Gaspardus Van Zele - III c

III c - Gaspardus Van Zele

fs Joannes Van Zele (II) en Adriana De Raet

° Bassevelde 13/3/1650
x Bassevelde 22/6/1680 Christophora van Nieuwenhuyse
xx Bassevelde 27/8/1689 Jacoba Weghe
Begraven in Boekhoute 24/12/1705
 

Gaspardus is de eerste maal getrouwd in Bassevelde op 22 juni 1680 met Christophora van Nieuwenhuyse (° Bassevelde 11/5/1662), dochter van Charles van Nieuwenhuyse en Judoca Cusse, overleden aldaar op 15 maart 1688[19].

Zij waren in het bezit van een vierde part van de "coorenwint en rosmeulen met huys ende voorder edificien" te Bassevelde genaamd de "Sint Annaboommeulen".  Deze molen was belast met een chijnsrente van 1,5 ponden per jaar, 18 ponden aan de erfgenamen van Guillelmus Dhercke en 1 pond als windrente aan het Ambacht.  Daarnaast warebn ze eigenaar van 160 roeden land in Bassevelde als eendeel van 4 gemeten, onverdeeld met Jan Van Zele, 1\40e van een hofstede met land in Ertvelde (zie Jan Van Zele), een gelijk deel van het hof in de Vent, een gelijk deel van een hof in Bassevelde afkomstig van Gaspar De Raedt en 1/20e deel van het onroerende deel op het hof waar toen nog de weduwe van Jan Van Zele de oude op woonde.

Gaspard was in 1696 nog ruim 20 ponden schuldig aan Anna Aertsens, maar kon die niet terugbetalen.

Gaspar Van Zele boerde niet, leefde enkel van de mulderstiel, want bij de inventaris van het sterfhuis werd geen enkel dier en geen landsbaat geprezen, enkel zijn sobere huisraad.  Het is dan ook niet te verwonderen dat na aftrok van de belastingen, molenrechten, geleende gelden en hun intresten, onderhoudskosten aan de molen en molenpacht er een negatief saldo overbleef van ruim 29 ponden bij het opmaken van de staat van goed op 12 mei 1688.

Uit dit huwelijk:

 1. Andrisia Van Zele
  ° Bassevelde 12 maart 1682
  † Boekhoute op 27 januari 1704.
   
 2. Joannes Van Zele
  ° Bassevelde 26 december 1684
  † Boekhoute 27 augustus 1691.
   

Gaspardus is in Bassevelde hertrouwd op 27 augustus 1689 met Jacoba Weghe (° Boekhoute 25/9/1667), dochter van Jacobus Weghe en Maria de Doncker, begraven aldaar op 11 december 1699.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde 12 december 1690
  Boekhoute 22 september 1691.
   
 2. Joanna Van Zele
  geboren rond 1694
  † Boekhoute 4 oktober 1704.
   
 3. Petrus Van Zele
  geboren rond 1695
  Assenede 2 februari 1759.
——————
19   RAG Boekhoute 821 blz 44v [Terug]

Zijn halfbroers Jacobus (III a) en Joannes (III b)
Zijn broers Georgius (III d) en Petrus (III e)
Hun vader, Joannes Van Zele (II)

Top van deze blz.

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage