This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

August Noë's geboorte-akte

zoon van Francies Noë (B VII b) en Ursula Mussche

Klik op de afbeelding voor een grotere copij ervan.
In het jaar achttien honderd acht en zestig, den vier en twintig-
sten April ten twee ure namiddag, voor ons Louis Bruggheman, burge-
meester, ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Ursel, rech-
terlijk arrondissement Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, is verschenen : Francies
Noé, oud negen en dertig jaren, werkman, geboren te Adegem en woo-
nende te Ursel, wijk Vreckem, welken ons heeft vertoond een kind van
het mannelijk geslacht, geboren in deze gemeente, heden ten zes ure
's morgens, van hem verklaarder en van zijne huisvrouw Ursula
Mussche, oud drie en dertig jaren, geboren te Ursel, en waaraan
hij heeft verklaard te geven den voornaam van: August.  De voor-
melde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van
Jan Baptiste Roelandts, oud zeven en dertig jaren, veldwachter, en
Frederic Gillis, oud twee en veertig jaren, landbouwer, beide woo-
nende te Ursel.  Na voorlezing heeft de vader verklaard niet te
kunnen teekenen door unkunde, de getuigen hebben met ons geteekend.

Met onze allerbeste dank aan Sara NOE van California.
Haar boodschap kwam heel onverwacht en deed ons des te meer plezier.
In andere woorden :  we zien altijd uit naar nieuws van familie
en vooral ook mochten hun grootouders hier nog niet vermeld zijn.

Hier is een grotere versie van dit geboortebewijs.
August's bidprentje 
Onze tekst over Francies Noë (B VII b) en Ursula Mussche
Ursula's geboortebewijsNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius