Bruno Van Zele - VIII b

VIII b - Bruno Van Zele

fs Joannes Van Zele (VII c) en Cecilia van Peteghem

° Kaprijke 15 december 1800
x Kaprijke 13 februari 1828 Petronella Dhaese
† Kaprijke 25 augustus 1881[166]
 

Bruno was bakker.  Hij pachtte op 5.12.1827 een woonhuis ten zuiden van de Grote Voorstraat te Kaprijke "... zijnde eene van ouds wel gekalante broodbakkerij bestaande in winkel, twee kamers, keuken, achterhuis, bakkerij, houtstal en verdere gebouwen met de daar medegaande erve groot ongeveer 10 roeden 45 ellen ...", voor een jaarlijkse som van 102,86 gulden.  De pacht ging in op 1 december maar moest jaarlijks de eerste veertien dagen van mei betaald worden; het eerste jaar bedroeg die 25,71 gulden voor de eerste 5 maanden.  Die bakkerij werd gepacht van de voogden over de 5 wezen van bakker Petrus Anthonius Claeys en Victoria Mestdagh, die beiden in Kaprijke overleden op 22.2.1826 en 1.11.1827.

Bruno is getrouwd in Kaprijke op 13 februari 1828 met Petronella Dhaese (° Kaprijke 18/9/1806 - † Kaprijke 5/1/1886), dochter van Joannes Franciscus Dhaese en Maria Theresia Standaert.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Van Zele
  ° Kaprijke 15 januari 1829
  † Kaprijke 3 januari 1907.

  Paulina is getrouwd in Kaprijke op 17 november 1859 met Joannes Franciscus Lacaeyse (° Kaprijke 20/2/1816 - † Kaprijke op 20 juli 1899), zoon van Petrus Lacaeyse en Angelina Baeyens.  Hij was koopman en (in 1887) herbergier.
   
 2. Sophie Van Zele
  ° Kaprijke 27 oktober 1829
  † Kaprijke 26 december 1831.
   
 3. Octavia Van Zele
  ° Kaprijke 8 december 1830
  winkelierster (in 1887),
  † Kaprijke 7 juni 1905
  Octavia is getrouwd in Kaprijke op 10 juli 1856 met Engelbert Schollaert (° Eeklo 19/9/1809 - † Kaprijke 12/10/1878), zoon van Karel Schollaert en Maria Jacoba Segers, fabrikant in tabak.
   
 4. Beda Van Zele
  ° Kaprijke 18 december 1831,
  Hij was bakker toen hij in 1851 lootte voor militaire dienst.  Hij trok het nummer 26, was 1,67m groot, werd goedgekeurd, maar nooit opgeroepen.

  Hij werd ontvanger van direkte belastingen, woonde in Sint-Niklaas bij zijn huwelijk op 20 mei 1863 te Deinze met Eulalie Dhont, dochter van Lodewijk (grondeigenaar) en Maria Christina Van Doorselaere.  Zij hadden een dochter Maria Honorine, die in Sint-Niklaas geboren werd op 17 mei 1867.

  Beda verhuisde naar Lede, waar hij op 30.10.1887 als rijksontvanger overleed in zijn woning letter A nr 7 op de wijk Bril om 6 uur ’s morgens.  Zijn dochter stierf in Lede op 15 december 1897.
   
 5. Doodgeboren zoon Van Zele
  ° Kaprijke 2 mei 1833.
   
 6. Leo Van Zele (IX b)
  ° Kaprijke 12 februari 1835
  x Bassevelde 15 februari 1871 Leonie Roegiers
  Bassevelde
   
 7. Victor Van Zele
  ° Kaprijke 9 mei 1836
  † Kaprijke 6 november 1837
   
 8. Eduard Van Zele
  ° Kaprijke 8 februari 1838
  † Kaprijke 18 januari 1843
   
 9. Sophie Van Zele
  ° Kaprijke 12 april 1839
  † Kaprijke 11 juni 1862
   
 10. Rosalie Van Zele
  ° Kaprijke 7 december 1840
  † Kaprijke 28 december 1903
  Rosalie is getrouwd in Kaprijke op 9 december 1870 met Joannes Franciscus Baecke, ° Kaprijke op 5 maart 1836, zoon van Jacobus Bernardus Baecke en Maria Theresia Standaert, herbergier, † Kaprijke op 19 oktober 1897.
   
 11. Juliana Van Zele
  ° Kaprijke 25 september 1842
  † Kaprijke 7 februari 1843.
   
 12. Juliana Van Zele
  ° Kaprijke 27 augustus 1844
  Ze was landbouwster en herbergierster (in 1887).
  † Kaprijke 19 december 1914.
  Juliana was gehuwd met Petrus Joannes Laureyns, ° Watervliet op 1 september 1832, zoon van Pieter Laureyns en Maria Bernardina Claeys, herbergier, overleden voor 1887.
   
 13. Joannes Van Zele (IX c)
  ° Kaprijke 12 oktober 1845.
   
 14. Eugenie Van Zele
  ° Kaprijke 15 februari 1848
  winkelierster (in 1887)
  Bassevelde 24 augustus 1928 in het klooster.[167]

  Eugenie kocht van haar broers en zussen op 8.8.1887 een partij zaailand te Lembeke ten westen van de Windgatstraat in de Molenhoek, sectie B 26, groot 97a 40ca en een in de Oostveldakker te Eeklo sectie D 388, groot 1ha 40ca voor de totale som van 3733,34 frank en het jaar nadien op 14.6.1888 samen met haar broer bakker Joannes een woonhuis, schuur, stalling, boomgaard en moestuin te Kaprijke sectie C 11a en 12a, groot 9a 30ca voor 2600 frank.  Zij kochten die woning van Joanna Theresia De Vliegher, weduwe van Joannes Franciscus Schollaert en Bernardus De Vliegher gehuwd met Paulina Van Moorleghem "...na menigvuldige opbiedingen en na uitbranding van keerslichtjes..." met tussenkomst van herbergier Francies Baecke uit Kaprijke, die dadelijk verklaard heeft "...deze koop gedaan te hebben voor rekening van Joannes Van Zele en zijne zuster Eugenie, beide broodbakkers en winkeliers te Kaprijke..."..

  Op 18.9.1888 verkoopt Eugenie en haar zus Euphrasie hun aandeel in een woonst in de Berkakker aan hun broer Jan (zie aldaar).
   
 15. Euphrasie Van Zele
  ° Kaprijke 11 februari 1853
  winkelierster (in 1887)
  † Kaprijke 6 februari 1927.

  Euphrasie is getrouwd in Kaprijke op 9 februari 1882 met Angelus Minnaert, ° Kaprijke op 21 juni 1845, zoon van Petrus Napoleon Minnaert en Maria Theresia de Muynck, huisschilder, † Kaprijke op 5 oktober 1923.
——————
166   RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 44 acte 162
Marijn Claeys: Een stam Claeys uit Waarschoot bijna vier eeuwen in Kaprijke, 1987 [Terug]
167   RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris Dobbelaere te Watervliet bundel 19 akte 44 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Bruno:
Joannes Van Zele (VII c) en Cecilia van Peteghem

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage