Joannes Baptist Van Zele - VI b

VI b - Joannes Baptist Van Zele

fs Franciscus Van Zele (V b) en Maria Cornelia de Vreese

° Boekhoute 8 februari 1739
x Boekhoute 8 november 1774 Maria Catharina Gyselman
xx Boekhoute 13 oktober 1805 Petronella de Clercq
† Boekhoute 29 januari 1809[106]
 

Kort na zijn overlijden werd een inventaris opgemaakt en op vraag van Jean Bernard De Decker (de tweede man van zijn schoondochter) werd enkele weken later een vereffening gemaakt: over eigendommen werd niet gesproken; uit deze akten bleek dat dit koppel slechts in 1801 een huwelijkscontract haden opgemaakt bij notaris Mallezie in Kaprijke.  In 1821 wilden de erfgenamen van Jan Baptist orde op zaken stellen: zijn oudste zoon Bernard was ook reeds jaren overleden, zijn kleindochter was ondertussen 21 geworden en Jan Baptist junior wilde ook weten waar hij stond.  Zo treffen we in 1821 een hele reeks akten aan waarbij de sterfhuizen gereguleerd worden: Maria Catharina erfde van haar ouders bijna 7 gemeten land in Oosteeklo, 2 gemeten land in de Vent te Bassevelde en 73 roeden grond in de Assenedestraat te Bassevelde, waarop een huis stond.  Jan Baptist heeft op een deel van de grond nog een huis laten bijbouwen voor de som van 1632,64 frank.  Tijdens hun huwelijk kocht dit echtpaar heel wat onroerend goed:
hofstede met 4 gemeten land op het Reyken in Boekhoute;
4 gemeten land in de lege heersten te Boekhoute;
hofstede met 13 gemeten en 100 roeden land in Waterdijk: aan de gebouwen van deze hofstede heeft de zoon verbeteringswerken laten uitvoeren voor 2122,05 frank.
een chijns van 16 roeden voor de hofstede, bebouwd met een bouwerij;
een partij land van 6 gemeten in de Rode Polder te Boekhoute;
390 roeden land in de Meersch te Bassevelde;
hofstede met ruim 18 gemeten land en dijk in de St. Janspolder te Boekhoute;
4 partijen land van 14,5 gemeten in de Kapellepolder te Boekhoute;
een hofstede met 3 gemeten en 70 roeden land te Boekhoute;
een huis met wat grond in het Dorp te Boekhoute;
4 gemeten en 100 roeden land in Oosteeklo;
6 gemeten land en weide in Boekhoute.
Daarnaast hadden ze nog meer dan 9000 frank uitgeleend aan diverse personen, waarvoor ze natuurlijk intrest opstreken.  De inventaris schatte de huisraad op ruim 4200 frank; er was meer dan 1800 frank lopend geld in huis; de reeds geleverde maar nog niet betaalde stenen bij 24 personen konden nog meer dan 1650 frank opbrengen en zoon Jan Baptist moest ook nog 344 frank pacht betalen voor zijn hofstede.  De steenoven in de Kapellepolder, de brouwketel, de vaten en tonnen en de koelbak waren niet geprezen.  Ondertussen was die koelbak wel verkocht aan de heer Genbrugge te Kluizen voor 157,82 frank; volgens zoon Jan Baptist had zijn vader reeds voor zijn overlijden de vaten, tonnen en brouwketel verkocht aan toenmalig brouwer Francies de Wispelaere te Bassevelde.
Als meest in het oog springende negatieve post op de inventaris is 702,50 frank die het sterfhuis verschuldigd waren aan vrederechter De Guchtenaere van Assenede, maar wonende in Boekhoute "... over menigvuldighe vaccatien, honorairen, demarchen en besognen tussen 1782 en 1805..." Jan Baptist had er echter 36950 stenen geleverd voor een waarde van ruim 500 frank, zodat de schulden beperkt bleven.
Jan Baptist had bij testament aan zijn zoon Jan Baptist het derde part van zijn nalatenschap gegeven en aan zijn tweede echtgenote het vruchtgebruik van het huis met de grond in Boekhoute Dorp; daarnaast moest zij van de erfgenamen jaarlijks 217,60 frank krijgen.  Zijn weduwe had echter van de in Bassevelde overleden Pieter Anthone Pauwels ook het vruchtgebruik gekregen van een woonhuis met grond in Bassevelde.  Ze lag een beetje over hoop met zoon Jan Baptist omdat ze beweerde dat hij nog bijna 2000 frank had gekregen voor rogge, een koe, een wagen, een spiegel, een chaise en vergoeding voor "...differente reysen...", maar Jan Baptist junior was niet akkoord: alleen koe, rogge en wagen waren betaald.  Anderzijds bracht hij ook 2122,05 frank verbeteringswerken aan op het hof.

Joannes is de eerste keer gehuwd in Gent op 8 januari 1770.  Waarschijnlijk hebben ze niet gemeld dat ze relatief dichte familie waren, moest de procedure herbegonnen worden en is hij dan opnieuw getrouwd in Boekhoute op 8 november 1774 met Maria Catharina Gyselman (° Bassevelde 3/11/1743), dochter van Livinus Gyselman en Judoca de Maere.  De pastoor schreef in zijn huwelijksregister: "cum impedimento in tertio gradu linea collateralis, duo proles iam existentes" ofte “met het probleem van familiebanden in de derde graad en het bestaan van 2 kinderen”.

De moeder van Maria Catharina was een dochter van Gerardus (soms ook Bernardus genoemd) en Francisca Van Zele: dus de grootmoeder van Maria Catharina was een zus van Jan Baptiste's grootvader.

Maria Catharina overleed in Boekhoute op 9 januari 1805.

De kinderen van Petrus en Maria Catharina Gyselman:

 1. Bernardus Van Zele (VII a)
  ° Waterdijk 1 december 1771
  x Boekhoute 16/3/1797 Joanna Maria Verbrugghe
  † Waterdijk, wijk Laureinepolder 18 oktober 1799
   
 2. Joanna Theresia Van Zele
  ° Boekhoute 19 augustus 1773
  † Boekhoute 25 maart 1785.
   
 3. Maria Jacoba Van Zele
  ° Boekhoute 29 april 1776
  † Boekhoute 26 december 1787.
   
 4. Joannes Baptist Van Zele
  ° Boekhoute 24 mei 1782
  † Boekhoute 8 juni 1782.
   
 5. Joannes Baptist Van Zele (VII b)
  ° Boekhoute 23 februari 1784
  x Bassevelde 28 augustus 1801 Joanna Theresia de Roo
  † Boekhoute 2 mei 1852

Joannes is hertrouwd in Boekhoute op 13 oktober 1805 met Petronella de Clercq, ° Bassevelde op 6 september 1754, dochter van Joannes Baptist de Clercq en Elisabeth de Loose, overleden na 1820.[107]

Zij woonde in 1826 in Westdorpe.  Overeenkomstig haar huwelijkscontract kreeg ze 274,05 gulden uitbetaald voor retributie door de familie.  In december 1828 verkocht haar zoon Jan Baptist zijn deel van een woonhuis in het centrum van Boekhoute, sectie C nrs 66 en 67, groot 3 roden en 86 ellen aan zijn moeder, die reeds vijf twaalfden bezat, voor 730 gulden.

Petronella was later nog gehuwd met Dominicus Goethals, landbouwer, wonende in Westdorpe.

——————
106   RAG Notarieel depot Lefevere De Ten Hove Ertvelde, minuten notaris F.J. Pauwels Assenede bundel 11
akten 49 en 77; RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borggraeve bundel 85
akten 27, 54, 55, 56, 101, 102, 103, 127. [Terug]
107   RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borchgrave bundel 90 acte 19
RAG ibidem bundel 93 acte 118 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Joannes Baptist:
Franciscus Van Zele (V b) en Maria Cornelia de Vreese

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage