Petrus Jacobus Van Zele - VII g

VII g - Petrus Jacobus Van Zele

fs Jacobus Franciscus Van Zele (VI d) en Maria Catharina Verschorre

° Bassevelde 7 mei 1797
x Bassevelde 10.5.1826 Joanna Catharina Bassier
xx Boekhoute 27.11.1829 Sophia De Vleeschouwer
† Bassevelde op 11 oktober 1864[153]
 

Hij was werkman.  Maar in 1849 was hij was koopman en in 1860 werden ze beschreven als kooplieden.

Zij verkochten in 1834 aan de gebroeders Corneel te Boekhoute een behuisd en beschuurd hofstedeken met boomgaard, moestuin en wat zaailand op het einde van het Stadhuisstraatje, sectie C 90, 91 en 92 voor 1451,25 frank.
Bij het opmaken van de kiezerslijsten van Bassevelde in 1849 stond Petrus nog net op de lijst aangezien hij 20,69 frank belastingen betaalde.  In dat jaar werden 180 mannen in Bassevelde aangeslagen op minimum 20 frank en mochten dus een stem uitbrengen bij gemeenteraads-verkiezingen; om ook nog voor de kamer of de provincie te mogen stemmen waren 40 frank belastingen vereist: zo waren er maar 87 tijdens dat jaar in Bassevelde, waarvan 24 meer dan 100 frank.  In 1852 werd Petrus uit de lijst geschrapt.  Opmerkelijk is dat rond 1867 veel landbouwers heel wat minder belastingen betaalden en dus van de lijsten verdwenen: slechts 7 van de 211 stemgerechtigden betaalden toen nog meer dan 100 frank.  In zitting van de gemeenteraad van 2.6.1855 werd beslist de belas­ting­betalers in te delen in 13 categorieën: hoe lager het cijfer des te meer belas­tingen per gezin moest worden betaald.  Om de Beekstraat te kunnen kasseien werd die belas­ting­druk bij de rijksten nog verhoogd en na afwerking ook weer verminderd.  Pieter betaalde in categorie 11 slechts 3 frank belastingen per jaar.  In de eerste groep betaalde men er 65 en twee jaar later zelfs 80 frank.

Petrus is een eerste maal getrouwd in Bassevelde op 10 mei 1826 met Joanna Catharina Bassier, ° Lembeke op 6 december 1801, dochter van Pieter Bassier en Maria Jacoba van Waes, dienstmeid (bij haar huwelijk), † Bassevelde op 15 juli 1827.
Bij de opmaak van de inventaris na het overlijden van Sofie is er sprake van een natuurlijke dochter Virginie De Vleeschouwer.  Hun woonhuis met stallen en beetje grond op het Dorp te Bassevelde hebben ze gekocht in 1838.  Naast het bakkersgerief werd ook 1 koe genoteerd.  Die woonst sectie B 1145 tem 1148a gelegen ten westen van de Dorpsstraat met een grootte van 7a en 40ca werd volgens akte van 29/12/1863 door Joannes, Bruno en Melanie verkocht aan hun zus en schoonbroer Monica en Felix De Schepper voor 2300 frank, maar de kopers moeten vader volledig van onderhoud voorzien, ziek en gezond en dit alles “…zijn leven geduerende, onverschillig in welke omstandigheden hij zoude konnen zijn of konnen te verkeeren…” Petrus is hertrouwd in Boekhoute op 27 november 1829 met Sophia De Vleeschouwer (° Boekhoute 3/3/1803 -† Bassevelde 17/10/1861), dochter van Jan Bernard De Vleeschouwer en Colette de Jaeger.

Uit dit huwelijk:

 1. Monica Van Zele
  ° Bassevelde 19 november 1830
  † Bassevelde 28 februari 1834.
   
 2. Jan Baptist Van Zele
  ° Bassevelde 31 december 1831,
  smid (bij zijn huwelijk) en bierhuishouder (bij zijn overlijden)
  † Terneuzen 8 december 1904.
  Hij trok bij de militielichting van 1851 het nummer 27, was 1,60m groot, werd op 29 maart 1851 goedgekeurd voor militaire dienst, maar nooit opgeroepen.
  Jan Baptist is getrouwd in Terneuzen op 18 maart 1862 met Anna Catharina Moerdijk, ° Zuiddorpe rond 1815, dochter van Petrus Moerdijk en Joanna Maria de Block, † Terneuzen op 13 oktober 1888.  Zij was weduwe van Leonardus van Heesvelde.
   
 3. Bruno Van Zele
  ° Bassevelde 7 september 1834.
  Hij was werkman toen hij in 1854 moest loten voor militaire dienst.  Hij trok het nummer 23, was 1,575m groot en werd goed bevonden voor de dienst.  Hij werd ingelijfd op 2.5.1854 in het derde linieregiment en op 22 mei 1861 met verlof gestuurd.  Zeven dagen later werd hij als vervanger van Jacques Desiron uit het Luikse Bergilers ingelijfd in het eerste linieregiment.  Hij kreeg definitief verlof op 1 april 1871[154].
  Hij huwde in Gent op 5.6.1867 met Maria Ludovica De Pue, geboren in Nazareth op 20.12.1835 als dochter van metser Franciscus en Joanna Theresia Dessijn.  Bruno was toen broodbakker en woonde in de Sint-Salvatorstraat te Gent en zij was "wasscheresse" en woonde in de nabije Voormuide te Gent.  In 1869 was hij bakker in de Muide.
  Zij was voordien op 14.4.1861 te Gent bevallen van een dochter Palmyre Rosalia die erkend werd door Bruno bij zijn huwelijk.  Palmyre huwde in Gent op 21.3.1906 met Petrus Vandenberghe.  Bruno overleed er op 17.1.1921 maar zijn vrouw was hem reeds voorgegaan op 30.11.1914.
  Hun kinderen:
  • Richardus Van Zele
   ° Gent 16.5.1868
   † Gent 10.3.1871.
  • Joannes Baptiste Van Zele
   ° Gent 10.10.1869
   † Gent 4.3.1871.
    
 4. Monica Van Zele
  ° Bassevelde 3 februari 1836
  Ze werd in haar overlijdensakt beschreven als naaister en winkelierster.
  † Bassevelde 20 juni 1913
  Monica is getrouwd in Bassevelde op 2 mei 1860 met Felix de Schepper (° Bassevelde 18/3/1830), zoon van Josephus Carolus de Schepper en Antonia van Vlaenderen, kuiper.  Felix stierf in Bassevelde op 22.1.1919.
  Zij hadden 10 kinderen.
   
 5. Melanie Van Zele
  ° Bassevelde op 31 maart 1838
  † aldaar op 31 mei 1841.
   
 6. Melanie Van Zele
  ° Bassevelde op 10 juli 1842
  Zij had van een voor ons onbekende man een dochter.
  Melanie is een eerste maal getrouwd in Assenede op 24 juni 1865 met werkman Carolus Ludovicus Vermandel (° Assenede 1/10/1835 - †  Assenede 2/2/1909), zoon van Ludovicus Vermandel en Juliana Buysse.
  Ze werd beschreven als tapster bij haar eerste huwelijk.
  Ze is hertrouwd in Assenede op 4 oktober 1910 met Leopoldus Bouchaute (° Assenede 22/9/1838), zoon van Joannes Bouchaute en Joanna Meireson († Assenede op 18 juni 1914), bakker.
  Leopoldus was weduwnaar van Virginie Geirgat († Assenede 24/11/1908).
  † Assenede op 26 januari 1929.
   
 7. Marie Van Zele
  ° Bassevelde op 6 november 1844 Zij huwde in Gent op 3/9/1873 (ze woonde toen in Groot Meerhem te Gent) met cementbewerker Ludovicus Carolus Jacobus Kerchove ° Gent 22/12/1827, zoon van Josephus Carolus en Maria Francisca Vilmar, die in Berouw woonde te Gent.
  Ludovicus overleed te Gent op 8/9/1897 en zijn vrouw ook in Gent maar bijna 20 jaar later op 26/6/1917.
   

Maria, hun jongste, was nog in leven bij het overlijden van haar moeder in 1861.
Bij de opmaak van de inventaris na het overlijden van Sofie is er sprake van een natuurlijke dochter Virginie De Vleeschouwer.
Hun woonhuis met stallen en een beetje grond op het Dorp te Bassevelde hebben ze gekocht in 1838.  Naast het bakkersgerief werd ook 1 koe genoteerd.  Die woonst sectie B 1145 tem 1148a gelegen ten westen van de Dorpsstraat met een grootte van 7a en 40ca werd volgens akte van 29/12/1863 door Joannes, Bruno en Melanie verkocht aan hun zus en schoonbroer Monica en Felix De Schepper voor 2300 frank, maar de kopers moeten vader volledig van onderhoud voorzien, ziek en gezond en dit alles "zijn leven geduerende, onverschillig in welke omstandigheden hij zoude konnen zijn of kommen te verkeeren".

——————
153   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 44 acte 78
RAG Bassevelde modern 18 en 19; RAG Bassevelde modern nr 5 [Terug]
154   RAG Militaire registers O. Vl. 273 nummer 443 Bassevelde. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Petrus Jacobus:
Jacobus Franciscus Van Zele (VI d) en Maria Catharina Verschorre

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage