The NOE family from the Meetjesland in East-Flanders, Belgium

Birth Certificate of August NOE (C VII b)

In Dutch:

Het jaer Achttien honderd acht en dertig, den 14den der maend augustus om vier uren namiddag, voor ons Jan Bernard Vanpeene, Burgemeester en beambte van den burgerstand der Gemeente Assenede, district van Eecloo, provincie Oostvlaenderen, is gekomen Pieter Joannes Noé, landbouwer, oud 52 jaren, woonende te Assenede, welke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, geboren heden om zeven uren des morgens ten zijnen woonhuyze, wijk Muykem, van hem verklaerder en van Monica De Craene, zijn huisvrouw, en waer aen hij verklaerd heeft te geven de voornaem van Augustus.

Deze verklaering en vertooning zijn gedaen in tegenwoordigheyd van Augustus van Guyt, timmerman, oud 39 jaren, en Désiré De Ridder, schrijver, oud 25 jaren, beyde woonende te Assenede, en na voorlezing hebben den vader en de twee getuygen deze acte met ons ondertekend, terwijl de eerste getuyge verklaerde niet te kunnen schrijven.
 

And the translation in English:

In the year Eighteen hundred eight and thirty, the 14th of the month of August at four o'clock in the afternoon, came before us, Jan Bernard Vanpeene, Burgomaster and functionary of the Civil Affairs of the Town of Assenede, district of Eecloo, province of Eastflanders, Pieter Joannes Noé, farmer, 52 years old, resident of Assenede who showed us a child of the male sexe, born today at 7 o'clock in the morning in his house in the Muykem quarter, of himself, the declarant and of Monica De Craene, his housewife, and to whom he declared to give the first name of Augustus.

This declaration and presentation were done in the presence of Augustus van Guyt, carpenter, 39 years old, and Désiré De Ridder, writer, 25 years old, both residents of Assenede, and after reading the father and the two witnesses have signed this act with us, while the first witness declared to be unable to write.

The parents of August:
Petrus Joannes and Monica De CraeneTo the top of this page
Our NOE Welcome page
Overview
Table of contents
Find it in our NOE website !

More genealogy
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius