Het Meetjesland in het noorden van Oost-VlaanderenThis page in English

Sleidinge, een Meetjeslands dorp

Adegem Eeklo Kaprijke Lembeke Bassevelde Assenede Waarschoot Ursel Oostwinkel Ronsele Zomergem Bellem Oosteeklo Ertvelde Evergem Lovendegem
Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Sleidinge en zijn geburen op een landkaart van 1973

Uit een landkaart van 1973

Naam: over de oorsprong en verklaring lopen de meningen uiteen.  Sommige bronnen spreken over 'se-leidinghe' (nabijheid van de zee) of 'slain' (slaan).

Historische schets

De vroegste sporen van menselijke bewoning leiden ons naar het 'Scleidingka', 'Sleydinghen' of zelfs 'Sleyne' van de 13de eeuw.  Voordien was Sleidinge nog nauwelijks ontgonnen gebied en behoorde bij Evergem.  Deze beboste en moerassige streek werd in 1248 in twee verdeeld.  Het oostelijke Sleidinge-Sint-Baafs hoorde bij de gelijknamige abdij in Gent, later bij het bisdom.  Het westelijke Sleidinge-Keure had als bevoogdende overheid de graaf van Vlaanderen.  De Franse Revolutie maakte een eind aan deze bestuurlijke scheiding: de ene parochie Sleidinge werd ook één gemeente met toen reeds 5000 inwoners.
Op weg naar de moderne tijden was Sleidinge meermaals het strijdtoneel van militaire operaties.  Het dorp had te lijden van de invallen van Picardische ruiters (15de eeuw), calvinisten en vrijbuiters (16de eeuw), Franse soldaten (17de en 18de eeuw), enz.
De bevolking bestond tot vorige eeuw vooral uit (kleine) boeren en thuiswevers.  Vanaf 1880 liet de industriële revolutie zich gelden en groeide Sleidinge - met niet minder dan vijf textielfabrieken - uit tot één van de textieldorpen van het Meetjesland.  Daarvan is vandaag nog enkel de pionier 'Calcutta' actief.  Het bedrijf viert in 1998 zijn 150-jarig bestaan.
De nabijheid van Gent laat zich ook nu voelen: de evolutie van echt plattelandsdorp naar een randstad-bewoning is reëel.  Toch is het 'Sleinse' karakter nog voldoende aanwezig voor een eigen entiteit binnen de fusiegemeente Evergem.

Bezienswaardigheden

De Sint-Joriskerk
Deze kerk is een indrukwekkend gebouw met frappante spitse toren.  De oudste delen van de kerk behoren tot de vroeggotiek.  De 'Sleynse naelde' dateert van 1740.  De kerk is toegewijd aan St.-Joris, maar sinds 1653 bestaat ook een verering voor de H. Godelieve.  Haar leven is in verscheidene glasramen uitgebeeld.  Het meubilair is meestal uit de 19de eeuw.  De preekstoel is van P. C. De Preter (1854-57).  Het koorgestoelte en lambrisering werden gemaakt door Matthias Zens.  De doopvont in gevlekt marmer is van 1663.  Het beschermde orgel is vermoedelijk van de Gentse orgelbouwer Van Peteghem (ca. 1750).  Meerdere schilderijen o.a. 'St.-Joris overwint de draak', door Nikolaas de Riemaeckere, en een vijftal schilderijen van Jozef Pauwels sieren de kerk.

Pastorij en Sanderus-gedenkplaat, Sleidinge Dorp 43
Het gebouw is in originele 'pastoriestijl' opgetrokken in 1791, op de plaats waar reeds de eerste pastorij uit de 14de eeuw stond.  Ze bezit een dominante poort met classicistische triomfboog.  In de muur bevindt zich de herdenkingsplaat van de beroemde Vlaming Antonius Sanderus.  Hij werkte hier als pastoor Sanderus aan zijn historische beschrijving van Vlaanderen ('Flandria Illustrata').

Pomp, Sleidinge Dorp
Ze werd in 1863 gebouwd om de plaatselijke bevolking van zuiver (grond)water te voorzien.  Het ontwerp is van de hand van de plaatselijke gemeente-onderwijzer, later secretaris, Jan Francies De Pauw.  Dit dorpsbepalend monument werd in 1980 gerestaureerd zonder zijn originele functie te herstellen.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Parochiekerk en dorpspomp

Parochiekerk en dorpspomp

Leo Steel-borstbeeld, Sleidinge Dorp
Dit bronzen beeld van kunstschilder-portrettist Leo Steel (° Stekene 1878 - Sleidinge 1928) werd gemaakt door Joris Osselaer.

Gedenkplaat Petrus-Bernardus Dobbelaere, Schoolstraat
De plaat ter ere van de stichter van het textielbedrijf 'Calcutta' werd in 1948 bij de honderdste verjaardag van het bedrijf aangebracht.

Psychiatrische klinieken, hoek Weststraat-Weegse
Ze werden in 1881 opgericht als 'byhuys om oude en ziekelijke mans persoonen' te ontvangen.  Mettertijd zijn ze uitgegroeid tot een toonaangevend psychiatrisch centrum, niet het minst door de (vroegere) waterbehandelingen volgens de methode van dokter Kneipp.  Het hoofd­gebouw is nog steeds in originele stijl.

Weststraat
Deze as van de kerk naar het westelijk gelegen Lovendegem is de oudste straat van Sleidinge.  Vroeger heette ze Westvoordestraat.  Men treft er nog talrijke merkwaardige 'fin de siècle'-woningen aan (huisnummers 27, 29, 31, 46, 87, 101, 103, 132, 144, 172).

Joris De Wildeman

Bron: de uitstekende «Streekgids Meetjesland» gepubliceerd in 1998 door Natuur en Landschap Meetjesland vzw.

Volgens de officiële webstek van de gemeente Evergem waartoe Sleidinge nu behoort, stond de bevolking van Sleidinge op 31/12/1990 op 5.597 personen en op 31/12/2010 was dat gegroeid naar 7.109.  In de 2018 editie van "Jouw gemeente in cijfers" vonden we woorden zoals Sleidinge, Ertvelde of Kluizen niet terug.  Zou het kunnen dat vragen over de deel­gemeenten politiek onaan­vaardbaar geworden zijn ?

Naar de top van deze blz
Meer foto's
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  09-05-2022
Copyright Notice (c) 2024

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem