This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B II a     Judocus Noë

fs. Matthias Noë (B I) en Marie Van Acker     broer van Matthias (B II b)

° tussen 1645 en 1653
x 29-4-1673 Anna Beelaert
Lembeke 22-11-1695


We hebben door het verdwijnen van een geboorteregister in het stadsarchief te Eeklo geen juiste geboortedatum gevonden van Judocus Noë maar waarschijnlijk werd hij in Eeklo geboren tussen 1645 en 1653.  Zijn vader was daar schaapherder en boerde op het Oostveld.  Zijn moeder overleed in 1663.

Op 29 april 1673 heeft de pastoor van Eeklo Judocus in de echt verbonden met Anna Beelaert.  Eerst woonden ze enkele jaren in Oostwinkel maar vanaf 1680 vinden we hen terug in Lembeke.

Lembeke is een grensgemeente van Eeklo, en zeker niet veraf van het Eeklose Oostveld.  Tot 1626 behoorde Lembeke bestuurlijk tot de "Stede, Keure en Vrijhede van Eeklo".  Toen de familie Noë in Lembeke arriveerde was het er hoegenaamd niet pluis.  In 1678 werd ten gevolge van de troebelen zelfs de passie niet gepredikt, want het grootste deel van de bevolking was voor de plundertochten en baldadigheden van de Franse troepen op de vlucht geslagen.  Omstreeks 1680 hernamen de oude gebruiken: de paters Recoletten van Eeklo kwamen weer de passie preken, de klokken luidden opnieuw, de processies gingen weer uit...  Maar in 1683 hielden de Fransen weer lelijk huis, ook in de kerk !  Graaf d'Humières die de krijgsverrichtingen van Lodewijk XIV hier te lande leidde, beroemde zich er zelfs op "de mooiste dorpjes die men ooit ter wereld zag" te hebben platgebrand !

De vijandelijkheden tussen Spanje (dat ons reeds een eeuw bestuurde) en Frankrijk luwden wel wat, maar omdat Spanje niet genoeg geld had om een sterke verdediging in te richten, kon het binnendringen van Franse troepen niet belet worden en zo hadden onze streken, ondanks de Vrede van Regensburg van 1684, nog vele jaren last van troepenpassages en winterkwartieren.  Doch onze mensen waren de tribulaties zo stilaan gewoon geraakt en waren al heel tevreden wanneer ze van de grote gruwelen gespaard bleven. (36)

Anna bracht 7 kinderen ter wereld.  Ze beviel het laatst medio 1691 en overleed er op 15-11-1693 en Judocus zelf werd op 22-11-1695 met de laagste dienst begraven.  Judocus' broer Matthijs en Anna's broer Pieter waren voogden over de 5 wezen.  Matthijs overleed echter kort na zijn broer zodat hij als voogd vervangen werd door schoonbroer Judocus Basselaer.

In 1693 hadden ze een hofstede met 11,5 gemeten land gekocht van de weduwe Joannes Lambrecht in de Warande te Lembeke ten zuiden van de Ledestraat.

Ze pachtten ook nog land van Cornelius De Coorebijter uit Kaprijke, Gabriel Dhaenens, Michiel De Wulf en jonkheer Philips Van Urssel.  Deze laatste was zelfs peter van het voorlaatste kind en zijn gemalin meter van het laatste.  Trouwens, de familie van Urssel was ook eigenaar van het hof van Judocus' vader in Eeklo.

De veestapel was hoegenaamd niet groot: naast 2 koeien, 1 rund, een varken, enkele kippen en een haan bezat Judocus toch ook nog een paard.

Judocus had ook een "dienstmaerte", Tanneken De Naeyer die hij bij zijn overlijden nog 4 ponden schuldig was.  Ook zijn schoonzuster Cathelijne Cromheecke had nog 2 ponden en 9 schellingen van hem tegoed "...over houdenisse en verschodt van gelde van ende voor eene van dese wesen..."

Judocus was enige tijd ziek en Mr Huybrecht Van Waesberghe vroeg 6 schellingen voor geleverde medicijnen.  Zijn staat van goed sloot met een positief saldo van 57-15-3 ponden. (37)

Hun kinderen:

 1. Matthias Noë
  ° Oostwinkel 8-8-1674
  † Oostwinkel 10-9-1676
   
 2. Petrus Noë
  ° Oostwinkel 22-7-1677
  † voor juni 1691
   
 3. Jacobus Noë
  ° Lembeke 13-1-1680
  † ?
   
 4. Livina Joanna Noë
  ° Lembeke 11-2-1683
  Huwde in Zomergem op 25-8-1710 met Judocus Roets (° Lovendegem op 21/12/1682 - † Lovendegem), zoon van Joannes Baptiste en Francisca De Clerck.
  Lovendegem op 9-11-1772.
   
 5. Adrianus Noë ( B III a)
  ° Lembeke 26-11-1685
  x ± 1711 Ludovica Roets
  xx Lovendegem 26-8-1735 Petronella Verbanck
  xxx Zomergem 3-5-1751 Anne Marie Denaegel
  † Lovendegem 11-1-1758
   
 6. Joannes Philippus Noë
  ° Lembeke 17-9-1688
  † ?
   
 7. Petrus Noë
  ° Lembeke 20-6-1691
  † ?


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius