Hier volgt een uitgave van het Gemeentebestuur van Nevele, s.d.

Wandelen te Hansbeke

Wandelen te Hansbeke EVEN VOORSTELLEN ...
Hansbeke (1147) en Ansbeke (1160) zijn de oudste vermeldingen van de gemeente; beide zijn ons overgeleverd in de 13e eeuwse kopieën.

De heerlijkheid van Hansbeke had eveneens enclaves in de parochies Sint-Martens en Sint-Maria-Leerne, Deurle, Waregem, Bachte, Deinze, enz.  De heer bezat de drie justitiegraden en had, als plaatsvervangers, een baljuw, een meier en zeven schepenen.  Hansbeke hing af van het leenhof der burggraven van Gent, gevestigd te Heusden.

De heerlijkheid ter Elst (een leen van Hansbeke) en delen van de heerlijkheden Bellem, Nevele, Vinderhoute en Zomergem hadden eveneens gronden binnen de parochie.  In 1381 en 1452 veroverden Gentse milities het kasteel van Hansbeke, dat telkens verwoest werd.  De Hervorming kende al vroeg aanhangers.

In 1573 werd de kerk geplunderd en in 1578 had Hansbeke samen met Ursel een eigen Calvinistische predikant.  Zoals overal in Vlaanderen hadden de inwoners zwaar te lijden van de Franse troepen (1668, 1683 en 1708).

De landbouw en de lokale linnen- en kantproduktie vormden steeds de voornaamste inkomstenbronnen.  In 1846 waren er 200 weefgetouwen, maar door de crisis waren er slechts 50 in gebruik.  Cichoreifabrieken, olie- en scheikundige meststoffenindustrie vervingen de textiel als plaatselijke werkverschaffer.

Het bevolkingsaantal dat lange tijd in dalende lijn ging, kent de laatste jaren een lichte opgang.

Oppervlakte: 983 ha.
Bevolking: 1801: 2150 — 1846: 2566 — 1910: 2133 — 1961: 1980 — 1976: 2201
Kermissen: de laatste zondag van juni - Schietspoelenkermis.
        2e zondag van oktober
Patroonheilige: HH Petrus en Paulus

Een specialiteit van Hansbeke zijn de "schietspoelen": kleine appeltaarten die speciaal gebakken worden met de kermis sedert 1872. (uit "Het Land van Nevele" - juni 1982).


1. KERK
Toegewijd aan de HH. Petrus en Paulus.  Reeds in 1147 moet hier een kerk gestaan hebben.  De huidige kerk werd gebouwd in 1790 en had een stompe toren.  Omstreeks 1875 kreeg de kerk een spitse toren die in 1918 werd vernield.  De huidige toren werd gebouwd in 1922.  Het interieur van de kerk bevat mooie glasramen en het meubilair bestaat uit prachtig houtsnijwerk.  Tot 1960 was het kerkplein dienstig als gemeentelijke begraafplaats.

2. PARKING (Hansbekedorp)
Hier stond vroeger, van 1825 tot 1876 de dorpsschool van Hansbeke.  Het huidig stationsplein diende als speelplaats.  De gebouwen werden gesloopt in 1974.

3. DE CLUYSE
Hier woonden kluizenaars of hermijten in de "Ermitage".  De oorspronkelijke gebouwen, volgens de muurankers daterend van 1758, werden in 1980 afgebroken.  De nieuwe woonwijk werd in 1985 in gebruik genomen.

4. LOURDES KAPEL (Hansbekedorp, naast kerkhof)
De kapel, toegewijd aan O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, werd in 1878 gebouwd door de weledele Heer Frans Gisleen Borluut, kasteelheer en toenmalig burgemeester van Hansbeke.  Op de boomgaard naast de kapel stond tot in 1914 de dorpsmolen.

5. PHILOMENA KAPEL (Vaartstraat)
Deze kapel, toegewijd aan de H. Philomena, werd in 1848 gebouwd door de weledele Heer Jan Baptist van de Woestijne d'Hansbeke, kasteelheer te Hansbeke.

Philomena Kapel

Philomena Kapel

6. HET OUD GEMEENTEHUIS (Vaartstraat)
De woning in de Vaartstraat 2, bekend als het "Oud Gemeentehuis" was reeds in de zestiende eeuw bekend als taveerne "Ten Hoven.  Hier was ook de "Vierschare" gevestigd.  Voor het huis stond de schandpaal.

7. GOED TER VOORDE (Voordestraat)
Deze hoeve in de Voordestraat 4, werd reeds vermeld in de 14e eeuw.  Eigenares was de abdij van Drongen.  Het goed was volledig omwald.

8. SEL'S KASTEEL (Voordestraat)
Het kasteel in de Voordestraat 7, dateert uit de 18e eeuw.  Van 1819 tot 1831 woonde hier de toenmalige burgemeester van Hansbeke: Charles de Seille.

Sel's Kasteel

Sel's Kasteel

9. GROTE BEEK (Hammestraat)
Deze waterloop heeft volgens sommige bronnen aan Hansbeke haar naam gegeven: Beek van Hans - Ansbecque - Ansbeke - Hansbeke.

10. KANAAL GENT - OOSTENDE
De graafwerken voor het kanaal werden aangevat in 1613 en duurden 10 jaar.  Het kanaal werd gegraven met spade en schop en de aarde werd met kruiwagens afgevoerd.

11. BRUG (Vaartstraat)
Pas rond 1800 werd de eerste brug (een ophaalbrug) over het kanaal gelegd.  De huidige brug werd gebouwd in 1955.  De vorige brug werd vernield tijdens de meidagen van 1940.  Ondertussen geschiedde de overzet met een "ponte".

12. HERBERG "DE REISDUIF" (Warandestraat)
Het café "De Reisduif", bezongen door Johan Verminnen, is een typische herberg van "uit den ouden tijd".

13. KASTEEL de BOUSIES-BORLUUT (Warandestraat)
Reeds ten tijde van Sanderus stond hier een kasteel.  Het werd herbouwd in 1790.  Het brandde uit in 1985 en werd onmiddellijk heropgebouwd.

Dreef naar het Kasteel Bousies-Borluut

Dreef naar het Kasteel Bousies-Borluut

14. DUIVENTOREN (Warandestraat)
Dateert van de 16e eeuw.  In dergelijke torens kweekte men duiven, als voedsel voor de edellieden, abdijen en kloosters, die er een privilege op nahielden.

Duivetoren

Duivetoren

15. OUDE BROUWERIJ (Warandestraat 27)
Hier werd op het einde van de 18e eeuw een brouwerij gevestigd.  De laatste brouwer was Honoré Van Hecke die er in 1936 mee ophield.  De brouwerij noemde "Brasserie Buitenlust".

16. SPOORWEG (Warandestraat)
Dit is de spoorlijn van Gent naar Oostende.  Deze lijn werd in 1838 in dienst genomen.

17. MELKERIJ (Melkerijstraat)
In de vroegere coöperatieve melkerij, gesticht in 1894 door Graaf Boudewijn de Bousies-Borluut, kasteelheer, en gesloten in 1960, is thans een bronsgieterij gevestigd.

18. KATTEWEGEL (tussen Melkerijstraat en Kerkakkerstraat)
Voetweg die de verbinding vormde als kerkwegel tussen de kerk en de kasteel-dreef.

19. WEVERSHUISJES (Kerkakkerstraat)
Bestonden reeds in 1813.  De huisweverij werd gedurende de 18e en 19e eeuw druk beoefend.  In 1864 stonden te Hansbeke ongeveer 200 weefgetouwen.  De industrialisatie bracht een einde aan deze activiteit.

Wevershuisjes

Wevershuisjes

20. PASTORIJ (Hansbekedorp)
Dateert van 1625.  Heropgebouwd in 1847.  Nu onbewoond en vervallen.

21. KLOOSTER (Hansbekedorp)
Het voormalig klooster werd gebouwd in 1846.  Het werd bestuurd door de Zusters Franciscanessen van het Crombeen.  Het klooster en het bijhorend bejaardente-huis werd gesloten in 1988 en doet thans dienst als Parochiaal Centrum.


WANDELEN TE HANSBEKE

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Hansbeke Wandelroute 10000 meter
LEGENDE
1. KERK
2. PARKING - START
3. DE CLUYSE
4. LOURDES KAPEL
5. PHILOMENA KAPEL
6. HET OUD GEMEENTEHUIS  
7. GOED TER VOORDE

8. SEL'S KASTEEL
9. GROTE BEEK
10. KANAAL GENT-OOSTENDE
11. BRUG
12. HERBERG "DE REISDUIF"
13. KASTEEL DE BOUSIES DE BORLUUT  
14.DUIVENTOREN

15. OUDE BROUWERIJ
16. SPOORWEG
17. MELKERIJ
18. KATTEWEGEL
19. WEVERSHUISJES
20. PASTORIJ
21. KLOOSTER
R RUSTBANK

Ver. Uitg.: Gemeentebestuur Nevele

Naar de top van deze blz
Over Hansbeke
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  12-05-2022
Copyright Notice (c) 2022

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem