Gyssels Petrus (A VIII 8) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VIII 8     Petrus Gyssels

zoon van Joannes Gyssels (A VII 2) & Joanna Maria Reyniers

° Evergem 2.2.1779
x Evergem 24.6.1807 Petronella Van Vooren
† Evergem 21.12.1866


Petrus Gyssels werd als vierde zoon geboren in het gezin van Joannes Gyssels en Joanna Maria Reyniers in Evergem op Lichtmis 1779.  Hij huwde in Evergem op 24.6.1807 met Petronella Van Vooren, dochter van Seger Jan en Joanna Maria Migom.  Zij was in Evergem geboren op 18.6.1780.  Petronella stierf in Evergem reeds op 21.10.1809 en liet twee kinderen achter.

Petrus hertrouwde er op 27.4.1814 met Anna De Coninck, een spinster die in Mariakerke op 9.10.1776 geboren was als dochter van Lievin en Jeanne Moens.  Na zijn tweede huwelijk ging Petrus in Oostakker wonen, maar keerde op 8.5.1826 naar Evergem terug.  Zij voedden ook een kind van hun dochter Marie op.  Zij woonden op de wijk Schoonstraete-Vurstjen te Evergem toen ze stierven.  Anna (ook wel Marie Anne genoemd) op 25 februari 1866 en Pieter op 21 december van hetzelfde jaar.

Hun kinderen:

Uit het eerste huwelijk:

 1. Joanna Maria Gyssels
  ° Evergem 5.3.1808
  Zij huwde in Evergem op 4/6/1829 met Jacobus Franciscus Criel die in Evergem op 19/2/1803 geboren was als zoon van Livinus en Joanna Maria Soethaert.  Jacobus stierf enkele jaren nadien en liet zijn vrouw met drie kleine kinderen achter.  Het oudste werd dan opgenomen in het gezin van haar vader.  Zij woonden in Belzele.
  Joanna Maria is in Evergem op 14/1/1836 hertrouwd met werkman Jan Baptist Haemelinck die op 24/6/1806 in Evergem geboren was.  Hij was de zoon van Livinus en Christina De Cuyper.  Hier is zijn geboorte-akt.
  Zij woonden in 1847 in Ralingen 24, maar verhuisden enige tijd later naar het Hoeksken 107.  Zij hadden 7 kinderen.  Joanna Maria werd een tweede maal weduwe op 8.12.1865 en overleed zelf op 2.6.1890 in haar woonst, Vurstjen 8 te Evergem.
   
 2. Alexis Gyssels
  ° Evergem 14.10.1809
  Is waarschijnlijk als klein kind gestorven.
   

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Coleta Gyssels
  ° Evergem 19.1.1815 om 10 uur 's morgens
  † Evergem 22.1.1815
   
 2. Nathalie Gyssels
  ° Evergem 19.1.1815 om 13 uur.
  † Evergem 21.1.1815
   
 3. August Gyssels
  ° Evergem 1.2.1816
  Hij overleed ongehuwd in Evergem op 25.8.1852.
   
 4. Petrus Gyssels
  ° Oostakker 25.2.1821
  Hij was landbouwer in Evergem en huwde op 28.7.1853 met Maria Francisca Van Leeuwen, die er op 16.2.1830 geboren was als dochter van Pieter Joannes en Coleta Martens.  Zij boerden op Overdam in Evergem, hadden een knecht en een meid en ontfermden zich over een zoontje van Petrus' stiefzuster Marie na het overlijden van zijn vader.
  Petrus was een van de weinigen van de ganse stam Gyssels, die zich met politiek bezighield.  In 1878 moest de helft van de gemeenteraadsleden vernieuwd worden.  Er waren 7 zetels te verdelen en er konden 514 stemmen uitgebracht worden.  Petrus kwam op bij de liberalen samen met Angelus Van Hoorebeke en nog drie andere kandidaten.  Geen enkele liberaal werd verkozen; Petrus behaalde 168 stemmen.
  Kort daarna brak de schoolstrijd los, omdat nationaal de liberalen, die aan het bewind waren, het godsdienstonderricht in de klassen verboden.  Een heftig protest van de katholieken en stevige oppositie deed de liberalen enkele jaren later in het zand bijten; Petrus had er ook wel genoeg van en kwam niet meer voor op de lijst van 1884.(74)
  Na 1890 zijn neef Kamiel De Brabander en zijn vrouw bij hen komen wonen.  Petrus stierf in Evergem op 29.12.1901 en Maria Francisca op 16.8.1903.

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land