Joannes Van Zele - VI e

VI e - Joannes Van Zele

fs Georgius Vincentius Van Zele (V h) en Joanna Petronella Theresia de Decker

° Lembeke 10.8.1751
x Kaprijke 6.4.1780 Francisca Petronella Coppejans
xx Oosteeklo 23.5.1804 Maria Anna Dauwe
Oosteeklo 29.10.1831[115]
 

Hij was schoolmeester.  Hij huwde op dezelfde dag als zijn zus Joanna Maria met een zus van zijn schoonbroer.  Tijdens het opstellen van zijn 2e huwelijkscontract bij notaris Mallezie van Oosteeklo waren zijn oudste zoon Jacobus Bernardus, de voogd over de minderjarige kinderen Livinus Coppejans, de tante van de bruid Joanna De Wilde en de 23 jarige Jan Baptist Buysse getuige.

Joannes is een eerste maal getrouwd in Kaprijke op 6 april 1780 met Francisca Petronella Coppejans, ° Kaprijke op 18 februari 1755, dochter van Christiaen Coppejans en Maria Anna Herreman, † Ertvelde op 25 mei 1803.

Uit het eerste huwelijk van Joannes met Francisca Coppejans:

 1. Jacobus Bernardus Van Zele (VII i)
  ° Bassevelde 8 juni 1781
  x Zelzate 20 februari 1811 Maria Jacoba Haertjens
  Zelzate 29 juli 1830
   
 2. Joanna Theresia Van Zele
  ° Bassevelde 5.2.1783

  Joanna is getrouwd in Ertvelde op 1 februari 1806 met landbouwer Joannes Baptist de Sy (° Ertvelde 18.3.1769 - † Ertvelde op 12.9.1833), zoon van Petrus Anthonius de Sy en Joanna Judoca van Acker.
  Joanna Theresia overleed op 24 augustus 1855 in haar woning in Tervenen in Ertvelde.  Bij haar huwelijk werd ze beschreven als landbouwster en bij haar overlijden als werkvrouw.
   
 3. Carolina Van Zele
  ° Bassevelde 13 april 1785
  Winkelierster en naaister, ongehuwd.
  † Oosteeklo Dorp 23 januari 1849 [116]

  Volgens acte van 6 november 1836 lieten Caroline en Sophie hun gemeenschappelijke eigendommen scheiden; zo bekwam Caroline een huis met winkel, keuken, kelder, vautkamer, achterhuis en stalling met 2 roeden en 38 ellen grond ten westen van de Dorpsstraat en ten zuiden van het Kerkstraatje, op 28.6.1823 gekocht van de erven Leonard Thoorens te Oosteeklo bij notaris Audenaerde te Kaprijke voor 600 gulden.  Een ruim jaar later stelde Caroline haar testament op bij notaris Van Hecke uit Oosteeklo en maakte haar inwonende nicht en (waarschijnlijk dienstmeid) Francisca De Sy, dochter van haar zuster Joanna Theresia Van Zele, tot haar enige erfgenaam.
   
 4. Francisca Van Zele
  ° Bassevelde 28 januari 1787
  x Lembeke 1 mei 1817 Petrus Bernardus Dossche
  † Lembeke 17 december 1874[117]

  Op 16 juli 1836 hebben beide een testament gemaakt bij notaris Van Hecke te Oosteeklo: ze wilden een middelbare begrafenisdienst met uitdeling van "... een mudde roggebrood aen de armen...", daags na de begrafenis een nadienst met opnieuw uitdeling van roggebrood en binnen de twee jaar an het overlijden nog eens 15 gezongen missen met weer uitdeling van brood en 150 gelezn zielmissen zonder uitdeling.  Ze schonken tien frank aan de confrerie van het Heilig Sacrament.  Uiteraard waren hun echtgenoten de voornaamste erfgenaam, maar daarnaast legateerden zij aan hun dienstmeid, hun nicht Rosalie De Sy, dochter van Jan Baptist en Joanna Theresia Van Zele, de eigendom van de onverdeelde helft van het woonhuis, stalling, schuur en andere gebouwen met 20 roeden en tien ellen grond daarbij, zijnde een herberg "het wapen van Spagnien" gelegen te Lembeke ten noorden van de Dorpsstraat.  Als wederdienst moest ze wel elk jaar 25 frank goede werken doen, waaronder een gezongen mis laten celebreren en een mudde roggebrood laten uitdelen aan de armen.  Het vruchtgebruik bleef nog aan de overlevende zolang ook die niet overleed.  Aan het Bureel van Weldadigheid, zeg maar het OCMW van toen, werd een huis bezet met 1 bunder, 9 roeden en 80 ellen grond ten zuiden van de Oosthoekstraat in Lembeke.  En elk had nog enkele aparte wensen: zo wilde Francisca aan haar zussen Caroline, Sofie, en Monica en haar neef Charles Louis Van Zele uit Zelzate elk 100 frank geven, beschikbaar zes maand na het overlijden van haar man en Bernard voorzag 400 frank voor zijn nicht Caroline Poelman, echtgenote van Bernard Van De Woestijne uit Lembeke, 200 frank aan hun dochter, zijn petekind Nathalie Van De Woestijne en nog eens 400 frank verdeeld aan een tiental neven en nichten..  In 1851 deden ze hun huiswerk opnieuw, maar nog waren ze niet tevreden, want amper een jaar later op 28 april 1852 maakten ze weer een uitgebreid testament: de meid behield wat ze in het eerste testament kreeg bedeeld; bij de begrafenisdienst werden nu ook 6 kaarsen bij het lijk en 6 op het altaar besproken; na de uitvaart werd een maaltijd voorzien voor de familie; de Confrerie kreeg maar 8 frank van Francisca en 12 van Bernard en de missen moetsen op 1 jaar gedaan worden: 20 gezongen missen met uitdeling van brood en 100 gelezen missen zonder die uitdeling.  Daarnaast gaf Bernard aan zijn nicht Caroline Poelman 500 frank, zijn twee petekinderen elk 25 frank en aan de rest een vijfde deel van wat overschoot; Francisca liet 1050 frank verdelen onder haar wettelijke erfgenamen door de notaris.

  Francisca is getrouwd in Lembeke op 1 mei 1817 met Petrus Bernardus Dossche, ° Lembeke op 24 januari 1782, zoon van Joannes Franciscus Dossche en Joanna Livina Van Vooren, gemeenteontvanger, winkelier en herbergier in 1836 en gemeenteontvanger, winkelier, herbergier in 1836, wonende in Lembeke, † aldaar op 17 februari 1853.
   
 5. Sophie Van Zele
  ° Bassevelde 1 mei 1789
  winkelierster en landbouwer in 1836, wonende in Weststraat Lembeke
  † Oosteeklo 9 maart 1867 [118]

  Bij de scheiding van eigendommen tussen Sophie en haar zus Caroline in november 1836 bekwam Sophie een hofstedeken met woonhuis, schuur, stalling, boomgaard en lochting en een partij land erachter van 60 roeden te Ertvelde Ter Venen, sectie E 368, 369 en 370 gekocht op 30.10.1832 van Jan De Witte uit Zelzate bij notaris Jacques Vermeersch te Ertvelde.Op 18.5.1841 maakten beiden hun testament, waarin ze mekaar als enige erfgenaam aanstelden.

  Sophie is getrouwd in Oosteeklo op 8 juli 1834 met Joannes Baptiste Dossche (° Oosteeklo 3.2.1787 - † Oosteeklo 6.10.1853), zoon van Joannes Franciscus Dossche en Joanna Livina Van Vooren.  Zij boerden tot mei 1846 in de Weststraat te Lembeke en verhuisden daarna naar het naburige Oosteeklo.
   
 6. Maria Bernarda Van Zele
  ° Bassevelde 12.8.1791
  † Ertvelde 26.9.1796
   
 7. Monica Van Zele
  ° Bassevelde 27 oktober 1793
  Monica was winkelierster en naaister toen ze trouwde in Lembeke op 8 augustus 1822 met Pieter Leopold van Kerckhove (° Lembeke 17.4.1794 - † Lembeke op 22.2.1871), zoon van Judocus van Kerckhove en Joanna Maria van Waes, timmerman bij hun huwelijk.
  wonende in Lembeke
  In Lembeke woonden ze op het Dorp (met 6 kinderen tussen 6 en 23 jaar in 1846).  Op 1 juli 1856 kwam haar zus Sofie, intussen weduwe geworden, inwonen, maar ruim 3 maanden later vertrok Sofie weer naar Oosteeklo.
  † Lembeke januari 1867[119]
   

Joannes is hertrouwd in Oosteeklo op 23 mei 1804 met Maria Anna Dauwe (° Kalken 4 oktober 1771), dochter van Jacobus Dauwe en Catharina de Wilde, spinster (bij haar overlijden), † Lembeke op 7 juni 1828.  Zij overleed in de woning van haar man in de Vrombautstraat te Lembeke.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Maria Theresia Van Zele
  ° Ertvelde 30 maart 1805
  † Ertvelde 4 augustus 1805
   
 2. Petrus Van Zele
  ° Lembeke 12 augustus 1806
  † Lembeke 7 oktober 1806
   
 3. Ivo Van Zele
  ° Lembeke 12 juni 1812
  † Lembeke 21 augustus 1812
   
——————
115   RAG Kaprijke: huwelijkscontract dd 20.3.1780: Wettelijke passeringen 299 blz 51
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 13 acte 24. [Terug]
116   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 89 acte 48
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 39 actes 60 en 63.
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 90 acte 61 [Terug]
117   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 89 acte 38 en 39
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 104 actes 190 en 20 en bundel 105 actes 23 en 24 [Terug]
118   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 89 acte 48.
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 94 acte 46 en 47. [Terug]
119   RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 38 acte 66: huwelijkscontract: zij woonde toen in bij haar schoonbroer Petrus Bernardus Dossche; RAG Lembeke modern: bevolkingsboeken op filmrol 46. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Joannes:
Georgius Vincentius Van Zele (V h) en Joanna Petronella Theresia de Decker

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage