Het Meetjesland in het noorden van Oost-Vlaanderen

Het drinkwater-productiecentrum

Het drinkwaterproductiecentrum van Kluizen, dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in opdracht van het Vlaams Gewest heeft gebouwd, werd in 1974 officieel in gebruik genomen.  Het productiecentrum omvatte toen een spaarbekken met een inhoud van 6,4 miljoen kubieke meter en een behandelingsstation met een productiecapaciteit van 20.000 kubieke meter drinkwater per dag.  In 1996 werd een tweede spaarbekken in gebruik genomen, waardoor de totale opslagcapaciteit voor oppervlaktewater steeg tot 11,4 miljoen kubieke meter, meteen het grootste ruwwaterreservoir in Vlaanderen.  De productiecapaciteit van het behandelingsstation kon hierdoor verhoogd worden tot 40.000 kubieke meter drinkwater per dag.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
waterspaarbekkens

Foto: Guido Coolens

Het oppervlaktewater wordt momenteel aangevoerd vanuit vier stroomgebieden: het stroomgebied van de Burg­graven­stroom, het stroomgebied van de Lieve-Brakeleike, het stroomgebied van de Oude Kale en Meire en het stroomgebied van de Lieve (Zomergem).  Dit opper­vlakte­water heeft door het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1987 de functie­toekenning 'drinkwater' gekregen.  Het totale bevoor­radings­gebied van Kluizen bedraagt momenteel 12.000 hectaren.  Na verdere sanerings­werken, onder andere in het stroomgebied van de Poekebeek, zal dit tegen 2000 uitgebreid worden tot 26.000 hectaren.

Het gebruik van oppervlaktewater voor de productie van drinkwater heeft als voordeel dat men over enorme water­hoeveel­heden kan beschikken.  Bovendien worden op die manier de grond­watervoor­raden gevrijwaard.  Omdat de kwaliteit van het opper­vlakte­water echter minder goed is dan die van grondwater, is de water­behan­deling complexer en duurder.  Bij het winnen van oppervlakte­water is een permanente kwali­teitszorg van groot belang: enerzijds moet de kwaliteit van het in te nemen oppervlakte­water voortdurend gecontroleerd worden, en anderzijds dienen nadelige invloeden op de kwaliteit van het opper­vlakte­water tijdig vastgesteld en ingeschat te worden.  Het opper­vlakte­water dat wordt aangewend bij de productie van drinkwater wordt maandelijks op diverse meetpunten gecontroleerd.  Ter hoogte van de inname in het spaarbekken gebeurt deze controle dagelijks.  Op die manier heeft er permanent een kwaliteits­opvolging van de waterlopen plaats, waardoor ook de oorsprong en het traject van een veront­reiniging tijdig opgespoord kunnen worden.  Investeringen inzake riolering en water­zuivering worden nauwlettend opgevolgd.  Het drinkwater­productie­centrum van Kluizen stond in 1997 in voor 77% van de totale drinkwater­productie van de VMW in Oost-Vlaanderen.  Vier grond­water­winningen (Eeklo, Lembeke-Oosteeklo, Moerbeke en Zele) zorgen voor de overige 23%.  Daarnaast doet de VMW beroep op aanvullende drinkwater­leveringen van de Antwerpse Waterwerken (AWW) en de Tussen­gemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoor­ziening (TMVW).

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Watertoren Eeklo

Watertoren Eeklo

In totaal bevoorraadt de VMW, het belangrijkste drinkwater­bedrijf in Vlaanderen, in de provincie Oost-Vlaanderen 27 gemeenten-vennoten, met ruim 400.000 klanten-verbruikers.  In het noorden van de provincie verzekert de VMW de drink­watervoor­ziening in het Meetjesland en het Waasland, met uitzondering van de stad Sint-Niklaas en het Linkerschelde­oevergebied.  In het zuiden bevoorraadt de VMW de Dendervallei, meer bepaald de zone Geraardsbergen-Ninove-Denderleeuw.  Met haar strenge kwaliteits­controle waarborgt de VMW aan haar klanten-verbruikers 24 uur op 24 uur de levering van kwaliteitsvol drinkwater.

Meer over Kluizen

Bron: de uitstekende «Streekgids Meetjesland» gepubliceerd in 1998 door Natuur en Landschap Meetjesland vzw.

Naar de top van deze blz
Over Kluizen
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  09-05-2022
Copyright Notice (c) 2024

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem