This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

A V     Franciscus Marianus Noë

zoon van Joannes Franciscus Noë (A IV) en Maria Anna De Dobbelaere

° Boekhoute 17/2/1767
x Bassevelde 4/2/1806 Petronella Theresia Pauwels
† Bassevelde 10/5/1834
 

Hij was landbouwer en huwde 6 weken na de dood van zijn vader in Bassevelde op 4-2-1806 met Petronella Theresia Pauwels, dochter van Livinus en Maria Livina De Schepper, die op 5-4-1775 in Bassevelde geboren werd.  Ze boerden in de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde.

Op 25-5-1812 kocht Franciscus in Boekhoute een partij land, "au quartier Kasteel, tenant du nord la rue dite Stadhuisstraetjen" ter grootte van 3 ha 52 a en 84 ca die hij voor dezelfde som 2 maand later doorverkocht aan zijn 2 zussen, stiefbroer en stiefzus, allen landbouwers te Boekhoute. (28)

Op 12-12-1818 verkocht hij zijn aandeel van een blok land in de St.-Janspolder te Assenede, groot 1 ha 72 a 30 ca, welke hij erfde van zijn vader, aan zijn zussen Maria Anna en Joanna Francisca Noë voor de som van 491 frank en 2 centiemes. (29)

Franciscus Marianus, die geregeld ook Franciscus Maximilianus genoemd werd, stierf in Bassevelde op 10-5-1834 en zijn vrouw Petronella Theresia was 75 jaar toen ze eveneens in Bassevelde op 24-9-1850 haar laatste adem uitblies.

Hun huwelijk bleef kinderloos.

Nog hetzelfde jaar werden hun eigendommen in Boekhoute, alle gelegen in de Kapelle, verkocht (30):

-   sectie B nr 1121, land, groot 31,80 roeden aan Bernard De Vleeschouwer, landbouwer te Boekhoute
-   sectie B nr 1137, uitweg, groot 2,90 roeden
      1139, boomgaard, groot 24,80 roeden
      1140, huis, groot 7,50 roeden
      1141, land, groot 17,80 roeden, alle vier samen verkocht aan Joseph Willem De Block, grootgrondbezitter te Gent, die reeds meer dan 173 bunder in bezit had te Boekhoute.
- sectie B nr 1152, land, groot 40,30 roeden, verkocht aan landbouwer Jan Frans Matthijs te Boekhoute
- sectie B nr 1177 en 1178, beide land, resp. 46,60 en 39,10 roeden aan landbouwer Pieter Leonard Hamerlynck uit Assenede.


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius