Dialectwoordenboek van Zuidwest-Meetjesland en omstreken

Dialectwoordenboek
van Zuidwest-Meetjesland en omstreken

Dialectwoordenboek

Iets om grootsig op te zijn !

 

Iets om fier op te zijn !

Diene woordeboek is 't er endelijk.  N'emre lange moet'n op wacht'n maar 't was 't wacht'n weird.  Ee ziet er echt vree goed uit.  Mee a'e potrett'n en vertelselkes en al.  En aow die woord'n die me bijkan vergeten aon.  "Bijkan" of "bijkans", zoe dat 't erin staon ?  Jao't !  Bijkans alleene.  Goed hoor !  En "pross'n" ?  Nieje !  Zoen ze da daor nie kenn'n meschien ?

In alle geval, meer dan 750 bladzijden dien ferm deugd doen.
 
  Dat woordenboek is er eindelijk.  We hebben er lang moeten op wachten maar het was 't wachten waard.  Hij ziet er echt zeer goed uit.  Met oude foto's en verhalen en veel meer.  En al die woorden die we bijna vergeten waren.  "Bijkans" of "bijkan" zou dat erin staan ?  Ja bijkans alleen.  Goed hé.  En "pross'n" ?  Nee !  Zouden ze dat daar niet kennen misschien ?

In ieder geval, meer dan 750 bladzijden die plezier doen.
 

Dialectwoordenboek

Z'en dus uwderen woordeboek gepreez'nteert.  In Knesselare.  Eerst eet die jonge, Tieneken éét ze, geklapt en daarachter ne prof die zejt dat zijn dialect 't schoonste was.  Maor n'emme 't nie g'hoort.  Dat dialekt bedoele 'k.  En tan dendienen van Klet, ook ne prof, en dendienen zei dat zijn dialect 't schoonste is.  Oe is da toch god's meu'elijk ?  Twie mejns'n die zo geleerd zijn en dien d'er zo loolek neffest zitt'n: ze pejzen aole twieë dat uwder dialect 't schoonste is.  Waoer gaeme nao toe é ? Tan was 't er ook nog ne spiech van Herlinde Trenson.  Z'is de schepen van kultuur van Knesselaere waorda dialekt nij dus eindelijk toch ook ondre koomt.  Ge keut de vooruitgank nie te'ena'en éh !

Z'en tan nog een lietse gezon'n en n'emre een glaozeke meu'en op drink'n.
 
  Ze hebben dus hun woordenboek voorgesteld.  In Knesselare.  Eerst heeft die jonge dame, Tineke noemt ze, gesproken en daarna een prof die zegde dat zijn dialect het mooiste was.  Maar we hebben het niet gehoord, dat dialect bedoel ik.  En dan die man van Kleit, ook een prof, en hij dacht ook dat zijn dialect 't mooiste was.  Hoe is dat toch mogelijk ?  Twee mensen die zo geleerd zijn en die er heel erg naast zijn: ze denken allebei dat hun dialect het mooiste is.  Waar gaan we heen ?  Dan was er nog een woordje van Mevr. Herlinde Trenson.  Zij is de schepen van kultuur van Knesselare waar dialekt nu dus eindelijk toch ook onder komt.  Men kan de vooruitgang niet tegenhouden, niet waar !

Ze hebben dan nog een liedje gezongen en we hebben er een glaasje op mogen drinken.
'k Vraoge daor aan een'n: siestre, kende guwder dad ier nie ?  En jaoj dendienen kendege da; ee zei twee dre keer'n achtr roote 'siestrelicht' en Erik zelve kendege da'd ook. Wuwdere ze'eme natuurlijk "lucht" in de plekke van licht.  (Aes 't er niemand ne meer in de keete is ao gij de lucht gunter moet'n uitdoen é !)  Die voorbeeldzinnen in den woordenboek, ook een hool goe gedacht é !  Nij gaon de klacht'n binn'n koom'n van mens'n die uwder een woord erinner'n dat er oak ao moet'n instaon.  Ze gaon weere ne echte grote schat van woorden bijkrij'n !  En wij oop'n da'n ze binnekort een "nieuwe herziene" uitgaove gaoen uitbrei'n mee nog veej meer woorden en veraolkes in... voorn da'm ze aolemaole voo goed vergeet'n en.
 
  Ik vraag daar aan iemand: siestre, kennen jullie dat hier niet ?  En ja hij kende dat, hij zei twee drie keer achter elkaar "siestrelicht" en Erik zelf kende dat ook.  Wij zeggen natuurlijk "lucht" i.p.v. "licht".  (Als er niemand meer in de keet is had gij daar "de lucht", de verlichting moeten uitdoent hé.)  Die voorbeeldzinnen in het woordenboek, ook een zeer goed gedacht hé !  Nu zullen de klachten binnen komen van mensen die zich een woord herinneren dat ook in het woordenboek had moeten staan.  Ze zullen weer een extra echte grote schat van woorden bijkrijgen.  En wij hopen dat ze binnenkort een "nieuwe herziene" uitgave zullen publiceren met nog veel meer woorden en verhaaltjes in... vooraleer we ze allemaal voorgoed vergeten hebben.
 
1. Julien Braeckeveldt 2. Eric Blondia 3. Tineke De Pauw 4. Erik Wille 5. Arnold Strobbe 6. Rai Maes 7. Marc Dhooge 8. Gust Piers 9. Etiënne Van Eeghem Klik hier voor een grotere copij van deze foto.
Klik in de linker bovenhoek van de afbeelding voor een grotere copij ervan.   Als uw kurseur even tot rust komt op iemands hoofd verschijnt een naam als we die kennen of een nummertje.
Dialectwoordenboek medewerkers
De auteurs met enkele mensen die meegewerkt hebben aan het woordenboek
 
Allemaole die kontente wezens mee uwderen neuze in uwderen woordenboek of dermee onder den aorme.  't Was echt 't zien weird. Dus nen dikke proficiat aan de die dien da tope gestook'n en.  Ge zijme ook hool kontent.  Iets om grootsig op te zijn, ons dialekten en diene woordeboek.
 
  Al die tevreden gezichten met hun neus in hun woordenboek of ermee onder de arm.  Het was echt 't zien waard.  En dikke proficiat dus aan hen die dit werk gemaakt hebben.  Wij zijn ook heel tevreden.  Iets om fier op te zijn, onze dialecten en dit woordenboek.
 

Erik Wille, Prof. dr. Jacques Van Keymeulen, 
Prof. dr. Johan Taeldeman en Tineke De Pauw
V.l.n.r. Erik Wille, Prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Prof. dr. Johan Taeldeman en Tineke De Pauw.
 

Dialectwoordenboek
Zuidwest-Meetjesland en omstreken

Tineke De Pauw en Erik Wille
2013
ISBN 9789090277219
Nog een tijdje verkrijgbaar in de betere Meetjeslandse boekhandels en bij De Standaard.

De top van deze blz
Meer foto's van de voorstelling van dit woordenboek
Over dialect
Over het Meetjesland

Naar de top van deze blz
Over Knesselare
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2022

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem