Jacobus Van Zele - IV i

IV i - Jacobus Van Zele

fs Petrus Van Zele (III e) en Anna van Wanzeele

° Bassevelde 25/9/1701
x Marie Schatteman
xx Waterland-Oudeman 25/8/1742 Anna Marie Sierens
† Geel in het jaar 1772[62]
 

Jacobus erfde als wees, na het overlijden van Andries Van Wanzeele, te Watervliet op 3.6.1722, een deel van een behuisd en beschuurd hofstedeke met 16 gemeten land te Watervliet en St.-Jan-in-Eremo.

Jacobus was een eerste maal gehuwd met Marie Schatteman, voordien weduwe van Sebastiaen Moens[63].  Zij overleed in Waterland-Oudeman op 23 maart 1740[64] nadat ze drie dagen voordien bevallen was.  Zij boerden in de "Jeronimus polder audt lant", waar Jacobus belast werd op het gebruik van ongeveer 11,5 gemeten land.  Hij gebruikte ook ruim 3 gemeten land in de Oudemanspolder.  Voor die 11,5 gemeten betaalde hij in 1741 bijna 6 ponden belastingen per jaar; in 1744 bijna 8 ponden en in 1747 zelfs ruim 18,5 ponden wegens "de logementen, leverijghen van waeghens, peerden, haver, hoy en stroy".  Toen hij 1750 zelf pointer werd samen met Jan Verheecke was de rust in onze contreien teruggekeerd en kon de aanslagvoet verlaagd worden, waardoor hij slechts 7 ponden moest betalen[65].

Maria had geen onroerende goederen ten huwelijk meegebracht.  Bij haar overlijden pachtte Jacobus, net als zijn halfbroer Petrus, eveneens land van Huybrecht De Loose, waarvoor hij nog bijna 160 ponden verschuldigd was.  Na aftrok van de prijzij-, proces- en parochiekosten bleef er nog bijna 162 ponden over om onder de weduwe en hun twee overlevende wezen te verdelen.

Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Jacoba Van Zele
  geboren rond 1731
  † Waterland-Oudeman op 19 augustus 1765.

  Jacoba is getrouwd in Waterland-Oudeman op 11 november 1748 met Jacobus Franciscus Thoorens, °Bassevelde 3.8.1715 als zoon van Petrus en Elisabeth Van Acker.  Op 8.7.1749 had Jacobus van zijn schoonouders 40 ponden geleend volgens de penning XX (in onze termen aan 5%), maar bij het overlijden van Jacobus (23 jaar later) was er nog geen intrest betaald.  Ook de koe die zij in 1759 gekocht hadden (en ondertussen misschien wel niet meer leefde) was nog onbetaald.  Jacobus Franciscus Thoorens boerde in de Oudemanspolder te Waterland-Oudeman.

  Zij hadden 3 kinderen in Watervliet en daarna nog 2 in Waterland-Oudeman.
   
 2. Joanna Petronella Van Zele
  ° Watervliet op 6 april 1734
  overleden in Sint-Margriete op 22.2.1777.

  Joanna is getrouwd in Waterland-Oudeman op 4 januari 1757 met Joannes Franciscus Hoste, zoon van Franciscus en Joanna Callant, geboren in Sint-Margriete op 2.4.1721.  Joannes Franciscus was voordien weduwnaar van Joanna De Grave († Sint-Margriete 2.2.1756) en overleed zelf in Sint-Margriete op 11.4.1773.  Zij hadden zes kinderen.
   
 3. Doodgeboren kind
  ° en † Waterland-Oudeman op 29 september 1736.
   
 4. Joannes Franciscus Van Zele
  ° Waterland-Oudeman op 3 januari 1738,
  † aldaar op 5 januari 1738.
   
 5. Lucas Albertus Van Zele
  ° Waterland-Oudeman op 20 maart 1740
  † aldaar op 8 juni 1740.
   

Jacobus hertrouwde in Waterland-Oudeman op 25 augustus 1742 met Anna Marie Sierens, ° Sleidinge, gedoopt aldaar op 30 augustus 1720, dochter van Seger Sierens en Elisabeth Moens, † Waterland-Oudeman op 28 februari 1784, die hem nog twee zonen schonk.

Jacobus was van 1741 tot 1752 schepen geweest van de Heerlijkheid Waterland-Oudeman, in 1750, 1751 en 1752 was hij ook pointer en zetter en aldus verantwoordelijk voor de inning van de parochiale belastingen, de zogenaamde ommestellingen.  Maar de laatste jaren van zijn leven is hij krankzinnig geworden en naar Geel overgebracht, waar hij ook overleed.

Hun eigendom in Sleidinge was voordien verkocht voor meer dan 23 ponden en daarmee hadden ze een hofstedeke gekocht in de Jeronimuspolder van 2 gemeten en 200 roeden, ten oosten van de Kerkstraat voor 141 ponden.  Het huis bestond uit een keuken, kamerken, kelder, zolder en kotje (waar kuipen, trog, spinnewielen, stoelen, rieken en 2 sponden stonden).  Al het goud- en zilverwerk had een waarde van meer dan 14 ponden.

Behalve het geld dat ze nog tegoed hadden van hun schoonzoon waren er nog een viertal ander particulieren die van hun goedheid hadden geprofiteerd en hun financiële verplichtingen niet nakwamen voor o.m. pacht van vlasland en de koop van een werkpaard "welcke voorschreven sommen oock sijn van difficilen recouvre".  Toch berekende men bij de staat van goed een bonus van ruim 153 ponden.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jacobus Van Zele (V i)
  ° Waterland-Oudeman 23 augustus 1746
  x Waterland-Oudeman 5 juli 1774 Joanna Catharina Janssens
  † Waterland-Oudeman 8 februari 1777
   
 2. Petrus Van Zele
  ° ?
  † Waterland-Oudeman 1 maart 1784.
  Hij was voogd na het overlijden van zijn broer in Waterland-Oudeman.
——————
62   RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 21.10.1772 blz 31; RAG Boekhoute 839 blz 140v. [Terug]
63   RAG Watervliet register 87, staat van goed dd 22.5.1731. [Terug]
64   RAG Waterland-Oudeman reg 35 dd 29.10.1745 blz 150. [Terug]
65   RAG Waterland-Oudeman nr 8 en 9. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Jacobus:
Petrus Van Zele (III e) en Anna van Wanzeele

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage