This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

C I     Petrus Noë

zoon van Hendrik, broer van Jan (A I)Matthias (B I)  en Hendrik (D I)

° rond 1627
x St. Kruis-Winkel 7/11/1654 Petrina De Vos
xx St. Kruis-Winkel 17/5/1665 Margaretha Dielman
xxx Barbara Hamers
† St. Kruis-Winkel on 24/8/1676
 

Petrus Noë filius Hendrik komen we voor het eerst tegen in 1654.  Op 7 november van dat jaar huwde hij in St.-Kruis-Winkel met Petrina (elders ook Petronella) De Vos filia Jan.  Broer Henricus Noë en schoonbroer Gasparus Van Ever waren getuigen.  De ouderdom van Petrina is ons niet bekend.  Aan de hand van zijn leeftijd bij zijn overlijden weten we dat Petrus omstreeks 1627 moet geboren zijn.  Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren waarvan slechts 2 volwassen werden.  Petrina overleed in St.-Kruis-Winkel op 12-2-1665.

Huwelijk van Petrus en Petrina
Uit deze huwelijksakte blijkt dat Petrus Noë gehuwd is op 7/11,
ook al heeft pastoor De Kasseler zich van maand vergist.
We lezen:
Octob 1654
Contraxerunt spons[alia] petrus Noe
et petrina de vos p[rese]ntibus petro de vos
et R[everendus] d[omi]nus Magistre Ghisberto van[der]
moeren die octava octobris
Banna 1.undecima
2.decima octava
3.vigesima quinta ejusd[em].
Contraxerunt p[ro]fate petrus noe et petrina
de vos matr[imonium] in sancta eccle[sia] die septima
octob[ris] anni profate p[rese]ntibus Henrico Noë
et Gasparo van ever et
J. de kasseler p[res]b[ite]r

Of vertaald:
Oktober 1654
Zijn in ondertrouw: Petrus Noë en Petrina de Vos
in aanwezigheid van Petrus De Vos en E. H. Meester Ghisbertus vandermoeren, op 8 oktober.
De eerste ban was op 11 oktober, de tweede op 18 en de derde op 25 van dezelfde maand Zijn gehuwd: de voormelde Petrus Noë en Petrina de Vos in de heilige kerk op 7 oktober [de pastoor bedoelde natuurlijk 7 november, dus uiteraard na de derde ban] van voormeld jaar in aanwezigheid van Henricus Noë en Gaspar van Ever en J. de Kasseler, pastoor.

St. Kruis-Winkel was vroeger een rustig boerendorp op de oostzijde van de "Sassche Vaert", het latere Kanaal Gent-Terneuzen.  Toen dat zeekanaal later de nijverheid aantrok, werden grote stroken landbouwgrond aan de industrie opgeofferd en werd St. Kruis-Winkel in 1964 door de uitbreidingsdrang van Gent in die stad opgeslorpt.  Voordien telde het ongeveer 1800 zielen.

Eertijds behoorde St. Kruis-Winkel tot het grote Ambacht Assenede zoals trouwens ook Assenede zelf, Zelzate, Ertvelde, Wachtebeke en Kluizen.  Door het kanaal werden St. Kruis-Winkel en Assenede gescheiden van de rest van het vroegere Ambacht.  Ze bleven administratief bij Assenede maar gerechtelijk vormden ze een aparte "vierschaar".  Hierdoor kon ter plaatse geoordeeld worden over hun schuld en gediscussieerd over hun strafmaat. (66)

Drie maand na het overlijden van Petrina, op 17-5-1665, hertrouwde Petrus in St. Kruis-Winkel met Margaretha Dielman (elders ook Dillemans).  Zij schonk haar man een dochter op 2de nieuwjaarsdag 1666, doch 4 weken later, op 31 januari keerde ze naar de Heer terug.

Petrus hertrouwde een derde maal, deze keer niet in St.Kruis-Winkel.  Waar en wanneer hebben we nog niet gevonden maar zijn uitverkorene was Barbara Hamers filia Joannes, die 21 jaar jonger was dan Petrus.  Zij was amper 20 jaar toen ze in St.Kruis-Winkel beviel van een zoon.  Later werden haar nog 3 zonen geboren.

Petrus overleed in St.Kruis-Winkel op 24-8-1676, amper 49 jaar oud en Barbara hertrouwde met Christoffel Drieghe.  Zij stierf op 39-jarige leeftijd in St.Kruis-Winkel op 20-1-1687 en Christoffel volgde haar op 1-2-1689.  Hij was 46 jaar oud.  Bij zijn overlijden in 1676 waren er van Petrus' 10 kinderen nog slechts 3 in leven.  In 1687 stierf niet alleen zijn derde vrouw, maar ook zijn dochter Anna, zijn zoon Lieven en zijn schoondochter Elisabeth Bochaute, allemaal op 5 maand tijd.

Uit de staat van goed van Petrina (67) weten we dat ze samen een hofstedeke gekocht hadden van ongeveer 78 roeden, waarbij zij een kleine lening aangegaan hadden bij de Heer van Assenede, aan wie ze jaarlijks 3 schellingen en 4 grootten intrest dienden te betalen.

"... een hofstede, erf wesende cheyns ofte inslach, geleghen op therenstraete, daer op staende een huyseken met een schuerken aen het voorn. huysken, groot ontrent in erfve 78 roeden, ..."

Van haar zijde erfden ze:

"... den eersten helft van een stuck lant te weten den oostcant, gheleghen op de proche van winckele op het cartier van de buckstraete, oost mr. marten de busschop, suyt de smal staeckstraete, west dander ghelft van het voorn. stuck, noort de bijloocke, is groot over den voorn. ghelft ontrent 260 roeden." Om deze eigendom te kunnen houden moesten ze jaarlijks 20 schellingen betalen aan juffrouw Livine Valcke te Gent, als intrest op een lening.

"... een half stuck lant, genaemt het achtste streckvelt te weten den noortcant groot over de voornoemde helft ontrent 200 roeden..."

Hier moesten 10 schellingen betaald worden als rente aan Advocaat Sompel van Gent.

"... noch ontrent 125 roeden lant in een stuck genaempt den buck..."

Zij pachtten nog land van het klooster van Doornsele, Jan Van Acker en Joosijnken De Vos waarvoor ze respectievelijk nog 4-0-0 ponden, 1-5-0 p. en 2-6-8 p. moesten betalen.  Anderzijds weten we dat hun 2 enige "coebeesten" op 9 ponden geschat werden.

Daarnaast vermelden we nog:

- "30 pont veerckenvlees", voor 26 schellingen geschat,

- potten, kannen en ketels voor 30 schellingen geschat,

- "cuypen, keren en slagcuypen" voor 10 schellingen geschat

- "1 wascuype" voor 1 schelling en 8 grootten

- "1 taefel" voor 2 schellingen

- "de cleederen van desen overledenen" voor 3 ponden 10 schellingen

- "al het lijnwaet met de hemdens" voor 2 ponden

- "drij sacken cooren" voor 2 ponden

- "ontrent 25 banden vlasch" voor 20 schellingen

- " het bedde" voor 15 schellingen

- "1 coffer" voor 5 schellingen

- "het mes in den put" voor 2 ponden

- "wat caf" voor 1 schelling.

De prijzij van het land en het houtgewas bedroeg 6-5-10 ponden en de staat van goed sloot uiteindelijk af met een negatief saldo van 4-4-4 ponden. (17)

Zijn kinderen:

-Uit zijn eerste huwelijk met Petrina De Vos:

 1. Maria Noë
  ° St-Kruis-Winkel 14-12-1655
  † Sint-Kruis-Winkel 25-1-1663
   
 2. Anna Noë
  ° Sint-Kruis-Winkel 30-9-1656
  Huwde met Petrus Van Hijfte en overleed in Kluizen op 23-3-1687, twee maand na haar stiefmoeder.  Haar man overleed in Kluizen op 9 september van hetzelfde jaar, nauwelijks 33 jaar oud.
  Anna was op 11/8/1686 in Kluizen bevallen van haar enige zoon Livinus, die 3 jaar oud was toen hij stierf in Kluizen op 1/10/1689.
   
 3. Joannes Noë(C II)
  ° Sint-Kruis-Winkel 22-7-1658
  x Zelzate 31-10-1684 Elisabeth Bochaute
  xx Zelzate 10-7-1687 Joanna Gentbrugge
  xxx Zelzate 6-9-1692 Joanna De Meulenaere
  † Zelzate 12-2-1706
   
 4. Jacobus Noë
  ° Sint-Kruis-Winkel 5-7-1660
  Overleed voor zijn moeder, dus voor 12-2-1665.
   
 5. Petronella Noë
  ° Sint-Kruis-Winkel 5-1-1665
  Zij overleed op 12/2/1665 in Sint-Kruis-Winkel op dezelfde dag als haar moeder.
   

-Uit zijn tweede huwelijk met Margaretha Dielman:

 1. Joanna Noë
  ° St-Kruis-Winkel 2-1-1666
  Stierf kort na de geboorte.
   

- Uit zijn derde huwelijk met Barbara Hamers:

 1. Petrus Noë
  ° Sint-Kruis-Winkel 27-2-1668
  Zijn meter was Elisabeth Noë, de dochter van Matthijs Noë uit Zaffelare, die een broer was Petrus' vader Hendrik.
  Hij overleed voor zijn vader.
   
 2. Livinus Noë
  ° Sint-Kruis-Winkel 21-3-1669
  Overleed bij zijn stiefbroer Joannes in Zelzate, op 10-5-1687, nauwelijks 1 week na Joannes' vrouw Elisabeth Bochaute.
   
 3. Judocus Noë
  ° Sint-Kruis-Winkel 14-8-1671
  † Sint-Kruis-Winkel 30-7-1672
   
 4. Judocus Noë
  ° St-Kruis-Winkel 7-9-1675
  † Sint-Kruis-Winkel 17-9-1675
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius