Een artikel uit de Oost-Vlaamse editie van De Standaard

Ronsele herdenkt oorlogsslachtoffers

Veertig jaar geleden, op 10 mei...

RONSELE (Zomergem) — Tien mei 1940… Tien mei 1980 !  Wat dag op dag 40 jaar geleden begon, wat in de zonnige meidagen van 1940 aan jonge levens werd weggemaaid, onder meer aan de boorden van het Schipdonkkanaal, meer bepaald op het grondgebied van Ronsele, wordt zaterdag piëteitsvol herdacht door de Ronselse bevolking en de verbroedering van de oud-strijders van het 2de, 22ste, 32ste en 52ste linieregiment.

Was de tweede wereldoorlog in ons land op 10 mei begonnen, het werd toch 19 mei vooraleer het tweede legerkorps zich achter het Schipdonkkanaal terugtrok.  Dit legerkorps bestond uit de elfde en twaalfde infanteriedivisie, en deze divisies stelden zich op de linkeroever van het kanaal op, vanaf de Wagenmakersstroom tot aan de stuw te Schipdonk waar het kanaal Gent-Brugge de Schipdonkse vaart kruist.  De twaalfde infanteriedivisie, bestaande uit het tweede, tweeëntwintigste en drieëntwintigste linieregiment, met vooral manschappen uit het Gentse en de streek van Oostende, werd over een front van 5 km opgesteld vanaf Oostwinkel, over Ronsele tot Schipdonk.  Het zou deze twaalfde divisie worden, die de slag van Ronsele zou uitvechten, onder het bevel van generaal-majoor De Wulf.


Hoe vredig en rustig is de omgeving van Stokte­vijver­brug over het Schip­donk­kanaal.  Hoe heel anders was dit land­schap 40 laar geleden.  Wie denkt nog aan de vele jonge mensen die aan deze waterkant het leven lieten ?

De manschappen hadden zich ingegraven langsheen het kanaal, en op 24 mei meldden verkenners dat Duitsers naderden vanuit Waarschoot.  De bruggen van Meirlare en Stoktevijver werden door Belgische genietroepen opgeblazen, amper enkele minuten vóór de eerste Duitse verkenners verschenen op de plaats waar de Lieve uitmondt in het Schipdonkkanaal.  Het waren soldaten van het roemruchte 309de infan­terie­regiment, aangevoerd door oberstleutnant Raegener, de veroveraar van Antwerpen.  Enkele Belgische verkenners, die niet tijdig over de loopbruggen over het kanaal ontkwamen, werden gevangen genomen, en met deze gevangenen als levend schild, en gebruik makend van de verwarring bij de Belgische strijd­krachten, staken de Duitse soldaten het kanaal over langs een loopbrugje dat niet tijdig was ingetrokken.  Zij nestelden zich in op de door de Belgen bezette kanaal­oever, en vormden aldus een bruggehoofd voor de aanrukkende Duitse troepen.

Generaal De Wulf besliste dat dit bruggehoofd zo vlug mogelijk moest opgerold worden, en hij vertrouwde deze weinig benijdenswaardige opdracht toe aan het eerste bataljon van het 22ste linieregiment, aangevoerd door majoor ridder Feyerick.  Rond 4 uur in de morgen begonnen de Belgen, gesteund door hun artillerie, de tegenaanval.  Het was 25 mei.  Aanvankelijk wonnen ze vlug terrein, maar op een 200 m van het kanaal gekomen ondervonden ze zeer sterke weerstand van de Duitsers, die hun bruggehoofd met verscheidene mitrailleursnesten hadden uitgerust.  Majoor Feyerick beval echter kost wat kost de linkeroever van het kanaal van Duitse troepen te zuiveren.  Na een gevecht, dat ruim 7 uur duurde, gaven de Duitsers die het kanaal waren overgestoken, zich over.  De doden konden worden geteld.

Door deze tegenaanval waren de Duitsers wel verrast, maar na de middag vielen zij de door de Belgen heroverde stellingen zwaar aan met artillerievuur en bombardementen van de luftwaffe.  Deze beschieting hield de ganse nacht aan, en verergerde nog de volgende dag, op 26 mei.  Rond 15 u. van die dag bestookten tientallen zware bommenwerpers de Belgische troepen op de linkeroever, en, ondersteund door onophoudend artillerievuur, staken de Duitse troepen massaal het kanaal over, sommige soldaten deden het zwemmend.  Amper op een half uur tijd waren er te Stoktevijver 2 Duitse kompagnies overgestoken en de jonge, zwaar bewapende Duitse soldaten stormden op de Belgische stellingen af.  Kanonnen werden over het kanaal gebracht.  In de eerste Belgische linies werd een lijf aan lijf gevecht geleverd.  Vele Belgische soldaten werden gevangen genomen.  Voor anderen begon de aftocht.  Voor velen werden de Ronselse akkers de plaats van eeuwige rust.

Majoor Feyerick, de aanvoerder van het eerste bataljon van het 22ste linie, die tevergeefs gevraagd had zijn uitgeputte soldaten te vervangen, werd op 25 mei door een granaat getroffen, en zwaar gewond naar het legerhospitaal te Sint-Andries-Brugge gevoerd, waar hij overleed op 18 juni 1940.


Ter herinnering aan de gesneuvelden van het tweede en tweeëntwintigste linieregiment werd in 1955 deze gedenkzuil opgericht op het kerkplein van Ronsele.
 

Herdenking

Ter herinnering aan al degenen die in de Slag van Ronsele het leven verloren werd op 18 september 1955 een gedenkzuil opgericht op het kerkplein van Ronsele.  Aan de brug van Stoktevijver werd in 1965 een gedenkplaat ingehuldigd met de tekst «Hier boden in mei 1940 de 2-22e linieregimenten heldhaftig weerstand aan de Duitse legers».
 

Programma

Zaterdag 10 mei gaat de herdenking van de veertigste verjaring van de Slag van Ronsele gepaard met heel wat plechtigheden.  Om 18 u. 30 is er bijeenkomst dichtbij het kerkplein, om 18 u. 45 optocht met bloemenhulde aan de gemeentelijke gedenkplaat op het kerkplein.  Om 19 u wordt in de kerk van Ronsele een plechtige eucharistieviering opgedragen, ter nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers.  Om 19 u. 45 is er bloemenhulde, gebed en «Last Post» aan de gedenkzuil en om 20 u. opening van de tentoonstelling «Ronsele in mei 1940».  Deze tentoonstelling wordt geopend door burgemeester De Smet van Zomergem.  Om 21 u. 30 is er een fakkeltocht naar Stoktevijverbrug aan het Schipdonkkanaal, onder begeleiding van het trommelkorps van de koninklijke harmonie «St-Cecilia» van Zomergem.  Daar wordt ook een korte bloemenhulde gehouden.

Na de terugkeer is er in de tent op het kerkplein een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur, gevolgd door een gezellig samenzijn. (crl)

To the top of this page
All about Ronsele
Our MeetjeslandTable of ContentsFind something in this Meetjesland website

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2022

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem