Deze blz in het NL
 

The NOE family from the Meetjesland in East-Flanders, Belgium

The estate reckonings of Sieur Francies Noë

Here follow extracts from the inventory reckonings of what was on the farm and in the house of Francies Noë when he agreed to exploit the farm together with his son Pieter Joannes.

If we have no idea what it is, then we've put it here in italics.  If anyone can help with one or more of these words or if you have a 150 year old Dutch dictionary, feel free to contact us.

"De ondergeteekende Sieur Francies Noë, landsman tot Assenede, ter eendere, en zijnen zoon Pieter Joannes Noé, landsman tot Assenede ter andere, verklaeren bij dezen voor gemeene rekeninge voors te zette het landbouwen en boere neeringe, ten welken eynde sieur Francies Noé vader verklaert tot het voors zetten van dezelve neeringe te cedeeren en transporteeren aen zijnen genoemden zoon, die van gelijken verklaert van hem thebben aenveerd en overgenomen de helft van alle zijne meublen, bestiaelen, landsbouwgereedschappen, mest, hooy, strooy droog en groen hout, benevens den landprijs en pagtersreght en verders van het geene hier naer volght..."

- "in de keuken... blaespijpe, solferstekbak, confoir, twee spinnewielen, aspel met de klossen, elf taine (= tinnen) taillooren, two pewter beer cans, twee aerde kaffekannen, keersesnuyter, twee lepelberden met 12 lepels, fusique, twee houte heemers, koperen versijp, ..."

- "in de kamer... een koppel taine kandelaeren, menazierken, negen schaelkens met zeven potjens, drij schilderijen, 8 stoelen en zetel, vier manden en slechte spiegel, tuynschaere, drij lapmanden..."

- "in de kelder.. de zaenkuype, melkteele, boterteele met 8 ponden boter..."

- "in het agterhuys... eene kleine zaenkuype, grooten ijzeren pot, twee kopere ketels, aerdappelkuype, koekpanne, waefelijzer, eenen versleeten haecker (= emmer), lantern, stoel en rommelinge..."

- "op het vautjen... een koetse, kasken, twaelf drolle saergien, 4 kaffebeddens, twee hamelaekens, twaelf slaeplakens..."

- "in het weefkot... eene kweerne, drij spaeyen, honderdzestig zakken aerdappelen (en dat op de eerste mei!), schraegen..."

- "... twaelf voer mest in de put, een spoeling kuype, slijpsteen, ladder van 30 sporten, oud wiel, boonpercen..."

- "bestiaelen: een zeuge met tien viggens, drij looperkens, een mestverken, vier peerden, vier melkkoeyen en vier runders, een kalf" samen geprezen voor 215 ponden, 6 sch. 8 grooten.

- "op het hof en in de stallen... 700 bonden roggestrooy, drij mesthaeken, 7 rieken en twee schuppen, kruywagen, alle het kaf, snijpeerd, graenkiste, windmolen met zeefden, draeywielkerre met stortebak, nieuwe rolleblok, polderploeg, eene kerre met weyte en hoepels, twee haelkuypen, twee haellepels, twee wagens ten augste en te meste met weyten, sleede, drij heegden, twee sleephurden, 600 bonden claeverhooy, alle de perchen, vleeschblok, verkensrenne, kiekekorf, hondekot en hondeketen, twee hoenders met den haen, 60 bonden vlasch."

- alle den landprijs en pagtersregt, het hout op den struyk, de doornhaegen aen het hof, benevens de kerren, kotten draeyboomen baillie en vier hekskens" together valued at 341-3-10 pounds.

- "op den zolder... boekwey, vier zeefden van soorten, wan, zeven vlegelstokken, moleneynsel met 12 bessems, gebroken stoel, zaeykleed, teemzen, klopgetouw, twee peerdenetten, hooyreep, oud gareel, oudekeern, drij loofkappers, de vleeschkuype, baenst, drij pikken, vier haeken, ..."

Back to Francies Noë         The cooperation agreement between Francies and his sonTo the top of this page
Our NOE Welcome page
Overview
Table of contents
Find it in our NOE website !

More genealogy
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius