Christophorus Van Zele - IV c

IV c - Christophorus Van Zele

fs Jacobus Van Zele (III a) en Anna Corthals

° Boekhoute 5 november 1687
x Lembeke 26/4/1713 Anna Standaert
Lembeke 18 januari 1735[37]
 

Bij de verkaveling na de dood van zijn vader erfde Christoffel het part D, bestaande in 7 gemeten land ten zuiden van het Haestsraatje te Boekhoute en geschat op 70 ponden, 450 roeden land "de beentiens" in de Vent te Bassevelde met een waarde van ruim 12,5 ponden, alsook twee "croiserende obligaties” van samen 24 ponden ten laste van Andries Van Vooren en Simoen Wauters.  Daarmee had hij wel ruim 9 ponden tekort maar dat werd bijgepast door de medekavelanten.

In 1727 was hij schepen van Lembeke.

Op 19 oktober 1735 werd zoals dikwijls gebeurde in die tijd venditie gehouden van de roerende goederen en die bracht ruim 109 ponden op.  Wat niet op de venditie verkocht werd, alsook de mest, de houtwas en de "naerbaete" werd op bijna 200 ponden geschat.

Christoffel had 60 ponden geleend aan zijn schoonbroer Gerard De Maere uit Bassevelde met een intrest van 5% en moest nog de intrest van 8 jaar betalen.  Zijn schoonmoeder leende hen ook ruim 40 ponden, waarvoor ze bijna 50 ponden terug dienden te keren.  Voor landpacht aan de familie Standaert stonden zij nog 4 13 4 ponden in het krijt, aan zijn schoonmoeder nog 32 ponden en aan de weduwe van Bernard De Neve slechts 1 6 8 ponden.  Voor bewezen diensten mocht de meid Joanna Finet nog 9,5 ponden verwachten.  Dat zal wel voor vele maanden arbeid zijn! Ondanks al deze lasten sloot de staat van goed van Christoffel af met een batig saldo van 114 14 8 ponden.

Begin 1740 greep een verkaveling plaats tussen de kinderen van Christoffel Van Zele; wat elk erfde vermelden we bij henzelf.  Bij het opmaken van een wezenrekening kort ervóór vernemen we wat de kinderen allemaal erfden van hun grootouders Standaert: "den grooten wulfbilck" te Lembeke van 675 roeden; "de cleine wulfbilcxkens" ernaast van 951 roeden; 4 stukken in de Papelandakker te Lembeke van 1100 roeden; "de vette bilcken" van 5 gemeten, ten westen van de straat van de kerk naar Gent; 3 stukken van samen 3 gemeten "het quaetlant" te Oosteeklo; 2216 roeden land in de Ommeloopakker te Lembeke; 1050 roeden land "de botterbilcxkens" ten noorden van het Duyversgoed te Lembeke; 5 gemeten en 66 roeden meers "de drij rambilcxkens" te Lembeke; 350 roeden land "aenden heeckbosch" te Lembeke; 700 roeden meers "het hulleken" te Lembeke; "een schoon huys, schuere en 250 roeden erfve daermedegaende binnen den dorpe van Lembeke..." ten noorden van het Dorp en ten oosten van het Kaprijks vaardeken en tenslotte een paar gouden pendanten, een gouden ronde ring en "een gauden diamant rinck met neeghen steenen".

De kinderen kregen van de voogden de gelegenheid om naar school te gaan: er werd schoolgeld betaald aan meester Abraham De Mey uit Eeklo en meester koster Pieter Marteyn te Lembeke; er werden kosten gemaakt voor herstellingen aan eigendommen en er waren meerdere onkostennota's voor kleren en schoenen van de wezen.  Ook het jaargetijde met uitdeling van brood aan de armen van Lembeke was een uitgavepost.  Voor drie jaar opvoeden van de drie jongste wezen werd aan de maternele voogd, Joannes Standaert, een som van 22 ponden uitbetaald.

Het huis in Lembeke Dorp werd niet meeverkaveld wegens de zware noodzakelijke reparaties, maar op 10 april 1745 verkocht aan Joannes Van Schauwenberghe voor 136 ponden.

Christophorus is getrouwd in Lembeke op 26 april 1713 met Anna Standaert, ° Lembeke op 11 februari 1692, dochter van Georgius Standaert en Marie De Langhe, † aldaar op 9 december 1728.[38]

Zij was een dochter van de zeer rijke oud burgemeester van Lembeke: zijn staat van goed was afgesloten met een batig saldo van ruim 2473 ponden en meer dan 200 gemeten eigendom!

Bij het opmaken van de staat van goed op 9 april 1729 lezen we dat Anna na het overlijden van haar vader, een tiende erfde van "...200 gemeten land, merendeels op Lembeke, een deel op Oosteeklo en een weinig op Bassevelde, waeronder begrepen drie behuisde en beschuerde hofsteden ende bovendien noch twee huysekens met alle de edificien daerop staende ende medegaende, sijnde alle ghemeene ende onverdeelt...".

Tijdens hun huwelijk kochten zij samen een stuk land van 400 roeden in Oosteeklo ten westen van de straat die van Oosteeklo naar Bassevelde liep en ten oosten van een andere straat, in "verlandinghe" (ruil) met hun schoonbroer Gerard De Maere te Bassevelde, van een stuk land gelegen in Bassevelde en afkomstig van Christoffels' thuis.  In 1713 hadden ze van Christiaan Speeckaert een behuisde en beschuurde hofstede met 4 gemeten land gekocht in de Papelandakker te Lembeke ten westen van de Krommeveldstraat, alsook twee stukken land in den Ommeloper te Lembeke ten oosten van diezelfde straat.

Van Lieven Geeraert, gehuwd met Josijne Standaert kochten ze in 1721 verschillende stukken land "de zeven stuyvers" van ongeveer 7 gemeten samen, in de Jacob Betsakker ten noorden van de "wroedehoeckstraete" te Lembeke.

Al wat in huis, in de stallen, in de schuur en op het land en de hoeve aanwezig was werd geprezen op ruim 388 ponden; we geven enkele merkwaardige onderdelen als voorbeeld: "alle het gheleyert ende aerdewerck mitsgaeders alle het tain" voor 3 10 0 ponden; "eene queirne" voor 2 6 8 ponden; 23 zakken boekweit voor 11 ponden; "een fusiecke met al de manden, schilderijen, boecken ende andere rommelynghe" in één adem opgesomd voor 0 18 6 ponden; "alle het branthaut op het hof met de schelfpeirsen" voor 1 15 0 ponden; twee paarden voor 28 ponden; zes koeien en 3 runderen voor 32 ponden; twee gouden ringen, twee gouden pendanten en "eenigh silverwerck" voor 11 13 4 ponden.

Ruim 11 ponden landpacht moest nog door verschillende pachters betaald worden, alsook 20 ponden hout door Lieven Verheecke; er waren slechts 9 ponden "contante penningen" (baar geld) in huis.

Als onkosten stonden 12 ponden landpacht genoteerd aan haar moeder, 2 13 8 ponden aan de weduwe van Bernard De Neve en 5 ponden aan Cornelis Standaert; 6 10 0 ponden belastingen aan Lembeke en 3 ponden dagloon aan knecht Jan De Causmaecker waren ook nog te betalen.  Anna's staat van goed vertoonde een positief slot van ruim 383 ponden.

Uit dit huwelijk:

 1. Georgius Franciscus Van Zele (V c)
  ° Lembeke 7 februari 1714.
   
 2. Joannes Athenasius Van Zele (V d)
  ° Lembeke 2 mei 1715
  x Lembeke 16 september 1738 Carola de Pape
  † Lembeke 18 maart 1770
   
 3. Carolus Judocus Van Zele (V e)
  ° Lembeke 27 december 1716.
   
 4. Jacobus Van Zele
  ° Lembeke 6 december 1718
  † aldaar 20 december 1718.
   
 5. Joanna Maria Van Zele
  ° Lembeke 18 november 1719
  † aldaar 9 januari 1720.
   
 6. Petrus Jacobus Van Zele
  ° Lembeke 24 december 1720,
  gedoopt aldaar op 25 december 1720
  † aldaar 27 september 1722.
   
 7. Jacobus Van Zele
  ° Lembeke 25 april 1723
  ongehuwd † aldaar 28 juli 1791.
  Jacobus erfde van zijn ouders 7 gemeten en 116 roeden land in de Ommeloopakker te Lembeke, geschat op 11 ponden per gemet, en 350 roeden meers aan de eikbos te Lembeke, geschat op bijna 20 ponden.
   
 8. Carolina Van Zele
  ° Lembeke 1 juni 1726
  † aldaar 30 oktober 1797.

  Carolina erfde van haar ouders 7,5 gemeten land "de 7 stuyvers" ten noorden van de Vroenhoekstraat in Lembeke met een waarde van 82 ponden en de "Botterbilcxkens" van 21 ponden in Oosteeklo.  Carolina ontving van Frans Van Zele en zijn echtgenote Carolina Pieters een gouden kruisje "voor vonteghelt".
  Carolina is een eerste keer getrouwd in Lembeke op 1 februari 1746 met Jan de Rijcke, ° Lembeke op 30 september 1721, zoon van Joannes De Rijcke en Maria Roegiers, † aldaar op 23 november 1763[39].
  Carolina is hertrouwd in Lembeke op 31 juli 1764 met Jan Baptist de Langhe, ° Lembeke 28 januari 1733, zoon van Jacobus de Langhe en Maria Cornelia de Pape, overleden te Lembeke op 12/5/1812.
   
 9. Petrus Bernardus Van Zele
  ° Lembeke 28 november 1728
  ongehuwd † aldaar 14 februari 1788.

  Petrus erfde van zijn ouders 3 gemeten en 200 roeden land in de Papelandakker te Lembeke, geschat op 15,5 ponden per gemet en 5 gemeten land "de vette bilcken" die ondanks hun naam slechts iets meer dan de helft waard waren.
——————
37   RAG Lembeke 152 blz 215; RAG Lembeke 153 blz 85v en 95v; RAG Lembeke 154 blz 48. [Terug]
38   RAG Lembeke 149 blz 308; RAG Lembeke 151 blz 203v. [Terug]
39   RAG Lembeke 156 blz 6v [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Christophorus:
Jacobus Van Zele (III a) en Anna Corthals

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  11-07-2023
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage