Natuur en Landschap Meetjesland vzw, een Meetjeslands dorp

Natuur en Landschap Meetjesland logo

NLM, de regionale natuur- en milieuvereniging uit het Meetjesland is in 1998 vijf lentes jong.  Tijdens de afgelopen vijf jaar zat NLM echter niet stil.  In 1992 opgericht, profi­leerde de vereniging zich in 1995 heel duidelijk met de uitgave van het boek 'Het Meetjesland Natuurlijk'.  Met deze realisatie wilde NLM de veelzijdigheid, de rijkdom en het belang van de natuur in het Meetjesland aantonen.  De uitgave werd een groot succes, verkocht goed en werd inhou­delijk door heel wat belangen­groepen positief onthaald.

Om haar groeiend aantal leden te informeren geeft NLM het driemaandelijks tijdschrift 'Natuur en Landschap' uit.  Dit tijdschrift is de absoluut noodza­kelijke schakel tussen de meer dan duizend leden van de vere­niging en de drijvende krachten achter NLM: het dagelijks bestuur en de raad van beheer.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Streekgids Meetjesland

Met de uitgave van de Meetjeslandse Streekgids wordt een nieuwe belang­rijke uitgave gerealiseerd.  Iedereen in Vlaanderen die interesse betoont voor natuur en cultuur, in combinatie met wandelen en/of fietsen komt steevast aan zijn trekken met deze streekgids.

NLM heeft als voornaamste doel: de bescherming, het behoud en het herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuur­patri­monium in het Meetjesland.  Bovendien zet NLM zich in voor het instand­houden, het bevorderen en het verbeteren van de natuur­lijke omgeving.  De streekgids ligt perfect in de lijn van de doel­stellingen van NLM, die op deze manier haar steentje bijdraagt aan de promotie van het Meetjesland.

NLM werkt nauw samen met de volgende Meetjeslandse verenigingen: Wielewaal Aalter, Wielewaal Meetjesland, Groencomité Maldegem, Interessegroep Natuur Sleidinge, JNM Aalter, JNM Eeklo, JNM Krekenland, Quercus, VELT Knesselare, VELT Krekengebied, De Groene Beuk Aalter, Vogelwerkgroep Noord Oost-Vlaanderen, Werkgroep Meet­jes­landse Kreken, Natuurreservaten Waarschoot, Natuur­reservaten Zomergem en Imkersgilde Sint-Ambrosius Lembeke.

NLM streeft naar verzoening van de verschillende visies op het gebruik en hergebruik van de open ruimte.  NLM zoekt oplossingen om verschillende standpunten te harmoniëren, om de scherpe kantjes af te ronden, om onverzoen­lijkheid om te buigen naar onder­handelen.  Wij formuleren klaar en ondubbel­zinnig onze stand­punten.  Wij eisen toepassing van de wetgeving wanneer het landschap bedreigd wordt.  Wij ijveren, samen met de lokale vereni­gingen, voor de verfijning van die wetgeving.  NLM heeft een groen hart, een hart voor de natuur.

Om haar werking te bestendigen heeft NLM vooral U nodig, beste lezer.  Natuur en Landschap Meetjesland vzw nodigt allen uit die haar nog niet kent.  Het Meetjesland is nog rijk aan natuur.  Help ons die te beschermen en te behouden.  Word lid van onze vereniging.  Leden ontvangen 4 maal per jaar het tijdschrift 'Natuur en Landschap' en kunnen bovendien gratis deelnemen aan al onze activiteiten.  Uw steun motiveert ons om verder te doen !

Lid worden ?  Natuurlijk !  Rekeningnummer: 890-2040272-05

Contactadressen Natuur en Landschap Meetjesland vzw: 
  Daniël Acke, Heifort 69, 9940 Ertvelde
Jacques Cleppe, Middelweg 54, 9910 Knesselare
Toon De Kesel, Drogenbroodstraat 14, 9880 Aalter
Robert De Lust, Leegstraat 29, 9960 Assenede
Marc Schoonackers, Oude Weg 58, 9991 Adegem
Wim Slabbaert, Zuidmoerstraat 107, 9900 Eeklo

De Medewerkers van de Streekgids

Acke Daniël
Blondeel Antoine
Blondia Erik
Bogaert Geert
Bollaert André
Buyck Roger
Buyse Edgard
Cleppe Jacques
Coppens Romain
De Baere Valère
De Caluwé Koen
De Doncker Jozef
De Kesel Toon
De Lust Robert
De Meester Rita
De Paepe Jozef
De Ridder Clem
De Smet Karen
De Vent Jurgen
De Vleesschauwer Marc  
Deweer Anita
De Wildeman Joris
De Zutter Geertrui
Dieleman Geert
Goossens Ludo
Hamelinck Walter
Hooft Godelieve
Hoste Ivan
Huys Norbert
Kindts Boudewijn
Luyssaert Jan
Notteboom Hugo
Notteboom Walter
Pauwels Carlos
Pauwels Jan
Pieters Yves
Pille Freddy
Schuermans Gerrit
Schoonackers Marc
Slabbaert Wim
Sleen Marc
Spanhove Marc
Stevens Willy
Storms Patrick
Stockman Luc
Strobbe Arnold
Vanaelst Etienne
Van Damme Antoine
Van Bastelaere Gilbert
Van de Kerckhove Omer
Van der Jeught Erik
Van de Woestijne Paul
Van de Woestijne Steven
Van den Bossche Filip
Van den Bossche Paul
Van Herck Ernest
Van Hoecke Rita
Verstraete Luc
Verstraete Dirk
Verstraete Wim
Van Opstaele Marc
 

Een speciale dankvermelding voor de auteurs van de pentekeningen:

Buyse Edgard: Knesselare
De Caluwé Koen: Kaprijke
De Lust Robert: Assenede
De Smet Karen: Waarschoot — St.-Laureins — Maldegem — Evergem
Hooft Godelieve: Aalter — Nevele
Sleen Marc: Waarschoot (Rattenkasteel)
Van Der Jeught Erik: Lovendegem — Zomergem
Van Herck Ernest: Evergem
Verstraete Dirk: Eeklo

Bron: de uitstekende «Streekgids Meetjesland» gepubliceerd in 1998 door Natuur en Landschap Meetjesland vzw.

Naar de top van deze blz
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  03-05-2021
Copyright Notice (c) 2024

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem