This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B IV b     Judocus Noë

zoon van Petrus Noë (B III b) en Martina De Schipper

° Bassevelde 5/2/1729
x Bassevelde 14/4/155 Petronella Theresia Duytschaever
xx Boekhoute 17/7/1767 Maria Catharina Van Zele
xxx Assenede 18/9/1784 Joanna Maria Vincke
† Boekhoute 9/6/1785
 

Uit zijn tweede huwelijk met Martina De Schipper had Petrus slechts 1 kind dat volwassen werd: Judocus, geboren in Bassevelde op 5-2-1729.  Op 26-jarige leeftijd huwde hij in Bassevelde op 14-4-1755 met Petronella Theresia Duytschaever, filia Livinus.  Twaalf jaar later overleed Petronella reeds.  Zij had haar man 5 kinderen geschonken.

Judocus was een van de enige stamvaders Noë in dit werk die niet met oorlog geconfontreerd werd.  Hij leefde in de rustige periode van het Oostenrijks bewind, eerst onder Karel VI, later onder Maria Theresia.  Pas toen in 1780 Jozef II als keizer over onze streken regeerde kwam er beroering: in november 1784 sloot het hollands leger de zeesluis bij het fort Philippine zodat grote delen van Boekhoute onder water liepen. (53)

In maart 1768 werd een staat van goed opgesteld: "Staet ende inventaris van baeten ende kommeren bleven ende bevonden ten sterfh. van pieternelle Therese dhuytschaever filia Lieven, overleden alhier ter stede van Bouchoute den ... 1767, wiens ziele godt almachtigh genadigh zij, alwaer houder ende bezitter is gebleven den eersaemen Judocus noèe, schaeper van stiele, filius Pieter..." (54)

Ze bezaten 5 zesden van een herberg genaamd "Sinte Huibrecht" gelegen op de Hogevorst te Bassevelde: een deel erfden ze van de familie Duytschaever, 4 delen kochten ze in 1762 en het laatste deel was eigendom van een wees van Petronella's zuster Joanna die gehuwd was geweest met Lieven Bonamie.  Voor die aankoop hadden ze een lening van 25 ponden aangegaan.  Een gouden kruis en ring en "een silveren ijserken" werden verkocht voor 3-5-0 ponden, de klederen van de overledene werden publiek verkocht voor 12-4-11 ponden en de waarde van zijn schapen werd geschat op 33-6-8 ponden.  De totale waarde van alle roerende goederen bedroeg 85-5-3 ponden.  Haar staat van goed sloot af met een positief saldo van 54-3-7 ponden.

Op 17/7/1767 hertrouwde Judocus in Boekhoute met Maria Catharina Van Zele (° Boekhoute 29/4/1743), de dochter van Franciscus (zoon van Jan en Anna Luck) en Maria Cornelia De Vreese.  Ze woonden aanvankelijk nog een paar jaar in Bassevelde maar gingen daarna naar Boekhoute wonen.  Van de 11 kinderen die hen op 15 jaar huwelijk geboren zijn, werden slechts 2 zonen volwassen.  De jongste daarvan zette het geslacht verder.

Wij, hier, kunnen ons dat nu allicht niet te goed voorstellen: Judocus heeft het overlijden meegemaakt van 12 van zijn 16 kinderen.  Velen die nu een kind verliezen verwerken dat hun hele leven niet !  Werd er vroeger minder getreurd om een mondje minder ?  Had men minder tijd om te treuren ?  Eén ding is zeker: kindersterfte was toen een heel gewone zaak.  Trouwens, een dood kind was een gelukkig kind, als het gedoopt was tenminste.  Daar boven in de Hemel werd er goed voor gezorgd en het bleef dit aardse tranendal gespaard.

Dat het gebrek aan zorg en hygiëne een van de grootste doodsoorzaken was, had men nog niet begrepen.  (Dr. Ignaz Semmelweis overleed in 1865.  Hij had ontdekt waarom zo veel vrouwen in het kraambed in de ziekenhuizen overleden maar pas in 1890 vonden zijn ideeën over antiseptisch onderzoek ingang.)  De mensen hadden andere dingen aan het hoofd.  Eerst en vooral moesten zij zelf en hun onmisbare mannen in leven blijven, en het vee ook.  Ze moesten spinnen en weven, kaas en boter maken, soms bier brouwen, maar ook op het land werken.  Ze moesten naar de markt met groenten, spek, boter, kaas en eieren.  Voor het gezin, vooral voor de kleinsten bleef er weinig over.  Bleef er ook weinig tijd over.

Hun voeding was ontzettend eentonig: aardappelen met mosterd, aardappelen met azijn, zure aardappelen, erwten met zout, rauwe bonen zorgden voor maar weinig afwisseling.  Geen wonder dat velen ondervoed raakten en ziekten vrij spel kregen.

Op 13/5/1784, tien dagen na de geboorte van haar jongste zoon overleed Maria Catharina te Boekhoute.  Judocus hertrouwde in Assenede op 18/9/1784 met Joanna Maria Vincke uit de Austriacus polder.  En nog geen jaar later, op 9-6-1785 verliet hij deze wereld.

Zijn kinderen:

Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Petrus Bernardus Noë
  ° Bassevelde 6-1-1756
  † Bassevelde 13-1-1756
   
 2. Livinus Noë
  ° Bassevelde 11-12-1756
  Boekhoute 2-10-1757
   
 3. Joannes Baptiste Noë
  ° Boekhoute 26-9-1758
  Boekhoute 2-10-1761
   
 4. Petronella Livina Noë
  ° Boekhoute 12-7-1761
  Huwde in Boekhoute op 5-7-1785 met Joannes Judocus Thyssebaert uit Assenede en overleed in Boekhoute op 6-7-1795.
   
 5. Maria Clara Noë
  ° Boekhoute 17-3-1764
  † Boekhoute 24-10-1767
   

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Joanna Cornelia Noë
  ° Boekhoute 12-1-1769
  † Boekhoute 15-10-1770
   
 2. Maria Theresia Noë
  ° Boekhoute 27-2-1770
  † Boekhoute 18-10-1771
   
 3. Sophia Anthonia Noë
  ° Boekhoute 4-8-1771
  † Boekhoute 16-10-1771
   
 4. Joannes Franciscus Noë
  ° Boekhoute 4-10-1772
  Ongehuwd overleden te Boekhoute op 8-10-1813.  Hij was schoenmaker.
   
 5. Coleta Joanna Noë
  ° Boekhoute 6-3-1775
  † Boekhoute 31-1-1784
   
 6. Rosalia Francisca Noë
  ° Boekhoute 31-10-1776
  Boekhoute 26-9-1792
   
 7. Franciscus Xaverius Noë
  ° Boekhoute 13-10-1777
  † Boekhoute 2-4-1781
   
 8. Joanna Maria Noë
  ° Boekhoute 15-5-1779
  † Boekhoute 5-7-1782
   
 9. Anna Maria Noë
  ° Boekhoute 4-11-1780
  † Boekhoute 13-11-1780
   
 10. Jacobus Bernardus (B V b) Noë
  ° Boekhoute 15-4-1782
  x Boekhoute 11-4-1815 Apolonia Pauwels
  † Boekhoute 21-2-1834
   
 11. Josephus Carolus Noë
  ° Boekhoute 3-5-1784
  † Boekhoute 13-7-1784
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius