Het Meetjesland in het noorden van Oost-Vlaanderen

De Kraenepoel

Net op de grens tussen Aalter en Bellem ligt, omgeven door grotendeels verkavelde bossen, de Kraenepoel.  Het is de laatste van de tientallen vijvers waarmee in de Middeleeuwen het Bulskampveld, het uitgestrekte heideveld ten zuiden en zuidoosten van Brugge, bezaaid was.  Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef hij in gebruik als visteeltvijver, waardoor zich een merkwaardige flora kon ontwikkelen, die goed geleek op die van de Kempense vennen.  Vooral karper werd in de vijvers gekweekt.  Eenvoudige middelen volstonden om ondiepe terreindepressies om te toveren tot visteeltvijvers.  Vele dankten hun ontstaan tijdens de Middeleeuwen aan het delven van turf.  In het geval van de Kraenepoel gaan de huidige inrichting van het afwateringssysteem en het dijkje (waarin lokale veldsteen zit verwerkt) terug op vroeg 19de-eeuwse instandhoudingswerken.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
De Kraenepoel

(foto Jan Pauwels)

De vis werd, zowat om de 7 jaar, met sleepnetten geoogst nadat het meeste water was weggevloeid.  Na elke visoogst ploegde men de droge vijverbodem om en werd er haver ingezaaid; pas in de volgende herfst liet men de vijver weer vollopen en zette men pootvis uit.  Door het wegvallen van deze beheersvorm en door diverse vormen van vervuiling (vooral de aanvoer van te veel voedingsstoffen in het oorspronkelijk voedselarme milieu) is de botanische waarde van de vijver echter sterk aangevreten.

Wie even halt houdt op de weg van Bellem naar Lotenhulle, merkt weinig van de toch nog aanwezige botanische pareltjes, maar krijgt gemakkelijk een aantal interessante vogels in de kijker.  Een opvallende broedvogel, die het hele jaar door aanwezig is — behalve wanneer de vijver diohtvriest en door honderden schaatsers wordt ‘veroverd’ — is de fuut; de lokale dialectnaam ‘zilverduiker’ is gebaseerd op het lichte winterkleed.  Tijdens de trek en ’s winters verblijven op de vijver wisselende aantallen watervogels zoals tafel- en kuifeend, meerkoet, slobeend en aalscholver.  Op de dam pleisteren blauwe reiger en diverse steltlopers, waaronder kleine plevier en oeverloper, maar ook de in de wijdere omgeving broedende kievit en scholekster.  Sinds enkele jaren is de Canadese gans een zeer geregelde gast; ze nestelt op de eilandjes in de Kraenepoel.

Op de waterspiegel vormt ’s zomers de witte waterlelie fraaie veldjes, terwijl langs de oever hier en daar de grote kattenstaart voor een paarsroze noot zorgt.  Grote libellen jagen onverdroten op vliegen en muggen.  En heel af en toe merk je op een zonnige dag hoe, laag boven het water, een zwervende of trekkende vlinder (bv. een witje of een atalanta) onverstoord en in rechte lijn de vijver oversteekt.

Ivan Hoste   


Meer over Bellem

Bron: de uitstekende «Streekgids Meetjesland» gepubliceerd in 1998 door Natuur en Landschap Meetjesland vzw.

Naar de top van deze blz
Over Bellem
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  09-05-2022
Copyright Notice (c) 2022

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem