This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B V a4     Franciscus Antonius Noë

fs. Petrus Noë (B IV a) en Maria Theresia De Bue

° Eeklo 3-3-1757
x Eeklo 21-5-1787 Anna Judoca Rubbens
† voor 1814
 

De zesde zoon van Petrus Noë in zijn 3 huwelijken was Franciscus Anthonius die in Eeklo op 3 maart 1757 geboren werd en er 's anderendaags door Hieronimus Franciscus Vanderlinde en Maria Anna De Pauw, zijn peter en meter, boven de doopvont gehouden werd.

Hij was 30 jaar oud toen hij in Eeklo op 21-5-1787 in het huwelijk trad met Anna Judoca Rubbens, de 26-jarige dochter van Joachim en Joanna Theresia Vlericks, die in de Sint-Salvatorkerk in Gent gedoopt was maar nu in Eeklo woonde.  Beiden waren ongeletterd, zoals trouwens ook vader Petrus.

Opgegroeid tijdens het bewind van Maria Theresia Van Oostenrijk, gehuwd onder de heerschappij van Jozef II, beleefde Franciscus heel wat tribulaties op het einde van de 18de eeuw en begin van de 19de eeuw: ons land was op een paar jaar tijd verschillende malen in handen van de Fransen en de Oostenrijkers.  Op 10 juli 1794 vielen de Fransen Eeklo binnen: alles wat niet te zwaar of te heet was werd meegenomen: graangewassen, paarden, runderen, kleinvee.  En toen er niets meer te stelen viel eisten de bezetters zware oorlogsbelastingen.

De bevolking was dermate verarmd dat zelfs de braafste huisvaders uit wanhoop tot diefstal overgingen.  Op 1 oktober 1795 werden onze streken officieel bij Frankrijk ingelijfd.  Napoleon deelde Eeklo in bij het Scheldedepartement, verhief het tot distriktshoofdplaats en vereerde het met een rechtbank zodat de stad als administratief centrum nog een hoge vlucht nam.  Geleidelijk verbeterde de materiële welstand van de Eeklonaars weer.  Helaas was dat herstel slechts van korte duur: Napoleon's nederlaag bij Waterloo in 1815 verenigde Noord en Zuid tot één koninkrijk onder Willem I en den Fransen wilden de produkten van onze mensen niet meer kopen.

In de huwelijksacte van zijn oudste zoon wordt beweerd dat Franciscus in Oostwinkel overleden is maar de werkelijke datum (en plaats?) van dat overlijden hebben we ondanks heel wat zoekwerk nog niet gevonden.
Anna Judoca stierf in Adegem op 2de Nieuwjaarsdag 1834.

Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren:

 1. Petrus Joannes Noë (B VI a)
  ° Eeklo 16-10-1789
  x Oostwinkel 1-1-1814 Carolina Van Den Bossche
  xx Adegem 15-11-1836 Petronella Coleta Delcourt
  Watervliet 12/12/1874
   
 2. Joannes Noë
  ° Eeklo 25-2-1792
  Over hem vonden we tot nog toe niets meer.
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius