Joannes Bernardus Van Zele - VI k

VI k - Joannes Bernardus Van Zele

fs Petrus Joannes Van Zele (V j) en Maria Catharina Steyaert

° Bassevelde 4 september 1795
x Bassevelde 29 juli 1825 Joanna Carolina Cattoir
Boekhoute 29 mei 1853[131]
 

Dit gezin leende op 3 mei 1833 de som van 1500 frank met een intrest van 5% van horlogemaker Francies De Pauw te Bassevelde; de vader van Joanna Catharina stond borg.  Joannes Bernardus verklaarde "...niet te konnen schrijven noch teekenen als zulks nooyt geleerd hebbende..." Ruim twee jaar later leenden ze 300 frank met 5% intrest van timmerman Bernardus De Schepper te Bassevelde.  Engelbertus Cattoir, een landbouwer te Bassevelde, verpachtte vanaf Kerstdag 1841 een hofstedeken in de Vent te Bassevelde met ruim 7 bunder land in de Vent en de Hasselstraat te Bassevelde en vooraan in Oosteeklo voor 450 frank per jaar.  Joannes Bernardus kon niet naamtekenen.  In 1833 had hij reeds hetzelfde gedaan bij notaris De Borchgrave.  Johannes had heel wat bezittingen waaronder een herberg, genaamd 'den boom van vrijheyd' te Boekhoute die hij aan tapper Jan Bernard De Decker verpachtte voor 7 jaar mits betaling van 141,50 frank per jaar vanaf 1 mei 1836.

Joannes is getrouwd in Bassevelde op 29 juli 1825 met Joanna Carolina Cattoir (° Lembeke 27/7/1800 - † Boekhoute 1/7/1855), dochter van Carolus Franciscus Cattoir en Joanna Maria Buysse.

Het gezin woonde in de Notelaarstraat F23 te Boekhoute tot het op 9.5.1847 naar Bassevelde trok.  Vanaf 15.6.1851 woonden ze op de Vogelenzang F 89 om bijna 2 jaar later te verhuizen naar de wijk Schare, waar beiden overleden.

Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Van Zele
  ° Bassevelde 1 december 1825
  † Boekhoute 7 april 1830
   
 2. Amelie Van Zele
  ° Boekhoute 2 januari 1827
  † Bassevelde 18 december 1843
   
 3. Pauline Van Zele
  ° Boekhoute 29 mei 1828, winkelierster (bij 2e x).[132]
  Zij was in 1846 dienstmeid bij de familie Temmerman-De Wispelaere op de Haven, daarna tot 25.6.1850 in Bassevelde, van 19.5.1851 tot 16.6.1853 in Watervliet en daarna bij de familie de Bock-Teirlinck op de Posthoorn.
  Pauline trouwde eerst in Watervliet op 25 april 1860 met Desire de Grave (° Watervliet 8/12/1814), zoon van Pieter Francies de Grave en Joanna de Grave, winkelier, overleden voor 1872.
  Pauline is daarna hertrouwd in IJzendijke op 14 april 1871 met Joannes Potvliege (° Biervliet rond 1836), zoon van Karel Potvliege en Bernardina Temmerman, werkman.
   
 4. Petrus Joannes Van Zele
  ° Boekhoute 2 december 1829
  † Boekhoute 12 april 1830
   
 5. Petrus Joannes Van Zele
  ° Boekhoute 5 maart 1831,
  Bassevelde 19 april 1902 klooster.
  Hij trok bij de militieloting van 1851 het nummer 21, was slechts 1,53m groot, werd te klein bevonden en voor een jaar vrijgesteld.  Het jaar daarop mat men hem 1,59m, werd hij toch goedgekeurd en op 30 maart ingelijfd bij het derde regiment jagers te voet.  Hij was toen dienstbode[133].
  Petrus is getrouwd in Watervliet op 17 april 1872 met Eugenie van Cleemputte (° Assenede 16/11/1837), dochter van Dominicus van Cleemputte en Maria Theresia Landsheere, boerenwerkvrouw, overleden voor 1902.
   
 6. Joannes Bernardus Van Zele
  ° Bassevelde 18 februari 1833
  † Bassevelde 10 mei 1835
   
 7. Carolus Ludovicus Van Zele
  ° Bassevelde 15 april 1834
   
 8. Maria Theresia Van Zele
  ° Bassevelde 31 mei 1835
  † Watervliet 29 juni 1864
   
 9. Sophie Van Zele
  ° Bassevelde 3 april 1837, dienstmeid
  † Bassevelde 31 mei 1912
  Sophie is getrouwd in Boekhoute op 12 april 1871 met Augustus Franciscus van Hijfte (° Boekhoute 30/4/1827), zoon van Livinus van Hijfte en Maria Catharina van de Fonteyne.
   
 10. Pauline Van Zele
  ° Bassevelde 30 juli 1839
  † Bassevelde 22 februari 1842
   
 11. Joannes Baptist Van Zele
  ° Bassevelde 9 februari 1844
  Hij was dienstknecht (in 1909).
  Door het overlijden van zijn ouders in 1853 en 1855 was hij de pupil van zijn broer Petrus.  Hij trok bij de militie­loting van het jaar 1864 te Boekhoute het nummer 23, was maar 1,52m en werd voor militaire dienst afgekeurd op 22.3.1864.  Hij was toen dienstbode.
  Hij verbleef sinds 11.1.1904 in het klooster en betaalde in 1909 voldoende belas­tingen om een stem te mogen uitbrengen bij gemeen­teraads­verkie­zingen en een bij provincie- en senaats­verkie­zingen.
  Hij is overleden in het klooster in Bassevelde op 30 maart 1926.[134]
——————
131   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde, bundel 43 acte 22
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 45 acte 144.
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 51 acte 102.
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borchgrave bundel 101 acte 30
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borchgrave bundel 104 acte 117 [Terug]
132   Zij was bij haar huwelijk boerenmeid in Watervliet en hij werkman. [Terug]
133   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummers 413 en 423 Bassevelde. [Terug]
134   RAG Bassevelde modern 19 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Joannes Bernardus:
Petrus Joannes Van Zele (V j) en Maria Catharina Steyaert

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage