De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

E.P. Joris NOE S.J.

° 30-10-1913
† 27-3-1982
 

Wie van de veertigers of jonger, die humaniora volgden, kent niet de pater van "Zuid en Noord"?

Pater Joris Noë werd op 30 oktober 1913 te Wachtebeke-Overslag geboren, als zevende kind van Henri Noë (C VIII b) en Leontine De Pape.  Vader Henri, in Zelzate geboren als jongste uit een gezin van 7, stamde uit een oude Asseneedse landbouwersfamilie, vòòr 200 jaar eveneens uit Zelzate afkomstig, en verhuisde toen hij een goede 2 jaar oud was met zijn ouders, broers en zusters naar de Sint-Elooispolder in Wachtebeke-Overslag.  Iets meer dan 100 jaar later boeren de Noë's daar nog !

Moeder Leontine stamde af van een van oudsher zeer gekende en begoede landbouwersfamilie uit Kaprijke, met vertakkingen in Bassevelde.  Zij schonk haar man 12 kinderen, waarvan er 3 kort na de geboorte overleden, en 5 hun leven aan God hebben toegewijd.  Slechts 2 zetten de naam verder.  Zijn als broer en zus van Joris, eveneens drager van deze kwartieren (allen geboren in Wachtebeke-Overslag):

Klik hier voor de kwartierstaat van Joris Noë.

Na de lagere school in Wachtebeke en een jaartje (1924) bij de Broeders te Zelzate begon Joris in 1925 aan zes jaar humaniora als intern bij de paters Jezuïten op het Sint-Jozefscollege te Turnhout.  Op 23 september 1931 trad hij in bij de Societeit van Jezus te Drongen.  Hij behaalde de kandidaturen in de klassieke filologie en studeerde daarna filosofie, was van 1938 to 1942 leraar van de poësis, eerst in Aalst en het laatste jaar in Turnhout, en begon in 1942 de theologie te Leuven.

Daar werd Joris op 24 augustus 1945 tot priester gewijd, waarna hij zijn plechtige eremis opdroeg in Overslag op 2-9-1945.  Ondertussen behaalde hij ook de complementen voor de kandidaturen in de Germaanse filologie.  Na de theologie behaald hij aan de Leuvense Universiteit het licentiaat in de Nederlandse Letteren en later ook het Doctoraat.  Het derde proefjaar deed hij in St.-Aspah in Engeland.

Hij werkte aan handboeken voor het onderwijs in de Nederlandse Taal- en Letterkunde en geregeld sprong hij in als leraar.  Van hem kwamen heel wat bewerkingen uit van "Zui en Noord", een bloemlezing uit Zuid- en Noord-nederlandse schrijvers, alsook "taalbeheersing" in verband met de Nederlandse taalkunde.  Hij was een groot Vondelkenner; ook Arthur Van Schendel wekte zijn interesse, en alsdusdanig publiceerde hij enkele monografiën en artikels over beide auteurs (1).

Vanaf 1956 tot aan zijn dood was hij inspecteur Nederlands in de Vlaamse Jezuïtencolleges.  Tevens werd hij lid van de Homologatiecommissie, die gelast is met het onderzoek en de aanvaarding van de eindcertificaten afgeleverd door de middelbare scholen.  Vanaf 1961 gaf hij tevens godsdienst en later ook Nederlands in het Paridaensinstituut te Leuven.

De "Vereniging Algemeen Nederlands", waarvan Joris in 1969 redactielid en sinds 1974 hoofdbestuurslid was, zowel als het tijdschrift "Nu Nog" (veranderd in "Nederlands van Nu") hebben hun succes aan hem te danken.

Kort na zijn 50-jarig kloosterjubileum, in familiekring gevierd te Zaffelare op 13-9-1981, voelde hij zich minder goed.  Na een zware operatie verbleef hij 2 maanden in het AZ te Leuven en daarna nog bijna 4 maand in het Maria Middelaresziekenhuis te Gent, waar zijn toegewijde zus, zuster Assumpta, hem bijstond.

Zo sterk van karakter en helder van geest als hij was tijdens zijn rijk gevuld leven, zo sereen en gelovig verdroeg hij het lijden dat zijn afsterven op 27-3-1982 te Gent voorafging (2).

Marijn CLAEYS

__________

(1) E.P. H. Morlion s.j. stelde een lijst van publicaties van Joris Noë op.
(2) Voor deze levensschets werd dankbaar gebruik gemaakt van het curriculum vitae door E.Br. Leopold gepubliceerd in "St.-Laurensklok", jg. 56, nr. 4 en van het "In Memoriam", geschreven door E.P. E. De Cooman s.j. verschenen in "Jezuïeten", jg. 40, nr. 2.
 

De webpagina hierboven werd eerst gepubliceerd in mei 1986
in Vlaamse Stam XXII, 5
en verschijnt hier met toestemming van de auteur.

Obit door Mark Baeyens
De ouders van Joris, Henri Noë en Leontine de PapeNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius