Jacobus Bernardus Van Zele - VII k

VII k - Jacobus Bernardus Van Zele

fs Jacobus Franciscus Van Zele (VI g) en Maria Jacoba Andries

° Lembeke 15 mei 1820
x Kluizen 20 augustus 1859 Rosalie Genbrugge
† Lembeke 14 oktober 1912[159]
 

Op 19 jarige leeftijd werden jonge mannen uitgenodigd om te loten voor militaire dienst.  In 1839 trok Jacobus Bernardus het nummer 42, werd voor de dienst goedgekeurd, maar wegens broederdienst (alhoewel vervangen) toch een jaar vrijgesteld en ten slotte nooit opgeroepen.  Hij was 1,60 m groot, had een rond gezicht en voorhoofd, blauwe ogen, een gewone neus en mond, ronde kin en bruin haar.  Hij had geen zichtbare littekens.

Bij de verkaveling van zijn ouders kreeg hij kavel A; deze omvatte een behuisde, beschuurde, bestalde en verder betemmerde hofstede met boomgaard, moeshof en drie stukken land, 3 ha 73a 10ca te Lembeke in de Ommeloopakker, gehucht Duiversgoed, sectie C 312 tot 319, ten zuiden van de Vroenhoekstraat en ten westen van de Waterstraat; bovendien een blok land in 4 stukken, samen 3ha 67a 40ca, sectie C 350 tot 353 ten noorden van de scheiding van Lembeke en Oosteeklo en ten zuiden van de vorige hofstede.  Jacobus Bernardus moest 800 frank uitkeren aan kavel C.

In de loop van de jaren verzamelde hij nog heel wat eigendom in Lembeke: in 1860 een huisje met boomgaard en wat grond in de Jacobetsakker sectie A nrs 1220 1222, in 1862 een stukje grond ernaast nr 1219; in 1870 een huis met tuin en boomgaard en een kleine 3 ha grond in dezelfde akker nrs 1036, 1172, 1205, 1206, 1217 en 1218; in 1873 een halve ha grond in dezelfde akker nr 1144 en een boerderij met tuin en boomgaard en 2 gemeten land in de Ommeloopakker sectie C 294 296, 297a en 298; in 1875 verwierf hij 1,25 ha in de Jacobetsakker sectie A nrs 1153 en 1154 en in 1882 een kleine 3 ha in de Ommeloopakker sectie A 1115, 1116, 1118, 1211a, 1242a en 1255 en in sectie C een woning met tuin, boomgaard en een ha grond nrs 292b, 303, 304, 306 308; in 1885 kocht hij in de Ommeloopakker bijna 2 ha grond en bos sectie C nrs 332 335, in de Jacobetsakker een huisje met wat grond en een kleine boomgaard sectie A nrs 1202 1204 en in Akkerheide een stuk grond van 1,5 ha sectie B nr 670; in 1892 verkreeg hij in de Papelandakker 2 ha landbouwgrond sectie C nrs 747, 956 en 957a, waarmee zijn totale eigendom op ruim 23 ha kwam.

Maar in 1893 kwam daar nog eens een boerderij van 2,50 ha bij in de Ommeloopakker sectie A nrs 1120, 1121, 1236 1240 en 1250, in 1901 ruim 2 ha in zelfde akker nrs 1252 1254 en in 1911 een hoveke van een kleine ha in de Oosthoek sectie C 304a 304c en 308a.  De eigendommen van de laatste 18 jaar werden geEfd door Benoni De Zutter en zijn vrouw.

Hij boerde op de ouderlijke hoeve in de Oosthoek te Lembeke.  In de bevolkingsboeken van 1867-1880 vinden we hem terug in de Duivergoedstraat nr. 3, naast de boerderij van Jacobus Haverbeke en Joanna De Vriendt.

Bij hen woonde in het begin ook zijn broer Pieter.  Toen in 1869 Honore Taelman notaris werd benoemd in buurgemeente Kaprijke, moest hij vervangen worden in de gemeenteraad.  Er waren 4 kandidaten, waaronder Jacobus.  Op 26 oktober hadden de verkiezingen plaats: Bernard Standaert werd met 74 stemmen verkozen, Vincentius Goole had er twee en Eduard Buyle en Bernard elk 1, hopelijk hun eigen stem....  Hij betaalde voldoende belastingen om zowel voor de wetgevende Kamers, de provincie als de gemeente te mogen kiezen: daarmee was hij bij de 37 belangrijkste belastingbetalers van Lembeke op een totaal van 236.

Jacobus is getrouwd in Kluizen op 20 augustus 1859 met Rosalie Genbrugge (° Kluizen 23/8/1830 - † Lembeke 31/12/1891), dochter van Franciscus Genbrugge en Francisca van Hecke.

Uit dit huwelijk:

 1. Theofiel Van Zele
  ° Lembeke 21 oktober 1863
  Hij trok nr 148 bij de militieloting; hij kon lezen, schrijven en rekenen.  Hij woonde op dat moment in Zelzate.  Hij bleef ongehuwd en ging bij zijn zus Maria Elisa wonen.  Hij overleed in haar woning in Assenede op 13 april 1917.
   
 2. Emiel Van Zele (VIII m)
  ° Lembeke 17 juni 1865
  x Assenede 29 september 1894 Elodie De Sutter
  † Lembeke 8 december 1911
   
 3. Maria Elisa Van Zele
  ° Lembeke 23 december 1871.
  Maria is getrouwd in Lembeke op 14 augustus 1894 met Benignus De Sutter (° Lembeke 19/7/1858), zoon van Petrus De Sutter en Melanie Pauwels, landbouwer en koopman (in 1917), † Assenede op 13 oktober 1940.
  Zij woonden in 1917 in de Hoogstraat te Assenede.
  Zij is gestorven op 24.4.1960 te Assenede.  Ze hadden 2 dochters en een zoon.
   
 4. Maria Emma Van Zele
  ° Lembeke 24 mei 1873
  † Lembeke 22 juli 1873.
——————
159   RAG Lembeke modern 630; RAG Lembeke modern 163 artikel 428;
RAG Lembeke modern 524; RAG Lembeke modern 523 en 525 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Jacobus Bernardus:
Jacobus Franciscus Van Zele (VI g) en Maria Jacoba Andries

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage