This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

Overlijdensacte van Jacobus Noë (C IV)

Klik op de afbeelding voor een grotere copij ervan.

In de linker marge van deze akt staat "5e jaer".  Jacobus is dus overleden op 18 vendémiaire van het jaar V, dus op 9 oktober 1796.  Klik hier voor een groter exemplaar van deze akt.

De tekst overgeschreven:

heden den twintighsten vendémaire hebben judocus noë en fran
cis noë gebroeders beijde woonende tot afsenede verklaert als
dat hunnen vader Jacobus noë sone Joannes en Adriane de
Bock sijne huijsvrouwe geboren tot Selzaete weduwaer tot
afsenede van judoca verguijsse in tweede houwelijk getrou[wd]
tot afsenede met livine de Bils subitelijk op de straet on
=trent sijn huijs overleden was eergisteren ten alf twaelf
voor den middag in den ouderdom van ses en seventigh
jaeren en alf aldus gedaen tot Ertvelde op date als hier-
vooren
      judocus Noé     francies Noë
            JacoB De Bruijne agt

agt = agent municipal, de toenmalige verantwoordelijke voor de burgerlijke stand.

Beste dank aan de heer Laurent Lievens voor deze overlijdensacte.  Hij is één van Jacobus' nakomelingen.

Over Jacobus Noë (C IV)
en zijn ouders: Joannes en AdrianaNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius