Petrus Joannes Van Zele - VI j

VI j - Petrus Joannes Van Zele

fs Petrus Joannes Van Zele (V j) en Maria Catharina Steyaert

° Bassevelde 2 januari 1789
x Oosteeklo 7 december 1816 Isabella Clara Buysse
Lembeke 2 september 1834[129]
 

Hij was landbouwer op Nieuwburg.

Petrus Joannes was 1,595 meter groot en was landbouwer; bij de militieloting van het jaar 1809 ten jare 1808 werd hij beschreven met blond haar en wenkbrauwen, blauwe ogen, rond voorhoofd, verheven neus, middelmatige mond, ronde kin, ovaal aangezicht, een klare gelaatskleur en lichte littekens van de pokken in het gezicht.  Hij werd afgekeurd wegens een hernia aan de rechterzijde en betaalde daarvoor 300 frank als taks.

Zijn broer Jacobus Bernardus Van Zele was voogd over de twee wezen.  Er was een huwelijkscontract opgemaakt bij notaris Audenaerde te Boekhoute op 23 september 1816; de erfgoederen van zijn ouders werden op 21 maart 1831 verkocht.  De weduwe erfde verschillende kleine stukken zaailand in Oosteeklo ten noorden van de Stroomstraat en ten zuiden van de Oosthoekstraat met een totale grootte van 328 roeden, belast met een rente van 2962,96 frank à 4,5% in het voordeel van Joannes Lippens te Gent.  Ze stonden in het bevolkingsboek van 1827 in Assenede ingeschreven op Nieuwburg nr 18.  Vanaf Kerstdag 1831 pachtten ze een hoeve met 23 bunders en 41 roeden land vande heer Van Den Hecke te Lembeke voor 9 jaar à 780 frank per jaar, waarnaar ze verhuisden op 6 april 1832, maar reeds voor het overlijden van Petrus Joannes was die pacht opgezegd tegen Kerstmis 1834.  De totale baat werd op iets meer dan 6300 frank geraamd, terwijl de onkosten van leningen, intresten, pachten, begrafenis, kleine achterstallige winkelbetalingen, dokter, de knecht, de meid en de koewachter op bijna 6160 frank werden geschat.  De venditie van meubelen, huisgerief en hoevemateriaal bracht bijna 2000 frank op en de vruchten te velde 280 frank.

Petrus is getrouwd in Oosteeklo op 7 december 1816 met Isabella Clara Buysse (° Assenede 21/5/1782), dochter van Joannes Buysse en Anna Maria Buysse, spinster (bij haar huwelijk).
Het gezin boerde op Nieuwburg in Assenede, maar verhuisde op 6/4/1832 naar Lembeke.  Op 2 september 1834 overleed Pieter Joannes in zijn woning op de Heide; Isabella Clara woonde in 1845 bij haar dochter Sophie en schoonzoon Bruno Van De Velde in Oosteeklo[130], bij wie ze op 10 mei 1866 overleed.
Zij leende 800 frank à 5% aan landbouwer Jacobus Van Acker filius Jan Baptist vanaf 13.2.1836.  Zij leende vanaf 14.2.1848 van de heer Jacobus Aldeweireldt, veearts en hoefsmid te Bassevelde de som van 400 frank en ze hypothekeerde daarmee een stuk zaailand te Oosteeklo met een woonhuis en stallen, sectie B nr 406a en b, groot 67a 30ca; 3 stukken zaailand in Oosteeklo sectie B nr 276, groot 67a, secvtie B nr 702, groot 72a 90ca en sectie A nr 258 groot 82a 30ca.  Zij kon niet naamtekenen.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joannes Van Zele
  ° Assenede 24 november 1817
  Oosteeklo 2 mei 1825.
   
 2. Sophia Van Zele
  ° Assenede 12 februari 1819
  † Oosteeklo 14 november 1896.
  Sophia is getrouwd in Oosteeklo op 31 januari 1845 met Bruno Van De Velde (° Oosteeklo 16 maart 1817 - † Oosteeklo 23/7/1902), zoon van Pieter Van De Velde en Anna Theresia Claeys, landbouwer.
   
 3. Amelie Van Zele
  ° Assenede 12 februari 1819
  † Assenede 7 maart 1832.
   
 4. Maria Theresia Van Zele
  ° Assenede 6 augustus 1821
  † Boekhoute 9 mei 1904.

  Maria is getrouwd in Oosteeklo op 2 juni 1847 met Pieter Joannes Haemelinck, ° Assenede op 19 maart 1815, zoon van Jan Baptist Haemelinck en Judoca De Dobbelaere, landbouwer, † Philippine op 23 april 1868.  Zij woonden aanvankelijk op het Dorp in het huis met nummer 88 en vanaf 5.8.1848 in de Hoekstraat huis 201.  In 1861 woonden ze in het Rozemarijnstraatje te Boekhoute en vanaf 1891 vinden we ze terug op het Meuleken te Boekhoute.
   
 5. Coleta Van Zele
  ° Assenede 10 juli 1823
  † Assenede 28 december 1823.
——————
129   RAG Scheldedepartement 6041; RAG Notariaat Van De Ven Bassevelde bundel 45 acte 27 [Terug]
130   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 46 acte 14 en bundel 61 acte 108 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Petrus Joannes:
Petrus Joannes Van Zele (V j) en Maria Catharina Steyaert

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage