Gysens Livinus (A VIII 2) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VIII 2     Livinus Gysens

fs. Petrus Gyssels (A VII 1) & Anne Marie De Meyer

° Waarschoot 6.7.1786
x Waarschoot 3.6.1807 Maria Theresia De Keyser
† Waarschoot 25.3.1864


Livinus Gysens was de derde zoon van Petrus Gyssels tijdens zijn tweede huwelijk met Anne Marie De Meyer; hij werd in Waarschoot op de wijk "Jagerpaele" geboren op 6.7.1786.  Hij was van de militieklasse 1806 en trok het nummer 53.  Hij was 1,68 m groot62.

De militieraad plaatste hem achteraan op de lijst omdat hij een broer in het leger had.  Op 5.12.1808 kloeg de auditeur van de Staatsraad er over bij de burgemeester van Waarschoot dat de bewijzen voor die broederdienst nog niet in zijn bezit waren.  Hij maande de burgervader aan dit zo snel mogelijk in orde te brengen opdat "sieur Livin Ghysens" niet in moeilijkheden zou geraken.  Vermoedelijk heeft men wel het nodige gedaan want Livinus werd nooit opgeroepen.

Livinus Gysens, "tisserand", huwde in Waarschoot op 3.6.1807 met Maria Theresia De Keyser, dochter van Pierre François en Isabelle Thérèse Van Kerrebroeck.  Zij was een "fileuse", geboren in Zomergem op 27/10/1785 en wonende in Waarschoot in de Voorde.  Livinus trouwde bij zijn schoonouders in en vanaf 1821 vinden we hen terug op de wijk Beke.  In 1835 woonde hij op Voorde 18 te Waarschoot en vanaf 1 mei 1844 woonde het gezin opnieuw in Beke.

Maria Theresia overleed in Zomergem op 12.12.1846, in de Kassijde huisnummer 64.  Livinus vertrok op 5.5.1847 met zijn zoon Pierre Francois naar Waarschoot, naar de Leest.  Zijn zoon trouwde er uit in 1848 en kwam in 1850 opnieuw bij hem wonen.  Uiteindelijk stierf Livinus op 25.3.1864 in het klooster te Waarschoot.

Hun kinderen:

 1. Pierre François Gyssels
  ° Waarschoot 1.9.1808.
  Zijn ouders woonden toen op de Voorde te Waarschoot en Livinus tekende de geboorte-acte als "Livijn Gysens".  Pierre François vervulde zijn legerdienst bij het tiende regiment.
  Hij huwde in Waarschoot op 5.5.1847 met Maria Catharina Van Cauter (in sommige acten ook Vercauter).  Zij was in Eeklo geboren op 9.6.1816 als dochter van Andries en Caroline De Reu en was op het ogenblik van haar huwelijk dienstmeid bij de landbouwersfamilie De Reu-Dossche op Arisdonk.
  Zij woonden eerst op de wijk Veldekens en in 1850 op de wijk De Leest 27 bij vader Livinus.  In 1857 stond hij ingeschreven op de Kere 235, en tien jaar later op de Kere 261.  Volgens het bevolkingsboek van 1880 woonden ze op de Dorpsplaats 8 en tien jaar later in de Schoolstraat 19.
  Pierre François stierf in de Kerkstraat op 30.10.1879; Maria Catharina overleed op 10.3.1900 in de Schoolstraat.
  Hun kinderen:
  • Maria Aloysia Gyssels
   ° Waarschoot 10.6.1850.
   Zij bleef ongehuwd, was werkvrouw en verbleef bij haar broer Francies in de Schoolstraat 20 te Waarschoot.  Zij overleed er op 27.3.1929.
  • Franciscus Gyssels
   ° Waarschoot 30.1.1853.
   Hij was van de militielichting 1873 en trok het ongelukkige nummer 23.  Hij was 1,58 m groot, had een lang aangezicht, hoog voorhoofd, zwarte ogen, kleine neus, grote mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, had geen merkbare lidtekens.  Hij kon zowel lezen, schrijven als cijferen.  Hij werd als soldaat ingelijfd op 4.6.1873 in het zesde regiment Linie, eerste compagnie met het stamnummer 48724.  Hij was wever en woonde samen met zijn ongehuwde zuster in de Schoolstraat 20 te Waarschoot.
   Hij bleef zelf ook ongehuwd en overleed in Waarschoot op 9.1.1924.
    
 2. Pierre Bernaert Gyssels
  ° Waarschoot 21.12.1809.
  Bij zijn geboorte tekende zijn vader als "Liviniis Gysels".  Volgens de militieregisters van Waarschoot was hij 1,64 m groot.  Hij was wever.
  Hij huwde er op 18.5.1837 met Sophia Verheecke, een spinster die er op 8.1.1815 geboren was als dochter van Joris Livinus en Maria Anna Cornelis.  Zij woonden in 1846 op Arisdonk 260.  Hij vertrok na 1841 - het juiste jaar kennen we niet - naar Menen en kwam terug naar Waarschoot in de Kerkstraat wonen op 17.5.1854, waar hij eind 1855 opnieuw werd afgeschreven naar Menen.
  We kennen van dit gezin vier kinderen:
  • Bruno Gyssels
   ° Waarschoot 18.4.1838
  • NN
   doodgeboren meisje 21.4.1841.
  • Marie Eugenie Gyssels
   ° Zomergem Beke 12.3.1849.
   † Zomergem Beke 3.4.1849
  • Maria Ludovica Gyssels
   ° Menen 12.2.1854
    
 3. Bernardine Gyssels
  ° Waarschoot 27.6.1813
  † Waarschoot 19.2.1829
   
 4. Eugenie Gyssels
  ° Waarschoot 5.4.1815.
  Zij huwde in Zomergem op 7.2.1856 - zij was dus bijna 41 jaar oud! - met Jan Francies Van De Walle, zoon van Pieter Francies en Isabella Verbauwen.  Hij was geboren in Drongen op 7.12.1799 en er sinds 15.12.1849 weduwnaar van Francisca Van Renterghem.  Eugenie kwam als weduwe uit Mariakerke op 16.12.1882 naar het klooster te Waarschoot, waar ze stierf op 7.1.1883.
   
 5. Joanna Victoria Gyssels
  ° Waarschoot 8.3.1818.
  Zij was dienstmeid bij de familie Lagrange in Waarschoot in 1846, dan in de herberg "In den Gouden Leest" op de Leest te Waarschoot, vertrok naar Sleidinge op 13.6.1851, van daar naar Lokeren in juli 1852, een jaar later bij dokter Michoin in Lovendegem en van daar naar Gent.  Ze keerde op 13.11.1854 naar Waarschoot terug en was dan dienstmeid bij de familie Landuyt-De Booser, schoenmaker en uitbater van "d'Afspanning St. Hubert" in de Kerkstraat 103.
  Zij huwde in Waarschoot op 20.6.1855 met Theodoor Lagrange, de man bij wie ze in 1846 gedurende enige tijd dienstmeid was, een voerman die in Waarschoot op 6.3.1800 geboren was als zoon van Joannes en Caroline De Zutter en sinds 16.6.1848 weduwnaar was van Angelica De Craene.
  Zij overleed op 20.2.1866 in de Kerkstraat te Waarschoot waar ze een winkel uitbaatte.  Kort daarvoor, nl. op 5 februari, hadden de echtgenoten notariëel alle roerende en onroerende goederen aan elkaar geschonken in volle eigendom (63).
  Theodoor kreeg het gezelschap van zijn 11 jaar oudere zus, de weduwe Judocus De Smet, en kort daarop ook nog van Eugenie Gysels, een nicht van Victoria, die in juli 1855 in Gent geboren was en die er het huishouden zal gedaan hebben.  Na het overlijden van Theodoors'zus op 24.1.1870 en Theodoor zelf op 15.7.1874, bleef Eugenie in de winkel wonen.
   
 6. N °  en † Waarschoot 9.4.1821.
   
 7. Dominicus Gislenus Gyssels
  ° Waarschoot 20.9.1822
  x Amelie Bogaert
  † Gent 27.10.1917
   
 8. Rosalia Francisca Gyssels
  ° Waarschoot 10.4.1826
  Van haar weten we enkel dat ze diende in Gent en tussen 5.8.1856 en 27 september van hetzelfde jaar het ook even probeerde bij commissaris Henri Franciscus Steyaert in de Molenstraat in Eeklo.  Zij vertrok opnieuw naar Gent en was op dat ogenblik nog ongehuwd.  De eerste vijf maanden van 1900 kwam ze inwonen bij haar nicht Marie Catherine Gysels, (dochter van haar vaders broer Bernardus) gehuwd met Jacobus Mallezie op de Leest, maar vertrok nadien opnieuw naar de stad.
  Ze overleed in het huis nr 41 van het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg op 12/1/1909, maar ze was geen begijn. 

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land