Georgius Van Zele - III d

III d - Georgius Van Zele

fs Joannes Van Zele (II) en Adriana De Raet

° Bassevelde 7/1/1657
x Bassevelde 30/4/1680 Livina van Acker
† Bassevelde 17/12/1694[20]
 

Nadat beide ouders op vrij korte tijd gestorven waren werd op 2 maart 1695 een staat van goed opgemaakt.  Daaruit leren we dat de wezen van vaderszijde 1/10de erfden van 100 roeden land en een kamer en bakkeet bij het huis dat nu door hun grootmoeder bewoond werd, van circa 4 gemeten land ten westen van het Ventstraatje in Bassevelde, van 150 roeden land in de Laureynepolder in Boekhoute en van ongeveer een vierde van een hofstede in Ertvelde, ten oosten van de Gentweg.

Kort na het overlijden van hun moeder werd venditie gehouden; deze bracht 306 ponden op; de landprijs van hofstede en land bedroeg 140 ponden en er was nog heel wat geld in het vooruitzicht na verkoop van boekweit, hout, hennen en graan.  In de koffer waarmee men naar Gent gevlucht was zat 56 ponden, waarvan 30 aan de eigenaar van het hof overgemaakt werden; die moest nog eens 70 ponden aan pacht ontvangen; de achterstallige parochiekosten bedroegen meer dan 90 ponden.  Hun arbeider had recht op 0 4 8 ponden; hun knecht op bijna 6 ponden en Tanneken Van Onderdonck "…over gaedeslaen thebben dese overledene in haer sieckte…" 0 17 0 ponden.  Ook Judocus Van Waesberghe had meer dan 6 ponden tegoed voor genees­middelen en bezoeken aan de zieke.

Na het overlijden van Adriana De Raedt erfden de wezen een derde van een hofstede met 400 roeden land in het Dorp te Bassevelde, onverdeeld met nog 2 andere erfgenamen; de voogden Guillelmus Van Acker en Pieter Van Zele vroegen aan burgemeester en schepenen om het deel van de wezen te mogen verkopen, wat hen 1 week later op 16 april 1698 werd toegestaan.

Georgius is getrouwd in Bassevelde op 30 april 1680 met Livina van Acker, (° Lembeke 13/4/1656), dochter van Petrus en Judoca Kimpe.

Zij overleed amper een kleine maand na haar man te Bassevelde op 12 januari 1695.  Er bleven 5 wezen achter, waarvan de oudste slechts 12 jaar oud was.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Van Zele
  ° Bassevelde op 12 mei 1681
  † aldaar op 23 mei 1681.
   
 2. Petrus Van Zele (IV f)
  ° Bassevelde op 6 augustus 1682.
   
 3. Judoca Van Zele
  ° Bassevelde op 25 september 1685
  overleden voor 1694.
   
 4. Maria Van Zele
  ° Bassevelde op 1 juli 1688
  † Watervliet op 18 juli 1717.

  Maria was eerst getrouwd rond 1705 met Pieter Blomme fs Arnaut, voordien weduwnaar met een kind van Joosijntien Van Hulle en zonder kinderen van Anna Leyman.  Pieter stierf in Watervliet op 29.4.1715.

  Hij bezat 450 roeden land in Bassevelde en een hofstedeke aan de Landsdijk in Bassevelde, waar zijn moeder op woonde.  Marie had haar vijfde part in een hofstedeke met 10 gemeten land in Waterdijk verkocht.  Ze pachtten vanaf 1713 een hoeve van het Klooster van Oosteeklo in Gent, waarvoor ze nog meer dan 152 ponden moesten betalen.  Dat pachtgoed was gelegen in de Sint-Joorispolder op de Heerlijkheid van Waterland en Waterdijk en was 118 gemeten groot[21].  Hun 4 werkpaarden werden op 32 ponden geschat en hun 7 koeien, een stier, 3 kalveren en 4 varkens op 98 ponden.

  De juwelen van Marie waren ruim 6 ponden waard.  Van de 474 ponden (waarvan 277 voor de landsbaten) werden ruim 287 ponden afgetrokken voor wezenpenningen, pachten, medicijnen en visiten van chirurgijn Adriaen Van Waeyenberghe uit Bassevelde, de begrafenis en voor de uitdeling van 4 zakken tarwe gebakken in brood aan de armen van Bassevelde, zodat bijna 187 ponden overbleef voor Marie en haar stiefkind.

  Maria is hertrouwd in Watervliet op 27 juni 1715 met Joannes De Smet, geboren in Bassevelde op 28.9.1689 als zoon van Niclaeys De Smet en Catharina Willems, maar overleed 2 jaar later op 18 juli 1717 na de bevalling van een doodgeboren dochter op 5.7.1717, "domi ab obstretice in necessitate baptisata" (thuis door de vroedvouw in hoogste nood gedoopt)[22].  Ze had uit geen enkel huwelijk kinderen.

  Joannes is na het overlijden van Maria hertrouwd in Kaprijke op 27 november 1717 met Norbertina (ook wel Albertina) Waetiens, † Watervliet op 1 oktober 1719.  Joannes is opnieuw getrouwd in Bassevelde op 9 april 1720 met Jacoba de Lombaert (° Bassevelde 10.3.1696 als dochter van Joannes en Joanna Pierssens), maar overleed in Watervliet op 10 januari 1729.  Joannes De Smet had de pacht van het kloostergoed overgenoemen en in 1722 voor 9 jaar hernieuwd.

  Jacoba is dan nog hertrouwd in Watervliet op 26 april 1729 met Joannes de Maere, die ook de pacht van de hoeve van de Abdij van Oosteeklo overnam.
   
 5. Andreas Van Zele (IV g)
  geboren rond 1689.
   
 6. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde op 18 september 1690, wonende in Eeklo
  overleden na 1717.
  Joanna was gehuwd met Bernardus de Vreese, overleden na 1717.
   
 7. Adriana Van Zele
  ° Bassevelde op 21 september 1693
  Adriana is getrouwd in Oosteeklo op 18 januari 1718 met Joannes Minnaert, zoon van Livinus en Anna Van Acker, ° Kaprijke 20.1.1694 en overleden in Middelburg op 13.7.1751.  Hij was hertrouwd met Elisabeth Van De Moere.

  Adirana is overleden in Middelburg (VL) op 22 januari 1734, een week na de geboorte van hun tweeling Helena († 17.1.1734) en Elisabeth († 15.1.1734)[23]

  Bij het overlijden van Adriana waren nog 4 dochters in leven: Livina 15 jaar, Anna Maria 12 jaar, Joanna 10 jaar en Petronella 4 jaar, alle vier in Kaprijke geboren.  Omstreeks 1731 is deze familie naar Middelburg verhuisd.  Lieven Minnaert fs Lieven en Pieter Van Zele waren de voogden over de wezen.

  Zij hadden nog niets geërfd of gekocht.  Precies een maand na het overlijden van Adriana werd alles geprezen voor een totale waarde van 285 ponden; we vermelden 2 werkpaarden en een tweejarig veulen van samen 34 ponden, 14 melkkoeien en 9 kalveren, 64 staken bijen die bijna 22 ponden waard waren, 3000 korenschoven, 400 haverschoven, wat hooi en stro voor samen 26 ponden.

  Goudsmid Frans Geeraerts uit Brugge prees het goud en zilverwerk: een paar gouden pendanten, een "gauden moderynck", een gouden trouwring, een paar silveren gespen en 2 silveren haken voor circa 12 ponden samen.
  Minnaert pachtte aan de Jezuïeten te Brugge voor ruim 32 ponden, aan zijn moeder voor bijna 42 ponden, nog wat aan Ingel Minnaert en Jan De Zuttere; hij moest nog 10 ponden als parochiekosten in Middelburg betalen; in totaal had hij ruim 130 ponden onkosten zodat zijn staat van goed afsloot met een bonus van meer dan 154 ponden.
——————
20   RAG Boekhoute 827 blz 229; RAG Boekhoute 829 blz 33 [Terug]
21   RAG Abdij van Oosteeklo nr 45. [Terug]
22   RAG Watervliet register 83 dd 14.9.1717, blz 173 of Maldegem bundel 133 dd 2.7.1718. [Terug]
23   RAG Kaprijke 365 blz 27. [Terug]

Zijn halfbroers Jacobus (III a) en Joannes (III b)
Zijn broers Gaspar (III c) en Petrus (III e)
Hun vader, Joannes Van Zele (II)

Top van deze blz.

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage