Andreas Van Zele - IV g

IV g - Andreas Van Zele

fs Georgius Van Zele (III d) en Livina van Acker

° rond 1689
x Bassevelde 16/3/1720 Livina Criel
Bassevelde 19/2/1724[53]
 

Andreas is getrouwd in Bassevelde op 16 maart 1720 met Livina Criel (° Evergem rond 1684 - † Bassevelde 19/11/1721), dochter van Jooris Criel en Petronella Acke.[54]  Livina was eerder getrouwd in Bassevelde op 6 oktober 1708 met Jan Huyghe (° Bassevelde 31.3.1652 - † Bassevelde 1.2.1720), zoon van Gabriel en Digna Cusse.[55], die zelf weduwnaar was van Joanna Vergauwe en van Catharina Welvaert.

De wees erfde een vierde van de hofstede met circa 3 gemeten land in de Oosthoek te Bassevelde, ten noorden en ten westen van de straat, een vierde van 7 gemeten land dat afhangt van het leenhof van Bassevelde met een vierde van 200 roeden "heirsteland" ten noorden aan het vorige stuk en ten zuiden van de landdijk.  Op 5.2.1721 kochten Livina en Andries nog een klein gedeelte van dat hof dat toebehoorde aan een stief­dochter.  Ze beboerden ongeveer 34 gemeten land te Bassevelde, grotendeels gepacht van Lenaert Matthias Van Der Noot, baron van Rissegem, heer van het Ambacht, met 2 paarden.  Haar staat van goed sloot af met een bonus van ruim 196 ponden; opvallend was de zeer geringe hoeveel­heid lopend geld, de zogenaamde contante penningen: 1 4 9 ponden.

De hofstede werd vanaf kerstavond 1723 voor zes jaar verpacht aan Jan Luck en Jan Van Grimberghe voor 13 ponden per jaar en de volgende zes jaar aan Jan Onderdonck en Pieter Bauwens voor 12,5 ponden.  Er werden op 28.2.1724 en 22.4.1724 twee vendities gehouden die 201 ponden opbrachten en later nog een venditie van al "het hout op den struyck" die ruim 63 ponden inkomsten leverde.  De voogden van de wezen, Jan Van Heireweghe en Pieter Van Zele filius Georgius leenden 100 ponden uit aan Servaes De Poortere filius Jan te Bassevelde met een intrest van 5% per jaar vanaf 21.10.1725.

Hij erfde kleine partjes grond, in totaal ongeveer 220 roeden, in de Basseveldse Oosthoek en de Gravenstraat.  De prijzij van zijn goederen werd op 221,5 ponden geschat; de weduwe bezat een trouw­ring, een gouden ring en een paar gouden hangers voor een waarde van meer dan 10 ponden.  Ze hadden 60 ponden geleend bij Gillis de Clercq; hun dienst­knecht had nog recht op ruim 4 ponden en de dienstmeid op ruim 5 ponden.  Hun parochie­belastingen beliepen 8 12 5 ponden en de dokter van Kaprijke kwam ook nog met een rekening van bijna 3 ponden voor de dag voor zijn bijstand en levering van genees­middelen aan de overledene.  En Marie De Smet verdiende nog 0 13 6 pond "ter causen van den overle­denen gaede gheslaeghen ghebleven in sijne leste sieckte...".  Met de landpachten erbij werden bijna 177 ponden passiva opgetekend en restte er nog 81 ponden als positief saldo bij het afsluiten van de staat van goed.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Van Zele
  ° Bassevelde op 12 februari 1721,
  † Bassevelde 20/9/1789; begraven in Kaprijke.

  Catharina is getrouwd in Lembeke op 3 februari 1737 met Laurens Cathelijn (° Lembeke 17.1.1716 - † Kaprijke 2/4/1785), zoon van Laurens Cathelijn en Anna van Overtvelt.[56].  Ze was dus nog geen 16 jaar oud op haar huwelijksdag en zestien-jarige meisjes die trouwden, dat was toen niet zeldzaam maar ook niet alledaags.  De grote meerderheid van de jonge dames trouwde voor hun 25ste verjaardag.

  Laurens is door geboorte keurbroeder van de heerlijkheid Lembeke, waardoor zijn sterfhuis geregeld werd voor de wet van Lembeke.  Hij overleed in de Wauterstraat te Kaprijke.

  Na verkaveling van de eigendom van zijn ouders op 8 mei 1758 erfde Laurens 386 roeden land in de Spruitakker te Lembeke, ten westen van de Krommeveldstraat, genaamd "het begijnestuckxken", 813 roeden in de buurt genaamd "het begijnelandt", 495 roeden land in de Goochelare, genaamd "het wagewielken", 10 gemeten en 100 roeden land in Lembeke, deels op Bassevelde in de Ommeloopakker, alsook 3 gemeten en 160 roeden land in Oosteeklo, genaamd "aan de vijfweegse"; een gedeelte daarvan is belast met een rente van 100 ponden ten voordele van Francies Van Damme filius Lieven te Eeklo.

  De staat van goed vermeldde zeer gedetailleerd alles wat zich in huis, op het hof en op het land bevond voor in totaal bijna 995 ponden.  Bij het vee noteren wij 2 werkpaarden en twee veulens, 7 melkkoeien, 2 vaarzen, drie kalveren, 1 zeug, 2 varkens en 2 biggen.  Bij de onkosten lezen wij geleend geld bij oud burgemeester Francies Claeys te Kaprijke, Franciscus Van Damme te Eeklo en begijn Petronella De Causmaecker uit Gent, 50 ponden pacht aan het Rijke Gasthuis te Gent, bijna 45 ponden aan de Armen van Gent en bijna 10 ponden aan de Heer van Watervliet.

  Er werd meer dan 16 ponden uitgegeven aan bezoeken en medicijnen aan Anthonius de Coorebijter en dat is reuzeveel! Voor brood bij het begrafenismaal en ter uitdeling na de begrafenis aan de armen werd bijna 2 ponden betaald en voor 12 gelezen missen werd op voorhand 1 15 0 ponden aan de pastoor besteed.  Het netto positief saldo van de staat van goed bedroeg ruim 676 ponden.
——————
53   RAG Boekhoute 842 blz 288v; RAG Boekhoute 839 blz 275 [Terug]
54   RAG Boekhoute 838 blz 88. [Terug]
55   RAG Boekhoute 837 blz 105 en 843 blz 310 [Terug]
56   RAG Lembeke 159 blz 33 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Andreas:
Georgius Van Zele (III d) en Livina van Acker

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage