This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B IV a     Petrus Noë

zoon van Adrianus Noë ( B III a) en Ludovica Roets

° Lovendegem 21-1-1718
x Zomergem 6-9-1740 Joanna Stauthamer
xx St.-Laureins 30-6-1744 Maria Theresia De Bue
xxx Eeklo 30-4-1787 Petronella Van De Weghe
 

Op 21-1-1718 werd in Lovendegem Petrus Noë geboren, als oudste zoon van Adrianus en Ludovica Roets.  Zijn peter was Petrus Beelaert en zijn meter was tante Joanna Roets.

Als 22-jarige trad hij in Zomergem op 6-9-1740 in het huwelijk met de 4 jaar jongere Joanna Stauthamer filia Joannes.  Zij schonk hem 2 kinderen maar overleed in Zomergem op 27-4-1744.  Nauwelijks 2 maand later op 30-6-1744 huwde hij in St-Laureins met de Kaprijkse Maria Theresia De Bue.

St-Laureins had precies enige aantrekkingskracht in de familie, aangezien het jaar tevoren zijn neef-naamgenoot er ook gehuwd was (zie B III c 2).  Een paar jaar na hun huwelijk vestigden ze zich in Eeklo.

In Eeklo zoals elders onder het Oostenrijks Bewind was een langzame heropleving merkbaar.  Er was enig sukses in de vlas- en lijnwaadweverij, maar de wolnijverheid was onbelangrijk geworden.  Men stelde alle hoop op de landbouw.  Vervallen hofsteden werden herbouwd, landerijen opnieuw in kultuur gebracht en bossen gerooid.  De graanhandel kwam weer op dreef en meer handel bracht meer centen in de stadskas !  Een zeer bekwaam stadsbestuur weerde prestige-projecten en zo herstelde Eeklo zich geleidelijk; de bloei van weleer zou het echter nooit meer bereiken.

In deze periode werd Eeklo ook een belangrijk centrum voor onderwijs, dank zij de paters Recoletten.

De kerk droeg, een eeuw na de verwoesting door de Calvinisten nog steeds de sporen van die vernielzucht.  Omstreeks 1775 had Eeklo weer een enigszins menswaardige kerk, maar het oude gebouw was ziek.  Toch zou het nog eens een eeuw duren vooraleer men een nieuwe kerk zou bouwen.

In 1776 ontstonden de Verenigde Staten van Amerika.

Petrus Noë beleefde de gehele regeringsperiode van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk.  De betere economische omstandigheden van de tweede helft van de 18de eeuw deden de huwelijks­leeftijd verlagen, wat een hoger aantal kinderen en dus een bevolkings­aangroei voor gevolg had.  Anderzijds daalde de mortaliteit bij de kinderen door een verbeterde gezond­heidstoestand, (weer ten gevolge van de verbeterde economie) wat de bevolkings­toename nog sneller verhoogde.  Maar meer volk veronder­stelde ook een grotere vrees voor hongers­nood !  Maria Theresia is er in geslaagd door het aktiveren van de agrarische produktie en door een sterke industriële uitbreiding de hongersnood tegen te gaan. (42)

Petrus maakte ook de ingrijpende hervormingen mee van de voort­varende Keizer Jozef II.  Zo bijvoorbeeld het op dezelfde dag plaatsen van alle parochie­kermissen.  In de zomer gingen velen naar een naburig kermis­vierend dorp: dat was voor het overgrootste deel van het volk de enige zondagse ontspanning.  Dergelijke maat­regelen ontstemden al gauw het gewone volk.

Petrus leefde in de tijd van de grote musicus Frans Jozef Haydn (1732 - 1809) en de grote filosofen Voltaire (1694 - 1778) en Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778).  Volgens deze laatste werd de mens die van nature uit goed is, door de technische beschaving hopeloos bedorven.  Twee eeuwen later zou hij misschien nog hetzelfde gezegd hebben.  Het is ook Rousseau die de deugd, het werk en de familiegeest verheerlijkte.  Hij was ook de inspiratiebron bij het opstellen van de "Verklaring van de Rechten van de Mens", rechten waar de doorsnee-mens toen ook naar hunkerde.

Maria Theresia bracht 7 kinderen ter wereld en overleed in Eeklo op 14-11-1786; de pastoor schreef 63 jaar oud; in werkelijkheid was ze er 67, want ze was geboren in Kaprijke op 5/1/1719 als dochter van Joannes en Joanna De Mulder.
Petrus verloor de moed niet en ondanks zijn 69 lentes trouwde hij in Eeklo op 30 april 1787 met Petronella Van De Weghe die op 12-2-1743 te Maldegem geboren was als dochter van Judocus en Adriana Doostelynck.  Ze was reeds weduwe van Hieronimus Martens.

Huwelijksakt van Petrus Noë en Petronella Van De Weghe

Huwelijksakt van Petrus Noë en Petronella Van De Weghe

Hier volgt het transcript:

 30a hujus premissis sponsalibus et factis
tribus proclamationibus contraxerunt matri-
monium petrus noé viduus mariae theresiae
de Bue aetatis 66 annorum baptisatus in
Lovendeghem et habitans hic et petronilla
vande weghe vidua hieronimus martens
aetatis 43 annorum baptisata in Maldeghem
et habitans hic coram me infrascripto et
testibus petro noé filio sponsi habitante
hic et petronilla Steyaert habitante in
adeghem
omnes declarant si non posse scribere
hoc est    Signum petri Noé
hoc est    Signum petronilla Vande Weghe
hoc est    signum petri Noé testis
hoc est   signum petronilla Steyaert.
D Deraex pastor Eeclonia

En hier volgt nu de vertaling:

De dertigste van deze maand, na de voorgeschreven ondertrouw en
de gedane 3 roepen, zijn in het huwelijk getreden petrus noé weduwnaar van
maria theresia de Bue 66 jaar oud gedoopt in Lovendegem en hier wonend,
en Petronilla vande weghe weduwe van hieronimus martens 43 jaar oud
gedoopt in Maldeghem en hier wonend, voor mij ondergetekende en
getuigen, Petrus Noé, zoon van bruidegom en
petronilla Steyaert wonende in Adegem.
Allen verklaren stellig niet te kunnen schrijven.
dit is    het teken van petrus Noé
dit is    het teken van petronella Vande Weghe
dit is     het teken van petrus Noé, getuige
dit is    het teken van petronilla Steyaert.
D Deraex pastoor van Eeklo
 

Petrus pachtte tot eind april 1792 een deel van de tweewoonst (percelen 131-134) ten oosten van het Crommewaelstraetjen, de latere Raamstraat (SAE 853 blz 196).  Ze zijn uit Eeklo vertrokken met—tot nog toe—onbekende bestemming.

Click on the image below to see a larger copy of it. 
Percelen 131-134 in Wijk 3

Percelen 131-134 in Wijk 3

De kinderen van Petrus Noë:

Uit zijn eerste huwelijk met Joanna Stauthamer:

 1. Joanna Catharina Noë
  ° Zomergem 14-10-1741
   
 2. Philippus Noë
  ° Zomergem 27-2-1743
  † Zomergem 20-5-1744
   

Uit zijn tweede huwelijk met Maria Theresia De Bue

 1. Petrus Emmanuel Noë (B V a1)
  ° Sint-Laureins 22-3-1745
  x Oosteeklo 4-5-1771 Joanna Livina Thyssebaert
  Eeklo op 12 april 1811
   
 2. Brigitta Juliana Noë
  ° Eeklo 16-2-1748
  Overleed in het kinderbed van haar natuurlijke dochter Anna op 15-3-1776.
  Het spoor van Anna zelf zijn we bijster.
   
 3. Petrus Cornelius Noë
  ° Eeklo 10-11-1750
  † ?
   
 4. Antonius Franciscus Noë (B V a2)
  ° Eeklo 18-2-1752
  x Anna Catharina De Hulsters
  † Eeklo 16/12/1809
   
 5. Martinus Noë (B V a3)
  ° Eeklo 30-11-1754
  x Bassevelde 2/5/1798 Maria Anna Verhelst
  Kaprijke 8/10/1814
   
 6. Franciscus Anthonius  Noë (B V a4)
  ° Eeklo 3-3-1757
  x Eeklo 21-5-1787 Anna Judoca Rubbens
  † ?
   
 7. NN ° Eeklo 5-10-1762 en dezelfde dag reeds gestorven.


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2023
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius