Petrus Joannes Van Zele - V j

V j - Petrus Joannes Van Zele

fs Franciscus Van Zele (IV j) en Petronella van Acker

° Bassevelde 29 september 1757
x Bassevelde 30 april 1785 Maria Catharina Steyaert
† Bassevelde 20 december 1830[103]
 

Hij was landbouwer in de Doodhoek.  In 1793 hadden ze een blok land gekocht van ongeveer 8 gemeten in de Kapellepolder te Boekhoute met de helft van de ten westen liggende kreek.  Het jaar daarop werd 390 roeden land gekocht ten oosten van de Doodhoek te Bassevelde, nabij hun vroeger verkregen hoeve.

In 1802 werd een lijst gemaakt van de 15 meest belastingbetalende personen in Bassevelde en daarin verscheen Petrus Joannes als laatste met een aanslag van 128,37 franse frank.  Drie betaalden zelfs meer dan 400, 2 meer dan 300 en nog eens 2 meer dan 200 franse frank belastingen.

In 1815, bij de val van Napoleon en bij de samensmelting van ons land met Nederland, werden 2 paarden opgeëist van Petrus; pas in april 1824 kreeg hij daarvoor een vergoeding van 1 gulden en 30 cent per paard.  In totaal werden er wel 250 paarden aan de geallieerden geleverd.

In 1817 werd de eigendom in de Doodhoek belast met een hypotheek naar aanleiding van een lening die Pieter Joannes aanging bij Pieter Jacobus en Joanna Carolina Steyaert, kinderen van Jacobus.  Hij leende 2400 nederlandse gulden à 3,4%, waarvan de intrest elk jaar diende betaald te worden op 27 april.  Bij het overlijden van zijn vrouw werd een gedetailleerd overzicht gemaakt van alle huisraad en al wat op en rond hun hof in de Doodhoek te Bassevelde en het land aanwezig was.  Ze boerden met twee paarden.

In 1823 leende hij 1200 gulden van de heer Louis De Smet grenier, advocaat en substituut van de procureur des Konings te Gent à 4,5%, gehypthekeerd op zijn hof, het arbeiderswoningetje inbegrepen en het stuk land rechtover de hofstede.

In 1829 verpachtte Pieter Joannes zijn hof en zijn land aan zijn toen nog ongehuwde 42 jarige zoon Jacobus Bernardus: het betrof zijn hof in de Doodhoek te Bassevelde sectie B nrs 19 tot en met 37, groot 7 bunder 88 roeden en 10 ellen, ten noorden van de Spletwatergang, ten oosten van het Belakkerstraatje en ten zuiden van de straat leidende naar het Spoor; het stuk land rechtover het hof, sectie B 1349 van 77 roeden en 10 ellen groot en het land van ruim 3 bunders in de Kapellepolder.

Daags voor zijn overlijden had Pieter Joannes een testament laten maken door de notaris "ten woonhuyze van den comparant in zijne noordkamer", waarin hij zijn inwonende en ongehuwde zoon Jacobus Bernardus 257 gulden en 14 cents extra gaf, zijn dienstmeid Sophie De Rijcke boven haar dienstloon nog 128 gulden en 57 cents en aan de tweede meid, Caroline Termont, 42 gulden en 86 cents.  In elk der 6 maanden na zijn dood wenste hij de celebratie van een solemnele gezongen mis met uitdeling "... van een mudde graan gebakken in brooden aan de arme disgenooten...".

Petrus is getrouwd in Bassevelde op 30 april 1785 met Maria Catharina Steyaert (° Bassevelde 23/5/1757 - † Bassevelde 8 november 1819), dochter van Joannes Steyaert en Laurentia de Decker.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Van Zele
  ° Bassevelde 25 januari 1786
  † Bassevelde 4 oktober 1792.
   
 2. Jacobus Bernardus Van Zele (VI i)
  ° Bassevelde 18 februari 1787
  x Bassevelde 9 augustus 1832 Monica Bruggeman
  † Bassevelde 23 mei 1842
   
 3. Petrus Joannes Van Zele (VI j)
  ° Bassevelde 2 januari 1789
  x Oosteeklo 7 december 1816 Isabella Clara Buysse
  Lembeke 2 september 1834
   
 4. Maria Francisca Van Zele
  ° Bassevelde 17 maart 1791
  Oosteeklo 7 april 1871.

  Maria is getrouwd in Bassevelde op 10 juli 1821 met Jacobus Baecke, ° Oosteeklo op 24 december 1790, zoon van Judocus Baecke en Carolina Rondas, † aldaar op 21 januari 1853.

  Zij boerden tot januari 1839 in de Weststraat te Lembeke en verhuisden die winter met hun 7 kinderen naar het nabije Oosteeklo.
   
 5. Maria Theresia Van Zele
  ° Bassevelde 19 oktober 1793
  Boekhoute 10 maart 1880.

  Maria is getrouwd in Bassevelde op 20 november 1821 met Joannes Bernardus Vanden Hauwe, ° Bassevelde op 7 oktober 1790, zoon van Pieter Bernard Vanden Hauwe en Francisca Livina de Decker.

  Hij was landbouwer in Watervliet en overleed er op 24.11.1860.
   
 6. Joannes Bernardus Van Zele (VI k)
  ° Bassevelde 4 september 1795
  x Bassevelde 29 juli 1825 Joanna Carolina Cattoir
  Boekhoute 29 mei 1853
   
 7. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde 18 april 1800
  † Bassevelde 30 oktober 1800
——————
103   RAG Bassevelde modern nr 18; Bassevelde modern 72, eerste bundel
RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten Notaris Louis De Burggraeve bundel 81 acte 62
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 30 acte 72
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 32 acte 35
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 38 acte 33 en bundel 41 acte 70 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Petrus Joannes:
Franciscus Van Zele (IV j) en Petronella van Acker

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage