Geysels Petrus (A VII 6) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VII 6     Petrus Geysels

fs. Petrus Gyssels (A VI 2) & Isabella De Muynck

° Hansbeke 22.7.1759
x Hansbeke 16.10.1787 Maria Magdalena Velle
† Hansbeke 22.10.1822


Petrus Geysels, zoals de pastoor optekende in zijn doopregister, werd in Hansbeke geboren op 22.7.1759 als jongste van de zeven kinderen in het gezin van Petrus Gysels en Isabella De Muynck.  Hij was 15 jaar oud toen zijn vader stierf.

Hij huwde in Hansbeke op 16.10.1787 met Maria Magdalena Velle, dochter van Petrus (uit Ursel) en Petronella Longueville (uit Maldegem).  Zij werd in Maldegem geboren op 15.8.1769.  Het gezin woonde rond de eeuwwisseling in de Voorstraat in Hansbeke.  Petrus was werkman en overleed op de wijk Hamme in Hansbeke op 22.10.1822.

Maria Magdalena was negen keer bevallen; haar jongste kind was amper 8 jaar oud.  Zij overleefde haar man nog ruim 23 jaar en overleed in Hansbeke op 27.2.1846.

Hun kinderen:

 1. Maria Theresia Geysels
  ° Hansbeke 7.8.1788
  Zij beviel op 22.4.1817 bij haar ouders van een zoon Bernard.  Deze overleed in Brugge op 15.5.1849.  Hij was toen hoornblazer bij het vierde batailjon, school-compagnie van het 7e regiment infanterie van linie, gelegen te Brugge.
  Zij is daarna gehuwd met Francies Van Nevel.  Nadat ze weduwe werd ging ze bij haar ongehuwde dochter, Virginie, wonen.  In 1847 nam ze haar intrek bij haar jongere broer Jacobus Francies en zus Sophie in de Hammestraat 76 waar uiteindelijk haar broer en zus nog dat jaar zijn uitgetrouwd !
  Maria Theresia was naaister en ging daarna inwonen bij haar ongehuwde neven Jan Baptist en Edouard en nicht Rosa in de Veldstraat 9 te Hansbeke, waar ze op 6.3.1860 overleed.
   
 2. Rosalia Francisca Geysels
  ° Hansbeke 5.11.1790
  † Hansbeke 15.9.1794
   
 3. Coleta Geysels
  ° Hansbeke 14.6.1793
  Zij bleef ongehuwd, maar beviel in de woning van haar ouders op 2.10.1820 van een zoon Ludovicus.  Zij stierf in de woning van haar moeder op 24.7.1828.  Zij was spinster.
   
 4. Bernardus Jacobus Geysels (A VIII 12)
  ° Hansbeke 19.10.1796
  x Hansbeke 11.5.1826 Coleta De Groote
  † Hansbeke 10.5.1872
   
 5. Jan Baptist Geysels
  ° Hansbeke 25 pluviose VII (13.2.1799).
  De geboorteacte van Jan Baptist vermeldt Jean Baptiste Ghysels. nr 5.
  Hij huwde in Hansbeke op 23.7.1835 met Rosalie Sergeant, dochter van Gerard Sergeant en Caroline Haesebroeck die in Hansbeke op 26.7.1799 geboren was.  Hij was hovenier en woonde op het Dorp in Hansbeke.  Rosalie was naaister.  Haar ongehuwde zuster Josepha woonde bij hen in.  Jan overleed er op 16.4.1861 en 5 maanden later, op 26.9.1861, ook zijn weduwe.  Maar tussen het overlijden van Jan en Rosalie, op 10 september was er ook een dochter ten grave te dragen.
  De 2 kinderen van Jan Baptist en Rosalie:
  • Justina Geysels
   ° Hansbeke 3.6.1836.
   Zij was kantwerkster, bleef ongehuwd en woonde in 1867 samen met haar ongehuwde tante in de gemeenteschool, Dorp 65.  Haar tante overleed op 8.3.1871 en Justine nam haar intrek in het klooster te Hansbeke waar ze op 10.2.1889 overleed.
  • Nathalie Geysels
   ° Hansbeke 24.12.1838.
   Zij was spellewerkster, bleef eveneens ongehuwd en overleed kort voor haar moeder in Hansbeke op 10.9.1861.
    
 6. Jacobus Franciscus Geysels
  ° Hansbeke 6 pluviose X (26.1.1802).
  Hij woonde in de Hammestraat te Hansbeke en is gehuwd op 22.9.1847 met de enkele huizen verder wonende Anna Catharina Van Hove, dochter van Petrus Franciscus en Maria Theresia Lefebvre en in Hansbeke geboren op 29.4.1797.  In 1867 boerden ze in de Hammestraat 46 en woonde haar zus Coleta Van Hove in.
  Anna Catharina overleed er op 82 jarige leeftijd op 21.9.1879 en Jacobus Franciscus ging bij zijn broer Albert wonen in dezelfde straat, maar enkele jaren na het overlijden van Albert verhuisde hij als rentenier naar neef August op het Dorp waar hij zijn vrouw in de eeuwigheid volgde op 24.10.1887.
   
 7. Charles Louis Geysels
  ° Hansbeke 3 brumaire XIV (25.10.1805)
   
 8. Albert Geysels
  ° Hansbeke 21.3.1811.
  Albert Gysels was werkman en huwde in Hansbeke op 3.8.1841 met Eugenie Willems, een dienstmeid.  Zij werd op 25.8.1812 in Hansbeke geboren als dochter van Franciscus en Carolina Lootens.  Zij woonden na hun huwelijk op de wijk Hamme, in de Pontweg nr. 4 bis en hielden er een herberg open.  Op 13 mei 1847 vertrokken ze naar Merendree in de Kerkwijk.  Daar is hij op 24.5.1847 weduwnaar geworden.
  Kort daarop is hij hertrouwd met Rosalie De Witte.  In 1867 kwam hij alleen in de Hammestraat 32 wonen.  In 1881 stond hij als landbouwer in de bevolkingsboeken ingeschreven en woonden ook zijn broer Jacobus Francies en zijn stiefzoon Charles De Waegenaere bij hem in.  Bij zijn overlijden op 21.8.1881 werd hij aangegeven als hovenier; laat ons dus maar aannemen dat hij de stiel van hovenier en landbouwer zal gecombineerd hebben !
  Zijn broer is op 1 mei 1886 bij neef August in de Dorpstraat gaan wonen en op 1.12.1887 is Rosalie met haar zoon naar de Rhostraat 22 gaan wonen.  Rosalie was 88 jaar toen ze op 18 mei 1908 als landwerkster op de wijk Rho te Hansbeke overleed.  Rosalie had geen kinderen.
  De kinderen van Alberte en Eugenie:
  • Marie Therese Geysels
   ° Hansbeke 2.5.1842
   † Hansbeke 8.8.1849
  • Virginie Geysels
   ° Hansbeke 23.12.1843
   Merendree 14.5.1847
  • Petrus Geysels
   ° Hansbeke 1.1.1846
   Merendree 19.3.1848.
    
 9. Sophie Geysels
  ° Hansbeke 20.4.1814
  Zij was dagloonster, volgens de bevolkingsregisters naaister, en huwde op 21.4.1847 met Jan Baptist Roman, die in Hansbeke op 14.8.1813 geboren was, als zoon van Pieter en Lucia De Meester, landlieden uit de Moerstraat.  Hij was "garde-traverse op den ijzeren weg".  Zij woonden op het Dorp 4 in Hansbeke, in 1867 Dorp 96 (toen was Jan Baptist hoofdpiocheur), in 1881 op het Dorp 87.  Op dat ogenblik was hij bediende bij de spoorweg en zij kleermaakster.
  Jan Baptist overleed er op 19.4.1895.  Sophie nam op 1.5.1898 haar intrek in het klooster van Hansbeke en stierf er op 25.2.1901.
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land