Noten

Noten

 1. RAG Evergem 229 blz 134.
 2. RAG Boekhoute 815 blz 220v
 3. RAG Boekhoute 802 blz 69
 4. RAG Boekhoute 806 blz 256v
 5. RAG Boekhoute 808 blz 212v; details zie bij Livina!!
 6. RAG Boekhoute 812 blz 15; RAG Boekhoute 820 blz 163v
 7. RAG Boekhoute 827 blz 109
 8. RAG Boekhoute 895 blz 242
 9. RAG Boekhoute 828 blz 23
 10. RAG Lembeke 144 blz 10
 11. RAG Boekhoute 815 blz 389v
 12. RAG Sleidinge Keure bundel 244 akte 21.
 13. RAG Boekhoute 831 blz 106; RAG Boekhoute 831 blz 118v
 14. RAG Boekhoute 806 blz 306v; RAG Boekhoute 820 blz 295
 15. RAG Boekhoute 810 blz 26.
 16. RAG Boekhoute 828 blz 69v
 17. RAG Boekhoute 835 blz 135v
 18. RAG Boekhoute 925 vooraan; RAG Boekhoute 894 blz 312 en 353v; RAG Boekhoute 819 blz 67
 19. RAG Boekhoute 821 blz 44v
 20. RAG Boekhoute 827 blz 229RAG Boekhoute 829 blz 33
 21. RAG Abdij van Oosteeklo nr 45.
 22. RAG Watervliet register 83 dd 14.9.1717, blz 173 of Maldegem bundel 133 dd 2.7.1718.
 23. RAG Kaprijke 365 blz 27.
 24. RAG Boekhoute 839 blz 50
 25. RAG Boekhoute 826 blz 218
 26. RAG Watervliet register 81 blz 259.
 27. RAG Boekhoute 832 blz 259
 28. RAG Boekhoute 838 blz 170
 29. RAG Boekhoute 843 blz 169v
 30. RAG Boekhoute 848 blz 17v
 31. RAG Evergem bundel 243.
 32. RAG Evergem bundel 728 akte 27.
 33. RAG Evergem bundel 728
 34. RAG Boekhoute 837 blz 259
 35. RAG Waterland-Oudeman reg 35 dd 14.2.1737
 36. RAG Boekhoute 821 blz 101; RAG Boekhoute 831 blz 115
 37. RAG Lembeke 152 blz 215; RAG Lembeke 153 blz 85v en 95v; RAG Lembeke 154 blz 48.
 38. RAG Lembeke 149 blz 308; RAG Lembeke 151 blz 203v.
 39. RAG Lembeke 156 blz 6v
 40. RAG Boekhoute 832 blz 271v
 41. RAG Boekhoute 835 blz 290
 42. RAG Boekhoute 853 blz 149
 43. RAG Lovendegem 120 blz 145.
 44. RAG Boekhoute 839 blz 226.
 45. RAG Boekhoute 844 blz 311
 46. RAG Boekhoute 842 blz 116; Over de familie Buysse: zie Claeys Marijn, De Eik, 26jg blz 53
 47. RAG Boekhoute 852 blz 161; RAG Boekhoute 852 blz 161v
 48. RAG Boekhoute 848 blz 3v
 49. RAG Lembeke 150 blz 320v
 50. RAG Lembeke 153 blz 7v
 51. RAG Lembeke 155 blz 250
  Marijn Claeys: Een stam Claeys uit Waarschoot bijna vier eeuwen te Kaprijke, 1987, blz 52 54
 52. RAG Notarieel depot Bekaert 1, nr 109 akte 33.
 53. RAG Boekhoute 842 blz 288v; RAG Boekhoute 839 blz 275
 54. RAG Boekhoute 838 blz 88.
 55. RAG Boekhoute 837 blz 105 en 843 blz 310
 56. RAG Lembeke 159 blz 33
 57. RAG Waterland-Oudeman reg 34 acte dd 12.12.1731.
 58. RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 8.3.1775 blz 78v.
 59. RAG Waterland-Oudeman reg 36 dd 11.5.1757 blz 162v.
 60. RAG Waterland-Oudeman reg 37 dd 22.2.1769 blz 174
 61. RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 1.10.1777
 62. RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 21.10.1772 blz 31; RAG Boekhoute 839 blz 140v.
 63. RAG Watervliet register 87, staat van goed dd 22.5.1731.
 64. RAG Waterland-Oudeman reg 35 dd 29.10.1745 blz 150.
 65. RAG Waterland-Oudeman nr 8 en 9.
 66. RAG Boekhoute 854 blz 46 bis
 67. RAG Boekhoute 863 blz 227
 68. RAG Boekhoute 864 blz 220v
 69. P.H.E.M. de Meyer: Het geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse Polders, Oegstgeest 2001, blz 157.
 70. RAG Oud notariaat Notaris Dumon te Assenede nr 596, actes dd 10.12.1754 en 28.4.1772
  RAG Boekhoute 858 blz 174
 71. RAG Boekhoute 846 blz 17v
 72. 67 Paspoort om naar markten te gaan: RAG Assenede Ambacht 133.
 73. RAG Assenede 1100 blz 205v
 74. RAG Assenede 1082 blz 1
 75. RAG Assenede 1073 blz 48v
 76. RAG Boekhoute 871 blz 52v.
 77. RAG Sint Albert 692 blz 159; Augmentatie RAG Sint Albertpolder 693 blz 1
  RAG Sint Albert 692 blz 77v, 80,145 en 145v, 246 en 251
 78. RAG Sint-Albertpolder 690 blz 217v.
 79. RAG Sint Albertpolder 694 blz 9v
 80. RAG Sint Albertpolder 694 blz 111v
 81. RAG Boekhoute 860 blz 169v
 82. RAG Boekhoute 850 blz 133v
 83. RAG Boekhoute 865 blz 136v.
  RAG Notarieel depot Lefevre De Ten Hove Assenede, minuten notaris F.J.Pauwels te Assenede bundel 12 akte 17
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borggraeve bundel 88 actes 3, 57, 62, 66, 69 en 71.
 84. RAG Boekhoute 865 blz 136vRAG Boekhoute 865 blz 177
 85. RAG Boekhoute 873 blz 191.
 86. Marijn Claeys, De familie Noë in en om het Meetjesland,1990, blz 67.
 87. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten not De Borchgrave bundel 96 acte 63
 88. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde, nr 35 acte 7 en nr 37 actes 109 en 128
 89. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde, nr 25 actes 8 en 66.
 90. RAG Kaprijke 30 blz 165v 166v;
  RAG Notariaat Van De Ven te Bassevelde nr 23 akte 32 en 42; zie ook bundel 24 akte 11.
 91. Voor zijn optreden tijdens de rundveepest zie RAG Kaprijke 42-44; RAG Kaprijke 31bis
 92. Marijn Claeys, een stam Claeys uit Waarschoot bijna 400 jaar in Kaprijke.
 93. RAG Kaprijke 369 blz 31
 94. RAG Kaprijke 375 blz 225v.
 95. RAG Boekhoute 845 blz 271v en 835 blz 296v.
 96. RAG Sint Albertpolder 688 blz 278
 97. RAG Lembeke modern 286.
 98. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde 219/C27 minuten notaris Roland Hyacinth Dauwe
  Kaprijke bundel 132 akte 2 en bundel 138 akte 16.
 99. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris J. Fr. Stockman Lembeke bundel 21 akte 19;
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 29 acte 1
 100. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 27 acte 8: vereffening sterfhuis Vincent Standaert
 101. RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 14.9.1774
 102. RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 4.3.1778
 103. RAG Bassevelde modern nr 18; Bassevelde modern 72, eerste bundel
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten Notaris Louis De Burggraeve bundel 81 acte 62
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 30 acte 72
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 32 acte 35
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 38 acte 33 en bundel 41 acte 70
 104. RAG Sint Albertpolder 691 blz 101v; augmentatie RAG Sint Albertpolder 693 blz 5v
 105. RAG Sint Albertpolder 690 blz 31v
 106. RAG Notarieel depot Lefevere De Ten Hove Ertvelde, minuten notaris F.J. Pauwels Assenede bundel 11
  akten 49 en 77; RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borggraeve bundel 85
  akten 27, 54, 55, 56, 101, 102, 103, 127.
 107. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borchgrave bundel 90 acte 19
  RAG ibidem bundel 93 acte 118
 108. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 52 actes 18, 35, 41 en 55.
 109. RAG Boekhoute 862 blz 23
 110. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde nr 23 acte 50
 111. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde 1817 acte 38
 112. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 55 akte 43.
 113. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde nr 23 acte 52;
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde nr 36 acte 32.
 114. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 37 acte 68 en bundel 48 acte 19.
 115. RAG Kaprijke: huwelijkscontract dd 20.3.1780: Wettelijke passeringen 299 blz 51
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 13 acte 24.
 116. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 89 acte 48
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 39 actes 60 en 63.
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 90 acte 61
 117. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 89 acte 38 en 39
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 104 actes 190 en 20 en bundel 105 actes 23 en 24
 118. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 89 acte 48.
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 94 acte 46 en 47.
 119. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 38 acte 66: huwelijkscontract: zij woonde toen in bij haar schoonbroer Petrus Bernardus Dossche; RAG Lembeke modern: bevolkingsboeken op filmrol 46.
 120. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 13 acte 27
 121. RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman Kaprijke bundel 88 actes 66 en 67
  RAG Lembeke modern 163, artikel 428
 122. RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman Kaprijke bundel 92 acte 76
 123. RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman kaprijke bundel 95 acte 99
 124. RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris De Dobbelaere te Watervliet bundel 11 akte 90
  RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris De Dobbelaere te Watervliet, bundel 15 akte 11
 125. RAG Lembeke modern 630; RAG Lembeke modern 525;
  RAG Notarieel depot De Jaegher te Watervliet, minuten notaris De Dobbelaere te Watervliet, bundel 15 akte 15
  en bundel 16 akte 79
 126. RAG militaire registers O. Vl. 273 nummer 215 Lembeke.
 127. RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, notaris De Dobbelaere bundel 46 akte 22.
 128. RAG Scheldedepartement 6036; RAG Bassevelde modern 72 bundel 1807;
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 42 acte 72
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 45 acte 114;
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde, bundel 52 acte 56
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 53 acte 32
 129. RAG Scheldedepartement 6041RAG Notariaat Van De Ven Bassevelde bundel 45 acte 27
 130. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 46 acte 14 en bundel 61 acte 108
 131. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde, bundel 43 acte 22
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 45 acte 144.
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 51 acte 102.
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borchgrave bundel 101 acte 30
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris De Borchgrave bundel 104 acte 117
 132. Zij was bij haar huwelijk boerenmeid in Watervliet en hij werkman.
 133. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummers 413 en 423 Bassevelde.
 134. RAG Bassevelde modern 19
 135. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten noatris De Borggraeve bundel 85 acte 116
 136. RAG Scheldedepartement 3171/33 en 6030
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris Louis De Burggraeve bundel 81 actes 108 en 111;
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris Louis De Burggraeve bundel 84 acte 90
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris Louis De Borggraeve bundel 85 acte 72
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten noatris De Borggraeve bundel 85 actes 116 en 130
  Staat hier niet op zijn plaats!!! Stvg RAG Boekhoute 859 blz 157
 137. RAG Scheldedepartement 2181/18.
 138. RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, minuten notaris Maenhout te Ertvelde bundel 6 acte 87
 139. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 235 Boekhoute.
 140. RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris Taelman te Kaprijke bundel 20 akten 25 31 en 35
 141. Archief van de Zusters van Liefde, Molenaarsstraat te Gent
 142. RAG Notarieel depot Van De Ven te Bassevelde 1815 acte 34
  RAG Scheldedepartement 3155/3
 143. RAG Lembeke modern 631
 144. RAG Lembeke modern 631
 145. RAG Scheldedepartement 6038
  RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 37 acte 155.
  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde, nr 35 actes 8, 12 en 18.
  RAG Familiefonds 7233, map Van Laecke Van Zele
  RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman Kaprijke bundel 90 acte 10
  RAG Lembeke modern 523,525 en 526
 146. RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris Bekaert Watervliet bundel 4 akten 76 79
 147. RAG Lembeke modern 630
 148. Huwelijkscontract RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman Kaprijke bundel 96 acte 59
 149. RAG Scheldedepartement 6043RAG Not Van De Ven Bassevelde bundel 110 acte 18
 150. De Sutter, een stam uit Lembeke, 2001
 151. RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Barthel te Kaprijke bundel 62 akte 24.
 152. RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris Taelman Kaprijke bundel 5 akte 133.
 153. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 44 acte 78
  RAG Bassevelde modern 18 en 19; RAG Bassevelde modern nr 5
 154. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 443 Bassevelde.
 155. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 152 Bassevelde.
 156. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 53 akte 18.
 157. Beviel in Watervliet op 19.4.1855 van een zoon Charles Louis
 158. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 273 Kaprijke.
 159. RAG Lembeke modern 630; RAG Lembeke modern 163 artikel 428;
  RAG Lembeke modern 524; RAG Lembeke modern 523 en 525
 160. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 86 Sint-Laureins.
 161. Zij had bij haar huwelijk reeds 3 kinderen: Sidonie °20.2.1869, Rosalie °10.12.1871 en Josephina °17.4.1874,
  allen geboren in Watervliet en door Carolus erkend bij hun huwelijk. Sidonie trouwde in Bassevelde op 15.5.1889 met landwerker Angelus Goebert, ° Bassevelde 16.3.1847 als zoon van Jacobus en Francisca Haerens, en sinds 8.3.1889 weduwnaar van Monica Vercauter; Sidonie woonde als dienstmeid in Sint Laureins maar op het ogenblik van haar trouw tijdelijk in Bassevelde. Rosalie was dagloonster, woonde minder dan 6 maanden in Bassevelde en huwde in Bassevelde op 16.8.1894 met Aloysius de Krijger, ° Bassevelde op 27.9.1870 als zoon van Angelus en Sophie van Acker.
 162. Huwelijkscontract 1e x: RAG Notarieel depot Verstraeten I Assenede, minuten notaris Van Schoote bundel 100
  acte 41; van 2e x: RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, minuten notaris Maenhout te Ertvelde jaar 1855 acte 35;
  RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, minuten notaris Maenhout te Ertvelde, bundel 6 acte 87
 163. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 215 Boekhoute.
 164. RAG Notarieel depot Verstraeten II te Assenede, notaris De Cock te Assenede bundel 119, acten 65, 66 en 67.
 165. Aanvraag voor Belgische nationaliteit dd 17.2.1734 volgens een overgangsbepaling der wet van 15.10.1932.
 166. RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde bundel 44 acte 162
  Marijn Claeys: Een stam Claeys uit Waarschoot bijna vier eeuwen in Kaprijke, 1987
 167. RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris Dobbelaere te Watervliet bundel 19 akte 44
 168. RAG Militaire registers 273 nummer 143 Watervliet.
 169. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 49, acte 49
 170. RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 46 actes 46 en 47
 171. RAG Notariaat Luc Roegiers te Sint-Kruis-Winkel 219/D6 bundel 14 akte 69.
 172. RAG Notarieel depot Luc Roegiers te Sint-Kruis-Winkel 219/D06 bundel 9 akte 106
  en bundel 10 akte 5.
 173. RAG Notariaat Roegiers Sint-Kruis-Winkel 219/D06 bundel 14 akte 69, bundel 16 akten 41 en 43,
  bundel 18 akten 41, 42, 44 en 107.
 174. RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, bundel 114 acte 49
 175. RAG Lembeke modern 631
 176. RAG Lembeke modern 635
 177. RAG Lembeke modern 630; Huwelijkscontract RAG Notarieel depot Verstraeten Assenede bundel 41 acte 40
 178. RAG Lembeke modern 636
 179. RAG Lembeke modern 637
 180. RAG Lembeke modern 631
 181. Inventaris RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet minuten notaris Taelman bundel 107 acte 85
 182. RAG Lembeke modern 631
 183. RAG Bassevelde modern 19
 184. RAG Notarieel depot De Jaeger Watervliet, minuten notaris Dobbelaere bundel 18 aktes 33 en 34
 185. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 197 Zelzate.
 186. RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 513 Zelzate.
 187. Marijn Claeys, a.w.
 188. SAE Belgische emigranten, lijst op PC.
 189. RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, notaris De Cock te Assenede, bundel 119 actes 65, 66 en 67
 190. RAG Bassevelde modern boek 7 blz 244v; RAG Bassevelde modern 19
 191. RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, 219/D1, notaris Taelman Kaprijke bundel 19
  akte 64.
 192. RAG Notariaat Luc Roegiers Sint-Kruis-Winkel 219/D06 bundel 19 akte 99.
 193. Marijn Claeys, a.w.
 194. RAG Lembeke modern 635
 195. RAG Lembeke modern 638
 196. RAG Lembeke modern 639
 197. RAG Lembeke modern 635
 198. RAG Bassevelde modern 19
 199. P.H.E.M. de Meyer o.c. blz 400

Top van deze blz.

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage