Deze blz in het NL
 

The NOE family from the Meetjesland in East-Flanders, Belgium

Death certificate of Jacobus Noë (C IV)

Click on the image below to see a larger copy of it.

In the margin on the left of this document someone wrote "5e jaer", 5th year.  That means Jacobus died on 18 vendémiaire of year V, or 9 October 1796.  Click here for a larger view of this deed.

The text transcribed:

heden den twintighsten vendémaire hebben judocus noë en fran
cis noë gebroeders beijde woonende tot afsenede verklaert als
dat hunnen vader Jacobus noë sone Joannes en Adriane de
Bock sijne huijsvrouwe geboren tot Selzaete weduwaer tot
afsenede van judoca verguijsse in tweede houwelijk getrou[wd]
tot afsenede met livine de Bils subitelijk op de straet on
=trent sijn huijs overleden was eergisteren ten alf twaelf
voor den middag in den ouderdom van ses en seventigh
jaeren en alf aldus gedaen tot ertvelde op date als hier-
vooren
judocus Noé     francies Noë
            JacoB De Bruijne agt

The text translated:

on this day the twentieth vendémaire judocus noë and fran
cis noë brothers, both living in Afsenede have declared that
thier father Jacobus noë the son of Joannes and Adriane de
Bock his wife born in Selzaete widower in Afsenede of
judoca verguijsse in a second wedding
in afsenede with livine de Bils suddenly died on the road
near his house the day before yesterday at 11.30 in the
morning at the age of six and seventy years and a half.
Done at Ertvelde on the date mentioned above.
judocus Noé     francies Noë
            JacoB De Bruijne agt

agt = agent municipal, the person then responsible for the registration of births and deaths.

Many thanks to Mr Laurent Lievens for this death certificate.  He is one of Jacobus' descendants.

All about Jacobus Noë (C IV)To the top of this page
Our NOE Welcome page
Overview
Table of contents
Find it in our NOE website !

More genealogy
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius