This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B III a     Adrianus Noë

Vijfde kind van Judocus Noë (B II a) en Anna Beelaert

° Lembeke 26-11-1685
x ± 1711 Ludovica Roets
xx Lovendegem 26-8-1735 Petronella Verbanck
xxx Zomergem 3-5-1751 Anne Marie Denaegel
† Lovendegem 11-1-1758
 

Adrianus werd in Lembeke op 26-11-1685 geboren.  (Johan Sebastian Bach werd op 21 maart van datzelfde jaar geboren.)
Hij huwde omstreeks 1711 met Ludovica Roets (° Lovendegem 6/1/1687).  Zij was de dochter van Joannes Baptiste en Francisca De Clerck en dus een zus van Judocus Roets de echtgenoot van Livina Joanna Noë, Adrianus' zus.  Ze vestigden zich in Lovendegem in de wijk Vellare.

We vermeldden reeds op verschillende plaatsen de schrik­wekkende plunder- en stroop­tochten van de leger­benden op door­tocht door onze streken.  Ook Lovendegem bleef daar niet van gespaard.  Einde van de 17de eeuw was nog meer dan 60 bunder ( 80 ha) land­bouwland ongebruikt en verwilderd, terwijl iets minder aan de parochie overge­dragen was omdat de landbouwers die het gebruikten hun pacht niet konden betalen (38).  Vooral de Brugse Vaart, gegraven tussen 1623-1625, was voor menig leger een strategische lijn.

Toen Adrianus naar Lovendegem kwam was de Spaanse Successie-oorlog practisch voorbij.  Door de Vrede van Utrecht in 1713 kwamen de Zuidelijke Nederlanden in Oostenrijkse handen onder de leiding van Karel VI.  En dat Oostenrijks bewind was voor onze streken zeker niet ongunstig.

Adriaen leefde in een periode dat filosoof en staatsman Benjamin Franklin de geheimen van de electriciteit trachtte te ontsluieren.  In 1760 vond deze de donderroede uit.  Het is de tijd dat Lavoisier het grote nut en de belangrijke functie van de zuurstof ontdekte.  In de kunst komt de rococo-stroming tot uiting; een afkeer voor de rechte lijn: asymetrische, grillige en speelse vormen zijn toen het meest geliefd.  De adel en de hogere burgerij verfransten: zij aanzagen het Vlaams als de taal van onder­ontwikkelden.  Maar terzelf­dertijd hebben mensen zoals Verlooy de Brusselaars gehekeld die het Vlaams misprezen.

Adriaen leefde midden in de zogenaamde "Eeuw van de Verlichting", voor de kultuur eerder een dode tijd, maar voor het gewone volk op het platteland, een rustige tijd met meer welzijn.

Maar Adriaen heeft van dat alles zeker niet veel kunnen genieten.

Ludovica schonk hem 9 kinderen en overleed in Lovendegem op 13-2-1735 op 48-jarige leeftijd.  Zij liet 8 kinderen na waarvan haar broer Joos Roets en haar schoonzoon Livinus Engels voogden waren.  Hun huisraad was schamel en hun bestaan zo armtierig dat Adriaen, die wettelijk verplicht was een staat van goed te doen opmaken, een aanvraag indiende bij de burgemeester en schepenen van de Baronnie Lovendegem, om hem van die plicht te ontslaan.  Op 18 mei 1735 gingen de burgemeester en schepenen hiermee akkoord.  De prijzer had de inboedel van het huisje, dat op cheyns (39) stond (dus het huisje was hun eigendom, maar de grond niet) geschat op 3-15-0 ponden, terwijl de onkosten, o.m. voor de begrafenis, nog 4-18-3 ponden bedroegen.

Adriaen bezat wel een huisje dat eveneens op cheyns stond, in de Bredestraat.  Dat huisje heeft hij op 30-8-1735 dadelijk na het aangaan van zijn tweede huwelijk voor 14-10-0 ponden verkocht aan Jan De Pauw. (40)

Adriaen is dus zes maand na het overlijden van zijn eerste vrouw op 26 oogst 1735 in Lovendegem hertrouwd.  Zijn uitverkorene was de 60-jarige Petronella Verbanck.  De getuigen waren Adrianus' schoonzoon Livinus Engels en Livina Van Vooren.  Petronella was in Lovendegem geboren op 27-4-1675 als dochter van Martinus en Petronella Goossens.  Zij was reeds weduwe van Zeger Netesonne.  Zij is in Lovendegem gestorven op tweede nieuwjaarsdag 1751.

Op 66-jarige leeftijd trouwde Adrianus nog een derde maal met de 28-jarige Anna Maria Denaegel (of Den Haegel); deze keer in Zomergem op 3-5-1751.  Zij was in Vinkt geboren op 22-11-1722 als dochter van Petrus en Jacoba Van Lovendegem.

Zijn jongste zoon was 21 jaar oud toen Adrianus warempel opnieuw vader werd. Veertien dagen na de geboorte van zijn twaalfde kind overleed hij in Lovendegem op 11-1-1758.  Hij was 71 jaar oud !

Adrianus heeft het in zijn leven verre van gemakkelijk gehad! Hij startte als kleine boer in een periode die voor de landbouw zeer slecht was.  Niet zonder reden was er heel wat verwaarloosde landbouwgrond en sociale voorzieningen bestonden niet.  Zulke boeren namen er dan het spinnen en weven bij als een nevenaktiviteit.  Ook de vrouw en kinderen konden zo beter helpen om een stuiver bij te verdienen.  Geleidelijk aan zullen zijn afstammelingen van dat spinnen en weven hun hoofdberoep maken: recht vooruit naar de 19de eeuw, de eeuw waarin dat arbeidsintensief werk door de opkomende industrie naar de armoede zal leiden.

In 1759 hertrouwde Anna Maria met Martinus Standaert, die in Lovendegem op 19-2-1781 overleed.  Anna Maria zelf keerde naar de Heer terug op 23-11-1783, daags na haar 61ste verjaardag, eveneens in Lovendegem.

Uit zijn eerste huwelijk had Adrianus 9 kinderen, waarvan er nog 8 in leven waren bij de dood van hun moeder:

 1. Joanna Noë
  ° omstreeks 1711
  De juiste geboortedatum hebben we nog niet gevonden, trouwens ook niet de exacte huwelijksdatum en -plaats van haar ouders.
  Vermoedelijk is ze geboren waar haar ouders gehuwd zijn en ze zijn later naar Lovendegem komen wonen.
  Joanna huwde in Sleidinge op 26-7-1733 met Livinus Engels.  Hij trad op als voogd over zijn minderjarige schoonbroers en -zusters bij het overlijden van hun moeder. (40)
   
 2. Livina Noë
  ° Lovendegem 9-10-1712
  Huwde daar op 30-4-1735 met Martinus Grijp, zoon van Petrus en Marie Martens. Hij werd in Lovendegem op 8-11-1714 geboren.  Livina overleed er op 6-8-1754. Martinus hertrouwde met Martina De Vlieghere en overleed in Lovendegem in de wijck van de breestraete op 2-4-1768.  Ze had 4 kinderen: Pieter 18 jaar, Joannes 15 j, Baptiste 12 j en Joanna Catharina 6 jaar.
  Bij het opmaken van de staat van goed (RAG Lovendegem 127 blz 80v tem 81v) geeft haar man te kennen "… datter van beyde de canten geene gronden van eirfven en sijn, nochte hebben geweest…".  De activa, waaronder wat huisgerief, de mest, 2 gouden ringen, een zwijn met 5 biggen en "hinnen met den haene" worden geschat op ruim 32 ponden en de passiva op een ruime 16 ponden.  Vader Adriaen Noë is voogd over de 4 kinderen, maar kan de acte niet tekenen wegens ongeletterdheid.
   
 3. Judoca Noë
  ° Lovendegem 15-10-1715
  Huwde een eerste maal op 3-4-1742 met de 32-jaar oudere Carolus De Sutter, zoon van Laurentius en Judoca Millewe.  Hij werd in Lovendegem geboren op 3-9-1683 en overleed er op 17-6-1744.  Ze huwde een tweede maal op 24-9-1745 in Lovendegem met Joannes Steyaert.  Dat huwelijk kan wel niet lang stand gehouden hebben: we hebben nog geen overlijdensdatum gevonden voor Joannes maar Judoca trouwde reeds voor de derde maal op 30-6-1746, nu met Georgius Coppens.  Zij verhuisden naar Zomergem, waar beiden op 1 week tijd in 1753 overleden, zij op 25 september en hij op 3 oktober.
   
 4. Petrus Noë (B IV a)
  ° Lovendegem 21-1-1718
  x Zomergem 6-9-1740 Joanna Stauthamer
  xx St.-Laureins 30-6-1744 Maria Theresia De Bue
  xxx Eeklo 30-4-1787 Petronella Van De Weghe
   
 5. Joannes Noë
  ° Lovendegem 22-3-1721
  Van hem hebben we nog niets teruggevonden.
   
 6. Maria Catharina Noë
  ° Lovendegem 14-7-1723
  Huwde in St-Laureins op 10-7-1745 met Livinus Van Wieberghe (° Sint-Laureins 25/9/1706), zoon van Joannes en Maria Baete.
  Ze was 4 maal bevallen.  Ze overleed aldaar daags na haar 42ste verjaardag.
   
 7. Martina Noë
  ° Lovendegem 14-7-1723
  De tweelingszus van Maria Catharina overleed reeds op 19-7-1724 in Lovendegem.
   
 8. Martinus Noë
  ° Lovendegem 8-7-1726
  x Kaprijke 23-5-1747 Georgia Van de Veire
  xx St.Jan-Bentille 27-4-1756 Elisabeth De Muynck
  xxx Eeklo 1-9-1767 Dorothea Theresia Vandenneste
   
 9. Joannes Franciscus Noë
  ° Lovendegem 22-1-1731
  De pastoor schreef hem in in het doopregister als Joannes Franciscus Nohe.  Joannes Claeys en Maria De Neve namen het peter- en meterschap op zich.
  En in de voetstappen van zijn broer Martinus zocht hij zijn bruid in Kaprijke, waar hij op 2 mei 1756 in het huwelijk trad met zijn leeftijdsgenote Maria Cornelia De Keyzer.  Zij woonden op de grens met Kaprijke en St. Jan en hun kinderen zijn nu eens in Kaprijke dan weer in St. Jan gedoopt.
  Vader overleed in Kaprijke op 24-2-1766 en moeder bijna 10 jaar later op 3-2-1776.
  Zij hadden 3 kinderen:
  • Anna Maria Noë
   gedoopt in St.Jan-in-Eremo op 20-3-1757.
   Huwde een eerste maal te Kaprijke op 5-11-1785 met de 22-jarige Josephus Verweire (° Kaprijke 20/11/1762), zoon van Georgius en Angela Tisterman. Hij overleed reeds op 31-10-1794 in Kaprijke.  Zij huwde een tweede keer te Kaprijke op 29-4-1799 met Carolus De Kesele die op 15-12-1758 in Kaprijke geboren was als zoon was van Carolus en Joanna Stockerman.  Na 11 jaar huwelijk overleed Carolus in Kaprijke op 21-2-1811.  Anna Maria werd 82 en sloot voor goed de ogen in de Grote Zuidstraat te Kaprijke op 18-6-1839.
  • Joannes Baptiste Noë
   gedoopt in Kaprijke op 22-6-1759 en overleden in St.-Jan-in-Eremo op 31-5-1762.
  • Isabella Noë
   gedoopt in St.-Jan-in-Eremo op 6-3-1762 en overleden in Kaprijke op 5-5-1765.
    

Uit zijn derde huwelijk met Anna Maria Denaegel werden nog 3 kinderen geboren:

 1. Judocus Noë
  ° Lovendegem 3-10-1752
  † Lovendegem 18-12-1773, ongehuwd.
   
 2. Maria Anna Noë
  ° Lovendegem 28-6-1755
  Huwde in Lovendegem op 29-5-1777 met Livinus Franciscus Bauwens (° Lovendegem 11/9/1751 - † Lovendegem 12/9/1789), zoon van Leonardus Bauwens en Albertina De Lichte.
  Maria huwde op 17-8-1791, weer in Lovendegem, met Josephus Sloc.  Hij was een Brusselaar, zoon van Carolus Josephus Sloc en Anna Catharina Bral.  Josephus kon zijn naam schrijven; Maria Anna niet.  Hij overleed in 1803 op 58-jarige leeftijd op de wijk Lo te Lovendegem op oudejaarsavond om 21 uur.  Zij overleed 4 maanden later op 30-4-1804, ook op de wijk Lo.
   
 3. Anna Catharina Noë
  ° Lovendegem 31-12-1757
  Lovendegem 31-1-1758
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius