Gyssels Franciscus (A VIII 6) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VIII 6     Franciscus Gyssels

fs. Joannes Gyssels (A VII 2) & Joanna Maria Reyniers

° Evergem 22.6.1773
x Evergem 1796? Coleta Dhondt
† Evergem 26.4.1864


De tweede zoon van Joannes Gyssels en Joanna Maria Reyniers werd in Evergem geboren op 22.6.1773 en hij is voor de normen van toen ook vrij vroeg gehuwd.

Hij huwde vóór 1798, waarschijnlijk in 1796, met de even oude en in Evergem geboren Coleta Dhondt, dochter van Gerard en Jossine (=Judoca) De Vriese.  Coleta overleed in Evergem op 3.7.1828 en Franciscus hertrouwde in Evergem op 7.3.1832 met de 20 jaar jongere Joanna Francisca Meulebroeck.  Franciscus was aanvankelijk wever maar stond bij zijn tweede huwelijk ingeschreven als barbier, op de wijk Belzele Ralingen.  Joanna Francisca was geboren in Lembeke op 6.10.1793 als dochter van Livinus en Livina Maria Larnoo.  Zij verbleef als dienstmeid in Evergem, maar was gedomiciliëerd in Gent Muide.  Het jaar nadien werd hij na 23 jaar opnieuw vader.  Hij was 60 jaar.

Eind 1828 verkochten zijn drie nog in leven zijnde kinderen, allen katoenwevers te Evergem, het part van het hofstedeke dat hen toebehoorde na het overlijden van hun moeder, aan hun vader: "...een hofstedeken zijnde eene tweewoonste, groot in boomgaard, logting en zaailand 32 roeden 44 ellen, wanof 5 roeden 50 ellen eerste klas en 26 roeden 94 ellen vierde klas, gestaen en gelegen tot Evergem, wijk Schoonstraat in de Draailingen sectie G nrs 977, 991 en 992, palende ... zuid de straat..., aan de verkoopers toegekomen bij erfenisse van wijlent hunne moeder Coleta Dhondt en door deselve benevens den geseyden Francies Gysels haren man verkregen bij koope van Mijnheer Constantin de Kerchove..." dd 23.5.1823.  De verkoop bracht 258 gulden op.  Francies kon redelijk vlot naamtekenen. 73

Francies stierf in Evergem op 26.4.1864—hij was dus ruim 90 jaar oud—en zijn tweede vrouw overleed op 8.1.1874; zij was 80 jaar oud.  Zij woonden toen op de wijk Ralingen.

Zijn kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Constantinus Gyssels (A IX 10)
  ° Evergem 23.4.1797
  Zijn ouders woonden toen op de wijk Hulleken.
  x Evergem 1.7.1830 Joanna Maria Batsleer
  Sleidinge 16.3.1878
   
 2. Joanna Maria Gyssels
  ° Evergem 24/7/1799
  † Evergem 2.7.1803
   
 3. Francisca Gyssels
  ° Evergem 14.1.1805
  Zij was gehuwd in Evergem op 26/2/1829 met Franciscus Tytgadt, een herbergier van het dorp, zoon van landbouwer Josephus en Anna Maria Lippens (° Sleidinge 10/9/1804).  Zij kwamen in 1829 uit Sleidinge naar de Kapellestraat in Evergem.
  Zij overleed in Evergem op 11.4.1843.
   
 4. Sophie Gyssels
  ° Evergem 16/5/1802
  † Evergem 5.3.1806
   
 5. Sophie Gyssels
  ° Evergem 26.11.1807
  Een drietal weken voor haar vader hertrouwde, huwde ze in Evergem op 15/2/1832 met wever Livinus Verdeghem, die in Sleidinge op 8.11.1803 geboren was als zoon van Jan Francies en Petronella Theresia Steyaert.  Zij gingen naar Sleidinge wonen.  Op 2.10.1850 kwamen zij uit Aalter naar Sleidinge terug.  Begin 1853 verhuisden ze naar Oostakker, waar Livinus waarschijnlijk overleden is.  Hij was toen ook hovenier.  Sophie is op 12.11.1891 in het klooster van Sleidinge overleden.
   
 6. Bernard Gyssels
  ° Evergem 13.5.1810
  Zijn ouders woonden toen op de wijk Vierhuizen.
  † Evergem 24.12.1815
   

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Constantia Gyssels
  ° Evergem 28.2.1833
  † Evergem 10.6.1866
   
 2. Emmanuel Joannes Gyssels
  ° Evergem 9.10.1836
  Hij oefende het beroep van lijnwaadwever uit toen hij op 17.7.1879 in Scheldewindeke huwde met Juliana De Mulder, die er op 28.5.1842 geboren was.  Zij woonden op de wijk Ralingen in Evergem.  In 1880 stond Emmanuel ingeschreven als barbier en zijn vrouw als bloemmaakster.  Juliana werd krankzinnig en stierf in Geel op 17.10.1906.
  Om wat gezelschap te hebben kwam in 1908 de metsersfamilie De Meester-Lameau bij hem inwonen en vanaf 1911 ook de kantwerkers Marchand-Dobbelaere.  Emmanuel overleed in het klooster van Evergem op Allerheiligen 1914.
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land