Franciscus Van Zele - IV j

IV j - Franciscus Van Zele

fs Petrus Van Zelen (III e) en Judoca Coppejans

° Bassevelde 22 oktober 1722
x Bassevelde 14/5/1754 Petronella van Acker
† aldaar op 24 januari 1768[66]
 

Petronella van Acker (° Bassevelde 29/9/1734) was een dochter van Adriaan van Acker en Anna Maria van Grimberghe.  Anna Maria was een dochter van Joannes en Anna Luck, welke Anna een eerste maal gehuwd was met Joannes Van Zele.

Francies was bij zijn overlijden voorschepen van het ambacht.  Zijn geërfde goederen heeft hij tijdens zijn huwelijk verkocht.  Daarentegen kocht hij in 1753 een hofstede van Jan Luck te Bassevelde bij Blocksbrugge ten zuiden van de Beeuwelinkwatergang, in 1768 gebruikt door Jooris Onderdoncq, en waarop jaarlijks een chijnsrente geheven werd van 9 ponden.

In 1760 kocht hij in de Basseveldschen Hoek in de Christoffelpolder te Watervliet 450 roeden land en vijf jaar later nog eens ruim een gemet ten zuiden van vorig stuk land.  De landprijs en het pachtersrecht werd op 195 ponden geschat, de huisraad op ruim 30 ponden, het graan op zolder op ruim 50 ponden, de kleren op iets meer dan 21 ponden en de rest wat op het hof, in de schuur en de stallen te vinden was met al het hout (zowel droog als groen) op 177 ponden.  Naast 8 ponden landpacht aan de Heer Hercke te Eeklo, was een lening van ruim 233 ponden met een intrest van 3% vanaf 6.7.1767 veruit het meest negatieve item; de staat van goed sloot toch af met een bonus van 207 ponden.

Petronella is later hertrouwd in Bassevelde op 12 april 1768 met Jan Baptist Maenhoudt, ° Bassevelde op 26 augustus 1744, zoon van Jacobus Maenhoudt en Petronella de Decker, † aldaar op 20 oktober 1785[67].  Zij overleed aldaar op 21 februari 1789[68].

Petronella had een gemet land geërfd in de Christoffelpolder in Watervliet en 2,5 gemeten in de Legemeers te Bassevelde.  Tijdens haar tweede huwelijk kocht Petronella nog ruim 3,5 gemeten in diezelfde Christoffelpolder en een hofstede ten zuiden van de Doodhoek te Bassevelde met nog ruim 3 gemeten land er dichtbij.  Na de dood van haar tweede man bouwde Petronella er een nieuw huis op.

De venditie na haar overlijden bracht meer dan 430 ponden op, de prijzij van het pachtersrecht, de opbrengsten van koren, klavers, de andere vruchten te velde, het hout en de mest werd op ruim 312 ponden geschat.  De totale baten bedroegen bijna 1111 ponden.  Maar helaas waren er bijna evenveel lasten: de jaarpacht van 66 ponden aan de kinderen van Jonker Borluut de Nortdonck en een rente in hun voordeel van ruim 233 ponden, andere leningen van 200 ponden van Jacobus Claeys te Kaprijke, 175 ponden van Elisabeth Maenhout, 100 ponden van Petronella’s zoon Pieter Joannes Van Zele en 116 ponden van Jacobus Slock alle aan 4%, de pacht van meer dan 40 ponden aan Carel Dusarduyn, parochiekosten, levereingen van kalk en steen voor het nieuwgebouwde huis en “de teere” tergelegenheid van de uitvaart ten belope van ruim 26 ponden, brachten de bonus tot 44 ponden naar beneden.

Om uit onverdeeldheid te raken stonden de twee kinderen van Jan Baptist Maenhoudt (Jacobus meerderjarig en de wees Joannes Francies) erop dat alle onroerende goederen werden verkocht.  Er waren dertien loten, waarvan de eerste vier gekocht werden door zoon Pieter Joannes.  Het betrof een hofstede in de Doodhoek te Bassevelde met bijna 19 gemeten land in de buurt.  Eerst apart ingesteld op 24.6.1789 en een paar keer verhoogd werden ze op 15.7.1789 na accumulatie, voor bijna 1200 ponden verkocht.

Jacobus Slock kocht een behuisd hofstedeke met ruim 3 gemeten land aan Bloksbrugge te Bassevelde voor 188 ponden; Carel Dusarduyn kocht 3 gemeten in de Christoffelpolder voor 90 ponden en Jacobus Maenhout betaalde 109 ponden voor 780 roeden land in de Basseveldse Hoek.  De andere kopen nl; een huisje nabij het vorige aan Bloksbrugge, 900 roeden land ernaast, 4,5 gemeten land aan Blekkersdijk te Watervliet en 4,5 gemeten land in de Legemeers en de Gravenstraat te Bassevelde, gingen in vreemde handen voor 650 ponden.

Uit dit huwelijk:

 1. Livina Francisca Van Zele
  ° Bassevelde 6.1.1756
  † Watervliet 24.8.1793
  Ze wordt in de staat van goed van haar vader als Anna Francisca vermeld.
  Livina is getrouwd in Bassevelde op 3 maart 1778 met Jacobus Slock (° Bassevelde 14.1.1741 - † Watervliet 21.8.1793).
  Zij hadden zes kinderen.
   
 2. Petrus Joannes Van Zele (V j)
  ° Bassevelde 29 september 1757
  x Bassevelde 30 april 1785 Maria Catharina Steyaert
  † Bassevelde 20 december 1830
   
 3. Joannes Bernardus Van Zele
  ° Bassevelde 7 februari 1761
  † Bassevelde 18 april 1761.
   
 4. Maria Jacoba Van Zele
  ° Bassevelde 11 september 1762
  † Watervliet 6 februari 1839.
  Maria is getrouwd in Bassevelde op 10 juni 1783 met Carolus Dusarduyn, ° Ertvelde op 20 december 1746, zoon van Livinus Dusarduyn en Maria Catharina van Erseele, † Watervliet op 12 december 1811[69].
  Carolus en Maria Jacoba boerden aanvankelijk op de wijk Schare te Boekhoute-Waterdijk en vanaf het begin van de negentiger jaren op een hofstede in de Laureinepolder te Watervliet.
  Carolus is eerder getrouwd in Boekhoute op 7 januari 1779 met Livina Maria Haverbeke (° Bassevelde 17/12/1744 - † Boekhoute 18/7/1782), dochter van Joannes Haverbeke en Joanna Maria de Causmaecker.
  Livina was eerder getrouwd in Bassevelde (op 8 april 1769) met Georgius der Kinderen (° Boekhoute 3/11/1740 - † Boekhoute 15/6/1778), zoon van Joannes der Kinderen en Joanna de Maere.
   
 5. Joannes Bernardus Van Zele
  ° Bassevelde op 7 maart 1765
  † Bassevelde 17 maart 1768
   
——————
66   RAG Boekhoute 854 blz 46 bis. [Terug]
67   RAG Boekhoute 863 blz 227. [Terug]
68   RAG Boekhoute 864 blz 220v [Terug]
69   P.H.E.M. de Meyer: Het geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse Polders, Oegstgeest 2001, blz 157. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Franciscus:
Petrus Van Zelen (III e) en Judoca Coppejans

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage