Engelbert Van Zele - VIII a

VIII a - Engelbert Van Zele

fs Joannes Baptist Van Zele (VII b) en Joanna Theresia de Roo

° Waterdijk 12 juli 1814
x Boekhoute 14 juli 1845 Anna Carolina Luck
xx november 1855 Amelia Sophia Aernout
Boekhoute 10 september 1878[162]
 

Hij trok bij de militieloting van 1833 het nummer 25, vroeg vrijstelling wegens 'mismaektheyd van de borst' en werd dadelijk finaal vrijgesteld op 25.3.1833[163].

Op 24.11.1876 heeft Engelbert een testament gemaakt, waarin hij vroeg begraven te worden met een hoge dienst en met uitdeling van een zak tarwe, gebakken in brood voor de armen.  Binnen het jaar van overlijden vroeg hij 25 gezongen en 50 gelezen missen en jaarlijks een gezongen jaargetijde met eveneens uitdeling van een zak tarwe gebakken in broden.

Op 20.8.1875 is er een verkaveling tussen Engelbert en zijn broer van de eigen­dommen afkomstig van hun ouders, die reeds meer dan 17 jaar overleden zijn.  Engelbert erfde alzo:

 1. Hof in de Laureinepolder sectie A 601 604, 605a, 606 en 607, groot 3ha 22a 80ca.
 2. Zaailand palend ten zuiden aan vorig hof sectie A 617a en 623b, groot 4ha 1a 60ca.  Deze 2 eigendommen werden geschat op een gezamenlijke waarde van 39223 frank.
 3. Blok land, wei en kreek in Assenede Sint Janspolder sectie F 95 97, 97bis, 98 100, groot 9ha 44a 20ca, met het einde van de dijk in Boekhoute sectie A nr 98, groot 15a 60ca, en geschat op 32271 frank.
 4. Hofstedeken met huis, schuur en land in Boekhoute Kapellepolder sectie A 108 110, groot 1ha 56a 40ca, geschat op 7013 frank.
 5. Zes stukken zaailand in zelfde polder sectie A 39 en 40, groot 97a 90ca, geschat op 3954 frank.
 6. Vier partijen zaailand in zelfde polder, sectie A 228 229 en gedeelte van 206, groot 1ha 85a 22ca, geschat op 8313 frank.
 7. Zes partijen zaailand in zelfde polder sectie A 91, groot 1ha 55a, grenzend aan vorige en volgende eigendom, geschat op 8007 frank.
 8. Behuisde en beschuurde hofstede en zaailand, grenzend aan nr 4, sectie 111 115, groot 1ha 12a 80ca, geschat op 5067 frank.
 9. Partij zaailand in zelfde polder sectie 41, groot 1 ha 3a 40ca, geschat op 4617 frank.
 10. Zaailand in zelfde polder sectie 50, groot 60a 80ca, geschat op 2780 frank.
 11. Zaailand in Assenede Sint Janspolder sectie F 101, groot 1ha 68a, grenzend aan nr 3, geschat op 7540 frank.
 12. Zaailand in Boekhoute Kapellepolder sectie A deel van nr 206, groot 1ha 31a 38ca, grenzend aan nr 7, geschat op 5107 frank.
 13. Zaailand in zelfde polder sectie A 226 227, groot 95a 80ca, geschat op 4300 frank.
 14. Zaailand en kreek in zelfde polder, sectie A 234 en 235, groot 1ha 1a 40ca, geschat op 4600 frank.
 15. Land in zelfde polder sectie A 80, groot 55a 30ca, grenzend aan nr 7, geschat op 2480 frank.
 16. Woonhuis, genaamd 'het oud molenhuis' te Boekhoute in de Hoogstraat, sectie B 722, 723, 723bis, 724, groot 32a 40ca, ten zuiden van Graafjansdijk, geschat op 4000 frank.
 17. Twee woonhuisjes met stal in de Kapellepolder te Boekhoute, sectie A 278 283, ten noorden van Graafjansdijk en ten westen het polderstraatje, groot 39a 10ca, geschat op 4000 frank.

De totale waarde van al deze eigendommen werd geschat op 143302 frank, wat eigenlijk 3216 frank meer was dan wat zijn broer Donatus erfde en dat hij aldus moest uitkeren aan hem.

Na zijn overlijden in 1878 treffen we nog een blok zaailand aan in de Kapellepolder te Boekhoute, sectie A 204a met een grootte van 97a 90ca, samen met de hierboven vermelde geërfde eigendommen.

Engelbert is de eerste keer getrouwd in Boekhoute op 14 juli 1845 met Anna Carolina Luck, geboren in Waterdijk op 7 december 1812, dochter van Petrus Bernardus Luck en Theresia Carolina Cortvriend, † Boekhoute op 21 juli 1848.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Joannes Petrus Gislenus Van Zele
  ° Boekhoute 28 maart 1846
  Als student trok hij bij de militieloting van het jaar 1866 te Boekhoute het nummer 20, werd geschikt bevonden voor militaire dienst, maar nooit opgeroepen.  Hij was 1,775m groot.
  Hij is getrouwd in Assenede op 16 april 1877 met Marie Louise Pussemier (° Assenede 14/7/1854 - † Gent 29/12/1923), dochter van Pieter Joseph Pussemier en Sophia Francisca de Jonghe.
  Ze woonden in de Noordstaat 2 te Boekhoute en hadden vele jaren lang dezelfde meid Maximiliana Hoebeke uit Wachtebeke.
  In 1910 volgde hij de overleden Ferdinand Dieman op als liberaal senator voor het arrondissement Gent.  Hij vervulde die taak tot 1912.
  In 1916 was hij burgemeester.[164], maar daarvoor was hij schepen van Boekhoute.
  Na verkaveling met zijn broer op 4.5.1887 erfde hij volgende eigendommen:
  • Hofstede met land in de Jeronimuspolder te Watervliet, ten oosten van de Lathouwerstaat en ten zuiden van de Jeronimuspolderdijk, sectie A 591 611, 638 651, groot 12ha 51a 80ca.
  • Een partij zaailand in de Oudemanspolder te Watervliet, ten noorden aan Jeronimuspolderdijk en ten oosten van de zandstraat, sectie A 32(2bis), 33 35, 35bis, 36 38, 38bis, 39, 39bis, 40 42, 42bis, groot 7ha 40ca.
  • Een partij zaailand in deer te Boekhoute sectie A 329, groot 57a 90ca.
  • De helft van vier repen zaailand in de Oudemanspolder te IJzendijke, sectie I 237, 238, 672, 673, groot 3ha 98a.
  • Twee woonhuisjes met stal in de Kapellepolder te Boekhoute, ten noorden van de graafjansdjk en ten westen van een polderstraatje, sectie A 278 283, groot 39a 10ca.
  • Twee repen zaailand in Oudemanspolder te Watervliet sectie A 128 en 129, groot 2ha 6a 50ca.
  • Een partij zaailand, weide en dijk te Sas van Gent in de Sint Albertuspolder, vroeger een hofstedeken, sectie C 1, 3, 7, 8 en 889, groot 7ha 62a 80ca.
  Hij overleed in Sint-Amandsberg op 3/7/1930.
  Hun huwelijk bleef kinderloos.
   
 2. Carolus Marie Van Zele (IX a)
  ° Boekhoute 17 december 1847
  x Boekhoute 12 mei 1887 Stephania Francisca Ryckaert
   

Engelbert is in november 1855 hertrouwd met Amelia Sophia Aernout (° Waterland-Oudeman 30/11/1828 - † Boekhoute 29/2/1916), dochter van Joannes Franciscus Aernout en Rosalia Francisca Cardon.  Ze woonde op het Meuleken nr 1 te Boekhoute.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Emiel Marie Gislenus Van Zele
  ° Boekhoute 16 januari 1856,
  † Boekhoute 18 december 1908
  Handelaar in meststoffen.
  Grafzerk van Emiel Van Zele en Amelie Aernaut
  Grafzerk van Emiel Van Zele en Amelie Aernaut op het kerkhof van Watervliet
  Foto van 13 februari 2014.
   
 2. Eduardus Maria Gislenus Van Zele
  ° Boekhoute 27 november 1859
  † Boekhoute 12 februari 1924
  Handelaar in jenever.
  Hij woonde een tijdje in de Noordstraat en is in 1922 in het huis van zijn moeder komen wonen.
   
 3. Elisa Maria Gislena Van Zele
  ° Boekhoute 11 juni 1861
  † Boekhoute 26 september 1933.
  Elisa is getrouwd in Boekhoute op 16 juli 1881 met Emile Ghislaine Victor Charles Marie Ingels (° Boekhoute 4/9/1854 - † Boekhoute 24/3/1908), zoon van Engelbert Ingels en Marie Stevens, bierbrouwer.
  Ze woonden in de Noordstraat nr 18.  Vanaf het bevolkingsregister van 1920 vinden we haar terug op het Dorp nr 3.
  Zij was voorzitster van de Boerinnengilde van Boekhoute en van het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden afdeling Eeklo.
   
 4. Clara Hortensia Gislena Van Zele
  ° Boekhoute 19 februari 1864,
  Clara is getrouwd in Philippine op 19 januari 1888 met Alexander Dhooge, daar geboren op 5 juli 1860, zoon van Joannes Bernardus Dhooge en Theresia Nicolle, ingenieur, † Velsen (Nl) op 6 april 1900.  Clara kwam op 17.5.1900 met 2 zonen en 2 dochters uit het Nederlandse Veghel naar haar geboorteplaats terug en woonde er in de Noordstraat 13.  In de bevolkingsboeken van 1900 stond ze ingeschreven als handelaarster.
  Clara is in haar geboortedorp overleden op 14 oktober 1948.[165]
  Noteren we nog dat de broer van Alexander nl. Jacobus Dionysius Dhooge gehuwd was met Melanie De Bock. De vader van Alexander en Jacobus is een tijd burgemeester geweest van Philippine.
  Hun kinderen:
  • Ghislain Johannes Theresia Ange Amelia Dhooge
   ° Veghel 15/3/1889
  • Ange Marie Guislain Dhooge
   ° Veghel 16/11/1890
   Hij huwde op 30-4-1929 op 38-jarige leeftijd met Elisa Maria Cauwels.
   Zij was geboren in Oostburg op 2 juni 1900, de dochter van landbouwer Augustus Cauwels en Maria Prudentia Plasschaert. In de huwelijksact staat Ange beschreven als handelaar.
   Ze woonden in de Noordstraat te Boekhouet en hadden 3 kinderen: Anita, Stella en Alex.
  • Maria Elisa Ghislena Dhooge
   ° Veghel 5/11/1892
   Gehuwd met geneesheer Jozeph Reginald Bouciqué (° Merkem (WVl.) 12/2/1888), zoon van Emilius en Elodie Marie Hemeryck en weduwnaar met 3 kinderen van Leonie Nathalie Heyndrickx († Wakken 24/4/1919).
   Jozeph overleed in Wakken op 20/3/1957 en Maria Elisa in Waregem op 16/1/1990.
  • Eduard Guislain Rozalie Dhooge
   ° Veghel 28-4-1896
   Gehuwd in Watou op 9/11/1926 met Alma Van Eecke (° Watou 24/3/1904), dochter van Arthur en Rosalie Bouwel.
   Watou, nu een deelgemeente van Poperinge, ligt in West-Vlaanderen op de grens met Frankrijk.  Het dorp is vooral bekend voor zijn twee brouwerijen, Brouwerij Van Eecke (ook Brouwerij De Gouden Leeuw genoemd) en Brouwerij St-Bernardus (die het St-Sixtus- bier brouwt).
   Eduard en Alma woonden in de Noordstraat in Boekhoute.
   Hij overleed in Eeklo op 7/1/1974 en zijn vrouw rond 1998.
   Ze hadden 4 kinderen: Andreas, Michel, Albert en Christiana Alice.
    
 5. Edmond Marie Gislena Van Zele
  ° Boekhoute 17 oktober 1869
  † Boekhoute 17 september 1878
——————
162   Huwelijkscontract 1e x: RAG Notarieel depot Verstraeten I Assenede, minuten notaris Van Schoote bundel 100
acte 41; van 2e x: RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, minuten notaris Maenhout te Ertvelde jaar 1855 acte 35; RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, minuten notaris Maenhout te Ertvelde, bundel 6 acte 87 [Terug]
163   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 215 Boekhoute. [Terug]
164   RAG Notarieel depot Verstraeten II te Assenede, notaris De Cock te Assenede bundel 119, acten 65, 66 en 67. [Terug]
165   Aanvraag voor Belgische nationaliteit dd 17.2.1734 volgens een overgangsbepaling der wet van 15.10.1932. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Engelbert:
Joannes Baptist Van Zele (VII b) en Joanna Theresia de Roo

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage