This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B III b     Petrus Noë

zoon van Matthias Noë (B II b) en Catharina Cromheecke,     broer van Joannes (B III c)

° Eeklo 30/12/1685
x Bassevelde 1/7/1713 Joanna Hebbrecht
xx Martina De Schipper
Boekhoute 28/8/1765
 

Petrus werd als oudste zoon in het gezin Noë-Cromheecke geboren in Eeklo op 30-12-1685.  Peter en meter Joannes Colpaert en Petronella De Meyer hielden hem op Nieuwjaarsdag 1686 boven de doopvont.  Enige jaren later verhuisde hij met zijn ouders naar Waarschoot-Beke waar zijn vader in 1696 overleed.  Hij huwde in Bassevelde op 1 juli 1713 met Joanna Hebbrecht fa. Joris.

Bij zijn huwelijk in 1713 was de grootste oorlogsmizerie ten einde.  Ons land werd bij Oostenrijk ingelijfd en bestuurd door Karel VI, die heel zijn regeringsperiode van ongeveer 27 jaar, alles zal regelen voor zijn opvolging, maar niet ten gronde regeerde.

In 1740 werd hij door zijn oudste dochter Maria Theresia van Oostenrijk opgevolgd, die gedurende 40 jaar, met haar gouverneur en zwager Karel van Lorreinen, onze gebieden degelijk zal besturen.  Ons land ontlook opnieuw.  Handel en nijverheid bloeiden en de landbouw was een voorbeeld voor gans Europa.  Tijdens die periode kwam de aardappel erg in trek.

Op 20-1-1724, nauwelijks 10 jaar na hun huwelijk overleed Joanna als 33-jarige te Bassevelde.  Ze had het leven geschonken aan 5 zonen waarvan er nog 3 in leven waren.

Na het overlijden van Joanna werd een staat van goed opgemaakt.  Joanna's vader was voogd over de 3 wezen.  Ze bezaten geen onroerend goed, maar hadden wel recht op een zevende deel van 14 gemeten land die vader Joris gekocht had tijdens zijn huwelijk met Andriesijne Van Bruyssel.  Maar vader Joris had daar nog steeds het vruchtgebruik van.  Petrus was hoofdzakelijk schaapherder want van de 46-5-7 ponden waarop zijn roerende goederen zijn geschat, zijn er 31-10-0 ponden voor zijn 66 schapen.  Al de andere bezittingen waren dus eerder schamel en van zeer geringe waarde !

En van de 14-12-2 ponden lasten die op het sterfhuis wogen, waren er bijna 10 bestemd voor het betalen van pachten aan Ingelbert Pauwels en Pieter De Vreese over het jaar 1723.  Aldus sloot die staat van goed toch nog met een positief saldo van ruim 31 ponden. (49)

In juni 1725 had Petrus slechts 20 schapen meer, maar wel een koe.  Niettemin liet hij de burgemeester en schepenen van het ambacht Boekhoute, die zich als oppervoogden precies toch zorgen maakten over de wezen, weten dat hij zijn uiterste best zou doen om zijn drie wezen te onderhouden. (50)

Petrus is op 29/2/1724 hertrouwd met Martina de Schipper, (ook De Schepper) die geboren werd in Watervliet op 5/3/1701 als dochter van Joannes en Judoca De Caluwé.  Martina, die 16 jaar jonger was dan Petrus, schonk hem eveneens 5 kinderen en overleed in Bassevelde op 3-11-1759.  Petrus sloot voor goed zijn ogen in het zicht van zijn tachtigste levensjaar op 28-8-1765 in Boekhoute bij zijn enige zoon die de stam verderzette.

De kinderen van Petrus:

Uit zijn eerste huwelijk met Joanna Hebbrecht:

 1. Georgius Noë
  ° Bassevelde 24-4-1714
  † Bassevelde 28-4-1714
   
 2. Joannes Noë
  ° Bassevelde 6-4-1715
  † Bassevelde 21-3-1718
   
 3. Jacobus Noë
  ° Bassevelde 13-7-1717
  † Bassevelde 17-12-1730
   
 4. Joannes Noë
  ° Bassevelde 15-9-1720
  In de zomer van 1743 deed Joannes een oproep tot het college van burgemeester en schepenen, die oppervoogden zijn over de wezen, om meerderjarig verklaard te worden, gezien "... sijne bequaemheyt...".  Zo kan hij de mogelijkheid krijgen "... tot het derigeren van syne eygene affairenen ende proffijt te meer mits hij al eenigen tijt hem heeft gexitereert [verwijderd] vuyt het huys van sijnen vader en is woonende binnen Watervliet om naemaels geene Cretiquen te conne ontmoeten op de conquesten ofte proffijt die hij gedurende sijne minderjarigheyt soude comen te doen..."
  De aanvraag werd ook bekrachtigd door zijn vader.  Beiden tekenen met een kruisje.  Burgemeester Joos Pauwels en de schepenen Jan Buysse, Jan Vijncke en Lucas Hamerlinck hadden oor voor Joannes' argumenten, geloofden in zijn capaciteiten en hebben hem "... gemancipieert en gestelt tsijnen blade soo sij hem emancipieren bij deze tot het derigeren van sijn affairen..." Maar aangezien zulke beslissingen nu en dan toch eens verkeerd uitdraaien, stelden zij toch de voorwaarde dat hij "... niet en sal vermogen te veralieneren [vervreemden], vercoopen ofte belasten sijn gronden van erfven of te sijne andere vaste goederen sonder prealabel consent [voorafgaande toelating]..." (51)
  Einde 1746 of begin 1747 is Johannes dan gehuwd met Maria Anna Burgghrave.  Zij schonk hem begin 1748 een zoon maar Joannes overleed nog hetzelfde jaar op 16 december.  Maria Anna hertrouwde 5 maanden later op 19 april 1749 in Watervliet met Petrus De Wilde maar overleed er reeds op 12-6-1755. (52)
  Hun zoon:
  • Pieter Noë
   ° Watervliet 17-1-1748
   Opa Petrus Noë was peter en Martine Vandesteene was meter.
   Wij zijn van hem elk spoor kwijt.  Wel weten we dat hij nog in leven was bij het overlijden van zijn moeder.
    
 5. Petrus Noë
  ° Bassevelde 9-8-1723
  † Bassevelde 15-3-1726
   

Uit het tweede huwelijk met Martina De Schipper:

 1. Judocus Noë (B IV b)
  ° Bassevelde 5-2-1729
  x Bassevelde 14-4-1755 Petronella Duytschaever
  xx Boekhoute 17-7-1767 Maria Catharina Van Zele
  xxx Assenede 18-9-1784 Joanna Maria Vincke
  † Boekhoute 9-6-1785
   
 2. Georgia Noë
  ° Bassevelde 21-2-1734
  † Bassevelde 23-2-1734
   
 3. Joanna Livina Noë
  ° Bassevelde 4-4-1735
  † Bassevelde 23-4-1735
   
 4. Franciscus Noë
  ° Bassevelde 22-4-1736
  † Bassevelde 12-11-1740
   
 5. Joanna Maria Noë
  ° Bassevelde 21-2-1739
  Bassevelde 18-10-1739
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius