Deze blz in het NL
 

The NOE family from the Meetjesland in East-Flanders, Belgium

Ursula Mussche

spouse of Francies Noë (B VII b)

Here follows an extract taken from the register of births of February 1835 of Ursel, East-Flanders, Belgium.
This certified copy was sent to Mr. Robert J. Noe, Rock Island, Illinois in August 1989 by Mr. A. Schrans, the burgomaster of Knesselare. (The towns of Knesselare and Ursel were merged in 1971.)

Ursula Mussche
In het jaer Achttien honderd Vijfendertig den zeventienden
february ten twee ueren naemiddag voor ons Karel Brugghemann,
Burgermeester, ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente 
Ursel, kanton Somergem, district Gend, provincie Oostvlaanderen
is gekomen Joannes Baptiste Mussche wever oud drij en dertig jaren
hier geboren en woonende wijk berken den welken ons heeft vertoont
een kind van het vrouwgeslachte geboren gisteren ten elf 
ueren 's avonds in zijne woonste van hem verklaerder en van 
Bernardine Ronse zijne vrouwe en waer aen hij verklaerde
te willen geven den voornaem van Ursula. de voornoemde ver-
tooninge en verklaeringe gedaen in de presentie van Joseph
Wieme werkman oud eenen veertig jaeren en Adriaen Hayeman
werkman oud drijendertig jaeren, beyde hier woonende. Naer
voorlezing hebben den vader en de getuigen verklaerd niet 
te kunnen schrijven nogte naemteekenen

In the year Eightteen hundred Five and thirty on the seventeenth
february at two hours in the afternoon before us Karel Bruggheman
Burgomaster, civil servant of the Registry of Births, Deaths and Marriage
of the Town Ursel, county Somergem, district Ghent, province Eastflanders
has come Joannes Baptiste Mussche weaver old three and thirty years
born here and living in the area berken wo has shown us
a child of the female gender born yesterday at eleven 
hours in the evening in his home of him the declarer and of
Bernardine Ronse his wife and to whom he declared 
to want to give the firstname of Ursula the above showing
and declaration made in the presence of Joseph
Wieme laborer old one and fourty years and Adriaen Hayeman
laborer old three and thirty years, both living here.  After
reading the father and the witnesses have declared not
the be able to write or sign their name.
 

With our heartfelt thanks to Sara NOE from California for her unexpected but long hoped for messages.
Of course we always look forward to hearing from family members wherever they may be,
and especially from those whose grandparents are not (yet) mentioned here.

Back to our text on Francies Noë (B VII b)To the top of this page
Our NOE Welcome page
Overview
Table of contents
Find it in our NOE website !

More genealogy
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius