Joannes Baptist Van Zele - VII b

VII b - Joannes Baptist Van Zele

fs Joannes Baptist Van Zele (VI b) en Maria Catharina Gyselman

° Boekhoute 23 februari 1784
x Bassevelde 28 augustus 1801 Joanna Theresia de Roo
† Boekhoute 2 mei 1852[136]
 

Hij werd opgeroepen als conscrit van het jaar XIV: bij zijn inschrijving stond hij bekend als "journalier"; zijn signalement: hij was 1,73m groot en had sterk blond haar, blonde wenkbrauwen, grote dikke neus en letsels van kinderpokjes, wat in die tijd wel vaak voorkwam.  Hij werd goedgekeurd voor de dienst en met het lot nr 38 in de reserve opgenomen.  Uiteindelijk werd hij vervangen door Jean Konynck uit Watervliet.

Einde 1817 kocht Jan Baptist "... een behuysd, beschuerd en verder betimmerd hofstedeken" met 4 ha 5 a 34 ca land in de Sint Jorispolder te Waterdijk ten westen van de Noorddijk, van Pieter van Hecke, zoon van Josephus en Marie Brey, een meerderjarige jongman die dienstbode was bij Francies Wauters te Assenede.  De hofstede was wel belast met een rente van 1500 nederlandse guldens met een intrest van 64,28 gulden per jaar rond 25 september en een rente van 600 gulden met een intrest van 25,71 gulden per jaar rond 5 december; zij was verpacht aan Francies Bernard Gyselman voor 126 gulden per jaar te betalen op 30 september.  Op 28.10.1817 stelde notaris Cornelius Van De Wattijne van Bassevelde de hofstede in voor 2100 nederlandse gulden bij het oproepen in "de hostelerey genaemd den Zwarten Leeuw", bewoond door Jacobus Bernardus Steyaert op het Dorp te Bassevelde.  Jan Baptist verhoogde op 11 november tot 2700 gulden, Francies Bernard Dobbelaere, adjunct van de burgemeester te Bassevelde verhoogde tot 2750 en Jan Baptist opnieuw tot 2800 gulden.  De koop werd daarna afgesloten.

In 1820 verhuurde Jan Baptist datzelfde hofstedeke aan dezelfde Francies Bernard Gyselman voor 133,71 gulden voor 8 jaar.

Halverwege 1821 besloten Jan Baptist, zijn nicht Sofie en hun tante en groottante Maria Anna Van Zele uit Boekhoute hun gemeenschappelijke eigendommen te verkopen:
koop 1: 2 gemeten en 50 roeden zaailand in de Vent te Bassevelde
koop 2: 3 gemeten en 64 roeden land in de Meersch te Bassevelde.
koop 3: 3 gemeten land ten noorden aan vorige partij.
koop 4: 4 gemeten en 223 roeden land nog eens ten noorden aan vorige partij.
koop 5: 300 roeden "het rafaelken"te Oosteeklo ten zuidwesten van "... het
straetjen langswelk deze partij uytwegt tot in de straete van de Oosthoek
naer Muykhem..."
koop 6: 717 roeden land "den criel"te Oosteeklo, ten westen van koop 5;
koop 7: 588 roeden zaailand "de molekens" te Oosteeklo.
koop 8, 9 en 10: drie stukken zaailand: "de voorsten reep, de middenreep en de
agtersten reep" te Oosteeklo, samen 5 gemeten en 200 roeden.
Kopen 2,3,4 behoorden voor 5/8 aan Maria Anna Van Zele en haar man en 3/8 aan Jan Baptist en Sofie samen; kopen 1 en 5 10 behoorden aan de laatste twee.

Op 14.6.1821 had de instel plaats: kopen 1, 6 en 7 werden resp voor 400, 400 en 300 nederlandse gulden (we leven in de Nederlandse periode!) ingesteld door de in Boekhoute wonende Asseneedse verderechter De Guchtenaere; Jan Baptist bood zich aan voor kopen 2,3,4,9 en 10 met resp. 400, 400, 450, 300, en 275 gulden terwijl de zaakvoerder van Sofie koop 5 en 8 voor resp 160 en 300 gulden verkoos.  Vertien dagen later had de definitieve verkoping plaats in de herberg van Jacobus Steyaert op het Dorp te Bassevelde: Joannes Braet en zijn zuster Sofie Braet kochten het land in de Vent voor 515 gulden, terwijl vrederechter De Guchtenaere kopen 2,3 en 4 opslokte voor 2100 gulden samen; de rest werd ingetrokken.

Enige maanden later willen Jan Baptist en Sofie eveneens hun gemeenschappelijke eigendommen scheiden en het lot bedeelde Jan Baptist met:
"het rafaelken" te Oosteeklo;
het hofstedeken met land, cheyns, brouwketel en afhangen te Waterdijk;
de landen, weide, visserij en bomen, het einde dijk en al de bomen,
"beginnende aen den boekhoutsen of zoogenaemde philippiense dijk..." in de Sint Janspolder te Assenede en deels Boekhoute;
het hofstedeken met land en bomen in de Kapellepolder te Boekhoute;
6 stukjes land, 4 partijen en nog eens 6 partijen zaailand in dezelfde polder
te Boekhoute drie renten.

Jan Baptist zat bijna een gans jaar in de handen van de notaris en onrechtstreeks in die van de vrederechter; het kostte hem een pak geld.  Eind december zag hij waarschijnlijk de bodem van zijn bezit en leende hij 1428 gulden precies bij die fameuze vrederechter met een interst van 5% en terug te betalen binnen de 7 jaar: hij hypotheceerde daarvoor het land, de visserij, de weide en de bomen in de Sint Janspolder te Assenede en Boekhoute, die bij de verkaveling met Sofie op ruim 4700 gulden geschat waren.

Tijdens de Hollandse periode was hij de zevende rijkste belasingbetaler van het kanton Assenede[137].

Joannes is getrouwd in Bassevelde op 28 augustus 1801 met Joanna Theresia de Roo (° Bassevelde 14/11/1782 - † Boekhoute 21/9/1858), dochter van Petrus Bernardus de Roo en Joanna Catharina Gyselman (op haar beurt dochter van Petrus Ambrosius zie Va).

Uit dit huwelijk:

 1. Amelie Van Zele
  ° Waterdijk 19 september 1812
  † Waterdijk 31 maart 1813
   
 2. Engelbert Van Zele (VIII a)
  ° Waterdijk 12 juli 1814
  x Boekhoute 14 juli 1845 Anna Carolina Luck
  xx november 1855 Amelia Sophia Aernout
  Boekhoute 10/9/1878
   
 3. Donatus Franciscus Van Zele
  ° Boekhoute 18 mei 1816
  † Boekhoute 24 maart 1884[138]
  Hij trok bij de militieloting van 1835 het nummer 26, was 1,794m groot en vroeg de vrijstelling wegens doofheid en mismaaktheid aan de borst.  Daarop werd hij volledig vrijgesteld op 23.3.1835.  Een uitspraak van de Gedeputeerde Staten op 25.7.1835 verbrak die vrijstelling en Donatus werd op 6 augustus ingelijfd in het negende linieregiment.  Hij kreeg toelating om zich te laten vervangen op 16 april 1836 en werd pas effectief vervangen op 15.7.1837 door Ivo Leon Ego uit Boekhoute, die in 1827 het nummer 13 getrokken had.  Op 1 augustus keerde Donatus voor onbepaald verlof terug[139].  Die vervanging kostte Donatus (of zijn ouders) 1500 frank bij het afzwaaien van Ivo.  Maar tijdens de dienst moesten ze wel reeds 4,5% intrest betalen
  Hij was kandidaat-notaris en woonde in de Weststraat, volgens het bevol­kings­register van 1846-1861 op huis­nummer A 81 en van 1861-1880 nr 5.  Bij hem woonde zijn neef Charles Marie Ghislain in, welke er bleef wonen na het overlijden van Donatus.
  Bij de verkaveling met zijn broer Engelbertus op 20.8.1875 erfde de toen bijna 60 jarige Donatus het volgende:
  • Een partij zaailand in Boekhoute Kapellepolder sectie A 261 262, groot 2ha 13a, geschat op 9560 frank.
  • Een partij zaailand in 6 stukken te Assenede Sint Albertpolder sectie A 194d, groot 2ha 23a 50ca, geschat op 10033 frank.
  • Hofstedeke met woonhuis in Sint Joorispolder te Watervliet, sectie C 1051 1055 en deels op Boekhoute sectie A 783 786, groot 4ha 20a 70ca, geschat op 18880 frank.
  • Blok zaailand 'de zeven gemeten'te Boekhoute Sint Jorispolder, ten westen van de Noorddijk, sectie A 796 799, groot 3ha 26a 30ca, geschat op 14646 frank.
  • Woonhuis met stal en grond in Boekhoute Dorp ten noorden van de Kallesraat, sectie B 636 637, groot 4a 50ca, geschat op 5000 frank.
  • Tweewoonst met stal, land en weiland in Boekhoute Laureinepolder, wijk Haven, ten westen van de Kapellepolderdijk, sectie A 539a, 539b, 542, groot 44a 60ca, geschat op 4000 frank.
  • Woonhuis met stal, lochting en remise in Boekhoute op einde en ten noorden van de Kallestraat, sectie 616a en 617a, groot 7a 80ca, geschat op 4000 frank.
  • Woonhuis met smisse en stalleken in Boekhoute ten westen van nr 7, secttie B 615a en 615abis, groot 14a 10ca, geschat op 4000 frank.
  • Vijf partijen zaailand 'de elf gemeten'in Venthoek te Bassevelde, sectie C 1240 1241, 1245, 1248 1249, geschat op 7037 frank.
  • Twee partijen zaailand te Boekhoute in Sint Jorispolder, grenzend aan nr. 4, sectie A 794 795, geschat op 4260 frank.
  • Een partij zaailand in Sint Pieterspolder te Sas van Gent, nabij Philippine, sectie A 1 en 2, groot 3 ha 23a 50ca, geschat op 14000 frank.
  • Een blok zaailand in 4 stukken in Sint Pieterspolder te Sas van Gent, sectie A 20 22, groot 5ha 50a 60ca, geschat op 22146 frank.
  • Een blok zaailand in zelfde polder, sectie A 24, groot 4ha 81a 27ca, geschat op 19308 frank.
   Zo werd de eigendom van Donatus geschat op 136.870 frank, zodat hij nog 3216 frank kreeg van zijn broer Engelbert.
——————
136   RAG Scheldedepartement 3171/33 en 6030 RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris Louis De Burggraeve bundel 81 actes 108 en 111;
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris Louis De Burggraeve bundel 84 acte 90
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris Louis De Borggraeve bundel 85 acte 72
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten noatris De Borggraeve bundel 85 actes 116 en 130
Staat hier niet op zijn plaats!!! Stvg RAG Boekhoute 859 blz 157 [Terug]
137   RAG Scheldedepartement 2181/18. [Terug]
138   RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, minuten notaris Maenhout te Ertvelde bundel 6 acte 87 [Terug]
139   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 235 Boekhoute. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Joannes Baptist:
Joannes Baptist Van Zele (VI b) en Maria Catharina Gyselman

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage