This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

C VIII b     Henri Noë

zoon van Ivo Francies Noë (C VII a) en Catharina Boone       broer van August

° Zelzate 2/6/1879
x Bassevelde 30/5/1906 Leontine de Pape
† Overslag 3/9/1959
 

Henri Noë werd in Zelzate geboren op 2-6-1879.  Hij huwde in Bassevelde op 30-5-1906 met Leontine De Pape, oudste dochter van Engelbert en Clementine De Langhe.  Leontine werd in Bassevelde op 12-10-1877 geboren.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Henri Noë (C VIII b)

Henri Noë

Ze boerden op het ouderlijk hof in de Sint Elooispolder te Wachtebeke-Overslag en schonken het leven aan 12 kinderen, waarvan er drie kort na de geboorte overleden en 5 hun leven aan God hebben toegewijd.  Slechts 2 zetten de naam verder.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
       

Zoals zijn vader was Henri aktief in de gemeentepolitiek.

Henri en Leontine hadden het geluk hun gouden huwelijksjubileum te kunnen vieren.  Henri overleed op het hof in Wachtebeke-Overslag op 3-9-1959 en Leontine stierf bij haar dochter in Zaffelare op 13-2-1969.

De 12 kinderen van Henri en Leontine:

 1. Guillaume Clement Marie "Willem" Noé
  ° Overslag 13-4-1907
  Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
  Geboorte-akt van Guillaume Clement Marie Noë

  De burgemeester schrijft Noé maar vader Henry tekent Noë.

  Willem volgde na de lagere school op de Overslag de klassieke humaniora bij de Jezuieten te Turnhout, waar hij in 1926 als primus perpetuus eervol met de gouden medaille werd gelouwerd.
  Hij trad binnen in het seminarie, waar hij eerst twee jaar theologie volgde in Gent, gevolgd door twee jaar Wijsbegeerte en Letteren te Leuven.  Hij werd op 10 juni 1933 priester gewijd en celebreerde zijn eremis op de Overslag op 19-6-1933.  Hij was van 1 september 1933 tot 8 augustus 1942 leraar aan het H. Maagdcollege te Dendermonde en daarna onderpastoor te Evergem-centrum.  Kort daarop werd hij door lichamelijk lijden zwaar getroffen.  De Heer riep hem tot Zich op 24 juli 1946.
  Hij schreef onder het pseudoniem Volcout, een weldoordachte studie die de stijgende lijn in het poëtisch oeuvre van Wies Moens goed in het licht stelde, alsook een degelijke biografische synthese. (102)
   
 2. Maurice Noë
  ° Overslag 14-9-1908
  † Overslag 26-11-1908
   
 3. Johanna Noë
  ° Overslag 14-9-1908
  † Overslag 30-11-1908, tweelingzus.
   
 4. Marie-Madeleine Noë
  ° Overslag 24-9-1909
  Trad op 19 maart 1938 binnen in het slotklooster van de Zusters Ongeschoeide Carmelitessen in de Theresianenstraat te Gent, waar ze op 25-3-1940 haar eeuwige geloften aflegde.  Ze nam de naam Zuster Marie-Madeleine van het kind Jezus aan.
  Ze overleed na een lange ziekte te Gent op 27-10-1989 en werd op 4 november 1989 begraven op het kerkhof van Wippelgem.
   
 5. Urbain Noë
  ° Overslag 25-12-1910
  Op 22 februari 1938 huwde hij te Boekhoute met Clara De Jonghe, die in Boekhoute op 24-9-1901 geboren was.
  Ze boerden op het ouderlijk hof van Clara op de Posthoorn te Boekhoute tot 1976.  Clara overleed te Gent in de kliniek Maria Middelares op 27-9-1987 en Urbain verwisselde het tijdelijke met het eeuwige te Boekhoute op 7-10-1988.
  Zij hadden geen kinderen.
   
 6. Gabriella Noë
  ° Overslag 15-10-1912
  † Overslag 28-1-1913
   
 7. Joris Noë
  ° Overslag 30-10-1913
  Tot priester gewijd in Leuven op 24 augustus 1945.
  † 27-3-1982
  Hier kan u het obit van Mark Baeyens lezen.
   
 8. Albert Noë
  ° Overslag 14-7-1915
  Na zijn lagere school op Overslag en 3 jaar moderne humaniora bij de Broeders te Zelzate, volgde hij intens de Latijnse lessen bij de toenmalige pastoor Désiré De Wolf, om vanaf september 1931 de klassieke humaniora te volgen in het Klein Seminarie te St. Niklaas.
  Albert Noë     Albert Noë
  Hij trad binnen bij de Paters Minderbroeders te Tielt op 18-9-1935 en volgde filosofie te Rekem in 1936, studies die door legerdienst onderbroken werden.  De oorlog naderde.
  In 1941 werd hij  samen met nog ongeveer 25.000 man krijgsgevangen gezet te Krems aan de Donau (Oostenrijk) in Stalag 17B.
  Na zijn priesterwijding in Leuven en zijn eremis op de Overslag, studeerde hij theologie aan het Iers college in Leuven tot 1943 en een half jaar pastorale theologie te Turnhout.
  In 1944 werd hij leraar Latijn benoemd aan het St. Antoniuscollege te Lokeren.
  Op 20 februari 1945 vertrok pater Theodosius naar Chili, een tocht van 42 dagen tot La Serena, een stadje van 20.000 zielen op 450 km van de hoofdstad Santiago.  Zodra Albert de Spaanse taal voldoende machtig was, onderwees hij godsdienst in een voorbereidende afdeling van normaalschool en verzekerde hij de parochiedienst.  Van 1948 tot 1960 was hij leraar wiskunde en fysica aan het "Seminario Franciscano" te La Serena, verzorgde kerkelijke diensten op een visserswijk even buiten de stad en verving in de zomervakanties één of ander Chileense pastoor.
  Om gezondheidsredenen keerde hij in december 1960 terug naar België.  In zijn klooster op de Oude Houtlei te Gent maakt hij zich verdienstelijk als bibliothecaris.  En als biechtvader in vele kerken.
  Albert is gestorven op 23 februari 1992 in het Maria Middelares Ziekenhuis in St.-Denijs-Westrem (Gent).
   
 9. Raymond Noë
  ° Overslag-Wachtebeke 7/11/1916
  Hij bleef op het ouderlijk hof in de St. Elooispolder op de Overslag.  Op 12 mei 1948 is hij gehuwd met Irma De Letter.  Zij was geboren op 23/11/1923. 
  Raimond is 40 jaar lang, tot 1987, gemeenteraadslid geweest van Wachtebeke, waaronder 6 jaar schepen.  Daarmee volgde hij in de voetstappen van zijn vader Henri en zijn grootvader Ivo.
  Irma schonk haar man 8 kinderen, eerst 2 dochters, dan 3 zonen, 2 dochters en uiteindelijk nog een zoon.  Zij hebben zeven kleinkinderen.  Raymond is gestorven op de Overslag op 8 juni 2005.
  Hier vindt u een heel mooie foto van Raymond als soldaat.  En hier hebben we een mooie foto van Irma's ouders met vier van hun kinderen waaronder Irma zelf.
   
 10. Aline Noë
  ° Wachtebeke 2/6/1918
  Aline was gehuwd met René Van Hecke.  Hij was geboren in Zaffelare op 24 november 1912, de zoon van Adolf Van Hecke en Clotilde Van Peteghem.  Aline schonk het leven aan 2 dochters en 1 zoon Willem (Zaffelare 17/3/1953 - Zelzate 9/12/2011).  Zij hebben 7 kleinkinderen.  René en Aline zijn allebei gestorven in Gent, hij op 7/5/1973 en Aline op 30/5/1989.  Hier vindt u een mooie huwelijksfoto.
   
 11. Marie-Louise Noë
  Wachtebeke-Overslag ° 17/8/1920
  Ze trad in bij de Cisterciënzerzusters te Gent op 8 december 1950.  Ze studeerde met sukses voor verpleegster.  Op 12 augustus 1952 legde ze de eeuwige geloften af onder de naam Zuster Assumpta.  Hier vindt u een foto die bij deze gelegenheid gemaakt werd.
  Ze was sinds 1955 hoofdverpleegster in het Maria Middelares Ziekenhuis in St.-Denijs-Westrem (Gent).  In 2001 heeft ze er nog haar gouden jubilee gevierd.
  En hier in haar ziekenhuis waar ze zo vele jaren met toewijding werkte is ze op 1 februari 2007 gestorven.
   
 12. Jozef Noë
  ° 15/4/1922
  Hij is gehuwd met Elfrieda De Letter, de zus van Irma, Raimond's echtgenote.
  Een maand na hun huwelijk zijn ze naar de Verenigde Staten uitgeweken.  Zij hoopten daar te boeren maar dat mocht niet zijn.  Jozef vond dan werk in de auto-industrie en bracht het tot ploegbaas.  Ze woonden voor jaren in La Porte, Indiana.  Een broer van Elfrieda woont daar nu nog.
  Zij brachten 8 kinderen groot en ze hebben 2 kleinkinderen.  Joseph is gestorven op 24 juli 1992 en Elfrieda op 19 december 2003.
   

Beste dank aan de Heer Erik Van Peteghem voor aanvullende informatie.

Meer over de familie De PapeNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius