Carolus Ludovicus Van Zele - VIII l

VIII l - Carolus Ludovicus Van Zele

fs Jacobus Bernardus Van Zele (VII i) en Maria Jacoba Haertjens

° Zelzate 25 april 1812
x Zelzate 1 augustus 1835 Maria Livina van Hecke
† Zelzate 12 oktober 1884[184]
 

Hij was landbouwer.  Bij de militieloting van 1831 trok hij het nummer 32.  Hij was 1,78m groot, werd goedgekeurd voor militaire dienst op 28.3.1831 maar nooit opgeroepen[185].
Anno 1887 werd de eigendom van dit gezin verkaveld.  Hun bezit was niet min en werd geschat op 73024 frank wat voor elk 10432 frank betekende.  We noemen even op, alles in Zelzate gelegen:
blok zaailand, weiland en kreek ("de keete") in de Sint Franciscuspolder ten zuiden van de Sint Franciscuspolderdijk, sectie B 130 135, groot 1ha 79a 20ca.
partij zaailand met rietveld "het fernantjen" in de Kernemelkpolder, sectie B 391 en 391bis, groot 47a 10ca.
blok zaailand in 2 percelen "het fort" in de Sint Franciscuspolder, groot 1ha 35a80ca.
een vierde (ander vierde aan zijn vrouw en helft aan oom Angelus Van Hecke uit Zelzate) van een blok zaailand en weiland te Sas van Gent in Canisvlietpolder, sectie D 283, 338 342, 344 346, groot 7 ha 11a 10ca.
hofstede met huis, schuur, boomgaard, moeshof en zaailand te Zelzate Leegstraat sectie C 237b, 234v1 en 234w1, groot 92a 90ca.
woonhuis met moeshof, naast vorige, sectie C 238f, groot 6a30ca.
vier woonhuizen met telkens een moeshof te Zelzate in de Leegstraat, sectie C 234z1, 234a2, 234b2, 234z, 234a1, 234i2 en 234k2, groot samen 22 a.
stuk zaailand in 2 percelen in de Heide te Zelzate, sectie C 291e en 293a, groot 1ha 26a.
een partij zaailand 'den spletreep' te Zelzate Kernemelkpolder, sectie B 348, groot 1ha 74a20ca.
een blok zaailand in 3 percelen 'het leedjen' te Zelzate Leegstraat, sectie B 101d, 103 en 104, groot 1 ha 18a 30ca.
zaailand 'de vierhonderd roeden' sectie C 58, groot 66a.
zaailand 'de 2 gemeten' te Zelzate, sectie C 93, groot 96a 40ca.
zaailand 'de balpuipe' te Zelzate, sectie B 278b en 279a, groot 79a 40ca.
verschillende partijen cijnsgronden te Zelzate Leegstraat, sectie C 234d1, 234c2, 234x1, 234y1, 234b2bis, 234b bis, 234c bis, 234c2, 234d1, 234b1, 234c1, 228a, 229 en de helft van 230 en 231a, allen samen 46a en samen geschat op 5300 frank.
De helft van deze laatste 2 cijnsgronden werden dan door Petrus Van Zele opgekocht, omdat hij reeds de andere helft bezat.

Carolus is getrouwd in Zelzate op 1 augustus 1835 met Maria Livina van Hecke.  Haar bidprentje beweert dat ze op 10 october geboren werd maar volgens de geboorteakte (en français) die dateert van 11 october werd zij geboren in Zelzate op 8 oktober 1812, dochter van Joannes van Hecke en Elisabeth de Letter.  Ze is er overleden op 26 januari 1902.
Hij was haar in de eeuwigheid voorafgegaan te Zelzate op 12 oktober 1884.  Op zijn bidprentje wordt hij beschreven als "OUD SCHEPEN VAN SELZAETE EN EERELID VAN DE SOCIETEIT DER VEREENIGDE WERKLIEDEN".

Klik op de foto voor een grotere versie ervan. Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Bidprentje van Karel Lodewijk VanSele Bidprentje van Maria Livina VanHecke

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Van Zele (IX l)
  ° Zelzate 29 juni 1836
  x Westdorpe 25 april 1865 Sophie Engels
  † Zelzate 6 juni 1907
   
 2. Amelia Van Zele
  ° Zelzate 4 april 1838
  Ze woonde in Evergem bij haar huwelijk.
  † Zelzate 16 december 1895.
  Amelia is getrouwd in Zelzate op 16 mei 1871 met Ivo Neyt (° Evergem 19/6/1844 - † Zelzate 28/12/1919), zoon van Engelbertus Neyt en Carolina Hebberecht, mulder, wonende in Evergem.
  † Zelzate 16 december 1895.
   
 3. Marie Sophia Van Zele
  ° Zelzate 5 januari 1840
  Sophia is getrouwd in Zelzate op 7 augustus 1865 met Leopoldus Ignatius van Laere (Zelzate 18.2.1836 - 22.2.1912), zoon van Angelus van Laere en Amelia Willems, koster en herbergier (in 1880).
  Leopold en Sophia waren landbouwers.
  Ze is overleden in haar woning in de Leegstraat in Zelzate 7 februari 1912.
  Zij kregen een zoon Alfons Van Laere (° Zelzate 3.4.1872 - † Gent 16.5.1946).  Alfons was brouwer.  Hij is gehuwd met Clementina Mollé (Zelzate 19.6.1870 - Gent 28.7.1949).
  Alfons en Clementina kregen een zoon Robert Van Laere (° Ertvelde 3.12.1899 - † Gentbrugge 4.5.1968).
  Robert is gehuwd met Marie-Louise Nevejan (° Lendelede 6.10.1902 - † Gent 10.10.1976).
  Hun dochter Nicole Van Laere werd geboren in Gent op 23.9.1928.
   
 4. Augustus Van Zele
  ° Zelzate 13 augustus 1841
  † Zelzate 13 augustus 1903
  Bij de militieloting te Zelzate in 1861 trok hij het nummer 26; hij was 1,735m groot en werd goed bevonden voor de militaire dienst op 26.3.1861.  Vijf weken later werd hij opgeroepen voor het derde artillerieregiment.  Op 25 mei daarop werd hij vervangen door de Stekenaar Leopold Veireman.  Deze man deserteerde echter reeds op 30 juni 1861, maar keerde gelukkig spontaan terug op 7 juli, zodat August van legerdienst bespaard bleef[186].
  Augustus is getrouwd in Zelzate op 13 mei 1878 met Ida de Decker (° Zelzate 19.12.1830), dochter van Petrus de Decker en Lucia Petronilla van Hecke.  Ida is daar overleden op 28 maart 1905 in het vrouwenklooster in de Kerkstraat.
  August was secretaris van de Kerkfabriek in Zelzate en raadslid van het Gilde van het Heilig Sacrament.  Hij was landbouwer en overleed in zijn woning in de Leegstraat.
   
 5. Adolphe Van Zele
  ° Zelzate op 28 juli 1843
  Hij was geneesheer.  Ook als student moest Adolphe in 1863 zijn lot trekken voor de militie: zijn nummer 22 stelde hem vrij van militaire dienst, ook al werd hij geschikt bevonden.
   
 6. Eduardus Van Zele (IX m)
  ° Zelzate 15 maart 1845
  x Wachtebeke 11.6.1879 Maria Verschraegen
  † Zelzate 31 mei 1921
   
 7. Stephanie Van Zele
  ° Zelzate 16 januari 1847
  † Zelzate 13 november 1866
   
 8. Louis Joseph Van Zele
  ° Zelzate 3 januari 1849
  † Zelzate 29 augustus 1853
   
 9. Clemence Marie Van Zele
  ° Zelzate 1 februari 1851
  † Zelzate 12 september 1860
   
 10. Maria Livina Van Zele
  ° Zelzate 18 december 1852
  † Zelzate 8 maart 1862
   
 11. Hortense Van Zele
  ° Zelzate 24 december 1854.
  Hortense is getrouwd in Zelzate op 11 mei 1891 met Petrus Bernardus De Zutter (° Kaprijke 26/1/1823 - † Kaprijke 25/12/1903), zoon van Petrus Dominicus De Zutter en Barbara Theresia de Vuldere.
   
 12. Valentina Van Zele
  ° Zelzate 28 augustus 1857
  † Kaprijke 27 januari 1934
  Valentine is getrouwd in Zelzate op 25 september 1878 met Desiderius Claeys die geboren werd in Kaprijke op 21 juni 1849, zoon van Karel Claeys en Sophie de Rijcke en aldaar overleed op 21 juni 1926.  Hij was koster-organist en onderwijzer in Kaprijke[187].
  Hier meer over hun nakomelingen.
——————
184   RAG Notarieel depot De Jaeger Watervliet, minuten notaris Dobbelaere bundel 18 aktes 33 en 34 [Terug]
185   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 197 Zelzate. [Terug]
186   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 513 Zelzate. [Terug]
187   Marijn Claeys, a.w. [Terug]

Beste dank aan Mevr. Ann Schaubroeck voor aanvullende informatie over één van haar voorouders, Marie Sophia.

Top van deze blz.
De ouders van Carolus Ludovicus:
Jacobus Bernardus Van Zele (VII i) en Maria Jacoba Haertjens

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage