Eduard Van Zele - VIII d

VIII d - Eduard Van Zele

fs Joannes Van Zele (VII c) en Cecilia van Peteghem

° Bassevelde op 21 juni 1808
x Sint-Kruis-Winkel 14.11.1835 Ida De Geest
xx Sint-Kruis-Winkel 5.9.1840 Lucia Cornelis
xxx Ertvelde op 20 augustus 1845 Rosalie Ingels
Sint-Kruis-Winkel 2.10.1890
 

Hij was broodbakker en landbouwer in 1839.

Hij was 1,69m groot, werd op 30.3.1827 goedgekeurd voor militaire dienst, maar nooit opgeroepen.  Op dat moment was hij bakkersknecht.
Eduard is de eerste maal getrouwd in Sint-Kruis-Winkel op 14.11.1835 met Ida De Geest, dochter van Joannes De Geest en Isabella Petronella Schepens.  Ida was er geboren op 14.12.1812 en stierf in Sint-Kruis-Winkel op 16 mei 1839.[169]  Beiden maakten halverwege 1836 een testament op, waarbij ze elkaars enige erfgenaam waren, genre 'langst leeft al'[170].

Zij erfde van haar vader een tweewoonst achter de kerk in Sint-Kruis-Winkel, sectie C 281, 282 groot 15a 80ca ten noorden van het kerkhof, een partij meers van 46a 50ca en twee partijen zaailand van resp. 16a 40ca en 20a 90ca ten noorden van de straat naar Wachtebeke.  Een uitgebreide inventaris van de keuken, de kamer, de winkel (waaronder vooral kruidenierswaren, bakkerijwaren, tabak, nagels, verf, borstels...), het achterhuis, kelder, bakkerij, slaapzolder, buidelzolder en graanzolder, het schuurtje, de koestal en het varkenskot (de koe, het rund, het kalf en het varken samen waren 344,21 frank waard) en het biekot (met 53 staken bijen ter waarde van 544,21 frank) werd opgemaakt en al de goederen hadden een waarde van bijna 3500 frank.  De onkosten liepen op tot over de 1600 frank, daaronder de leningen (753 frank) aan zijn vader, pacht van zijn woonhuis aan landbouwer Pieter Kips te Sint-Kruis-Winkel, de aankoop van smout aan bakker Bruno Van Zele te Kaprijke, de aankoop van hout bij landbouwer Joannes Van Waes te Winkel, landpachten, belastingen, notariële kosten en dokterskosten.  Deze laatsten liepen zeer hoog op: meer dan 365 frank, zijnde meer dan de waarde van zijn vier dieren!

Eduard is hertrouwd in Sint-Kruis-Winkel op 5.9.1840 met Lucia Cornelis, dochter van mulder Jean Baptiste en Coleta Colpaert.  Ze werd in Sint-Kruis-Winkel geboren op 2.9.1807 en stierf in Sint-Kruis-Winkel op 8 maart 1844.  Lucia beviel 6 maanden tevoren van een doodgeboren jongetje op 9.9.1843.
Eduard is nog eens hertrouwd in Ertvelde op 20 augustus 1845 met Rosalie Ingels (° Ertvelde 21/10/1820 - † Sint-Kruis-Winkel 27/1/1863), dochter van Jacobus Ingels en Iliosa Colpaert, naaister (bij haar huwelijk).
Op 17.8.1887 verkochten Eduard, zijn zonen Joannes en Charles Louis en zijn dochter Maria, aan hun broer Honoré de 49 delen van 56 van een partij land van 82a en 90ca te Sint-Kruis-Winkel nabij de kerk sectie C nr 291b en 292-295, palende oost de Volderstraat met recht van uitplant.  De andere zeven delen bezat de koper reeds na het overlijden van zijn moeder en broers[171].
Eduard overleed in Sint-Kruis-Winkel op 2.10.1890.

Uit Edwards eerste huwelijk met Ida:

 1. Joannes Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 18 november 1836
  Hij was ontvanger van directe belastingen en douanen, wonende in Watervliet (bij zijn huwelijk).
  Joannes is getrouwd in Oosteeklo op 4 mei 1885 met Hortense Roegiers (° Oosteeklo 16/3/1847), dochter van Bruno Roegiers en Amelie Buysse.  In 1887 woonde hij in Sint-Laureins.
  Ze zijn allebei overleden in Waarschoot, hij op 29/10/1907 en zijn vrouw op 28/2/1925.  Zij hadden geen kinderen.

  Hij bezat een partij land, eertijds bos en hooiland, te Sint-Kruis-Winkel in de Warandestraat sectie C 689 en 706 van 62a en 90ca, alsook een partij land, vroeger bos, sectie C 708a van 20a 90ca, deels geërfd van zijn moeder en overleden broer en deels gekocht van zijn halfbroers en -zus.
   
 2. Desire Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 20.2.1838
  Hij werd op 19 oktober 1860 in de Moervaart terug gevonden schuin over de dreef van Jan de Paepe.  Hij was vermist sinds 7 oktober.  Er werden bij nazicht geen wonden, kneuzingen of tekenen van geweld vastgesteld, waaruit de beambte besloot dat hij per ongeluk in de Moervaart terecht gekomen is en verdronken.  Hij was schoenmaker en ongehuwd.

Uit Edwards derde huwelijk met Rosalie:

 1. Ludovicus Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 29.5.1846
  † 28.8.1846
   
 2. Charles Louis Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 28.5.1847
  Hij was douanier in Wachtebeke Overslag, en in 1891 te Moerbeke-Waas.  Hij kocht op 16.3.1891 drie vierden van 41a land te Sint-Kruis-Winkel in de Groenstraat sectie C 138 voor 1275 frank.  Het ander vierde had hij geërfd van zijn vader.
  Hij is overleden na 1891.
   
 3. Honore Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 29.6.1848
  Hij werd bakker en woonde in Sint-Kruis-Winkel.
  Hij is overleden na 1891.
  Hij huwde begin 1883 met Juliana Rosalia De Paepe (° Sint-Kruis-Winkel 8/5/1848), dochter van Frans Eugenius en Christina Braeckman, landbouwster in Winkel.  Tien dagen voordien hadden zijn vader, zijn halfbroer Joannes, zijn broer Louis en zijn zus Maria samen de ganse inboedel van hun thuis “… mobilair, winkelgerief, landbou­wersalm, bakkers­gereedschap, mondbe­hoeften, hout, granen en alle verdere voorwerpen, thans uitmakende de gansche inboedel zich bevindende op in en rond het woonhuis, tuin en verder afhan­genheden, landen en gronden door de gemeenschap gebruikt met alle de vruchten te velde, de landvetten en mest­stoffen, de vruchten en hout­wassen zich op en rond gemelde landen bevindende…” aan hem overgedragen voor 6700 frank en 4% intrest per jaar[172].

  In 1887 had hij 49 delen van 56 van een partij land ten westen van de Volderstraat gekocht van zijn vader en zijn overleden moeder en broers en twee jaar later kocht hij nog een stuk land van de erfge­namen van Karel Vereecke, ten noorden van dezelfde straat sectie C 48, 49 en 50 voor 2540 frank.  Op 13.3.1891 verkochten zijn twee over­levende broers en zus de 117 delen van 128 van een twee­woonst met 15a en 80ca grond in Sint-Kruis-Winkel achter de kerk sectie C 281b, 281c en 282 aan hem voor 1830 frank.  Het vrucht­gebruik was een maand tevoren afgekocht van zijn schoonzus Clementine Willems.  Anderzijds verkocht hij zijn familiepart op dezelfde dag: een partij land in de Warande aan zijn halfbroer Joannes en in de Groenstraat aan zijn broer Louis[173].

  Zij hadden een dochter:
  • Maria Eugenia Van Zele
   ° Sint-Kruis-Winkel 21.12.1883
   Zij huwde met de 3 jaar oudere Cyriel Dierkens.
   Beiden liggen met haar ouders begraven in Ertvelde.
    
 4. Augustinus Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 1.8.1849
  x Clementina Willems
  Zelzate op 26 april 1882.[174]

  Hij was bakker van beroep.  Bij zijn overlijden werd een nauwkeurige opgave gedaan van wat er zich allemaal in zijn huis, bakkerij, winkel en op zijn erf bevond: een goede 800 frank aan roerende goederen; daarentegen werd ruim 780 frank aan niet betaalde facturen voor winkel­waren en bakkers­benodigd­heden gevonden.  Neem dan nog de begra­fenis­kosten van ruim 50 frank, de kist van 20 frank en de onkos­ten­nota van geneesheer Adolf Van Sele van 30 frank en zo zien we dat er in het sterfhuis een passief was.
  Augustinus is 3 maanden voor zijn overlijden getrouwd (in Zelzate op 25 januari 1882) met Clementina Willems, winkelierster.  Zij is geboren in Wachtebeke op 21/10/1839 als dochter van Bernardus en Sophia Van Assel.
  Op 18/6/1883 is ze hertrouwd met douanier Bernardus Voorenberghe (° Watervliet 6/8/1829) als zoon van Judocus Henricus en Anna Catharina Holderbeke en voordien weduwnaar van de 39-jarige Catharina Rosaria Disramont uit Sint-Pieters-op-den-dijk die in Assenede op 14/5/1883 overleed.
   
 5. Henri Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 22.9.1850
  † Sint-Kruis-Winkel 10.9.1869
   
 6. Nathalia Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 26.2.1852
  † Sint-Kruis-Winkel op 14.6.1855
   
 7. Maria Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 28.7.1853
  † Sint-Kruis-Winkel 28.10.1853
   
 8. Camillus Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 31.3.1855
  † voor 1882.
   
 9. Nathalia Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 4.8.1856
  † Sint-Kruis-Winkel 2.11.1859
   
 10. Gustave Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 4.8.1856
  † Sint-Kruis-Winkel 27.9.1856
   
 11. Maria Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 13.4.1858
  Zij huwde in Sint-Kruis-Winkel op 28.4.1890 met Benoni Petrus De Vriendt, zoon van Seraphinus Francies en Maria Francisca Steyaert, die in Assenede op 7.11.1849 geboren was.  De getuigen waren Maria’s broer Honore, Benoni’s broer Leopold (bakker in Assenede) en Eduard Steyaert, landbouwer in Sint-Janssteen en oom van Benoni.  Maria en Benoni zijn allebei overleden na 1900.
   
 12. Beda Ludovicus Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 10.11.1862
  † Sint-Kruis-Winkel 26.7.1862
——————
169  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 49, acte 49 [Terug]
170  RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 46 actes 46 en 47 [Terug]
171  RAG Notariaat Luc Roegiers te Sint-Kruis-Winkel 219/D6 bundel 14 akte 69. [Terug]
172  RAG Notarieel depot Luc Roegiers te Sint-Kruis-Winkel 219/D06 bundel 9 akte 106 en bundel 10 akte 5. [Terug]
173  RAG Notariaat Roegiers Sint-Kruis-Winkel 219/D06 bundel 14 akte 69, bundel 16 akten 41 en 43, bundel 18 akten 41, 42, 44 en 107. [Terug]
174  RAG Notarieel depot Verstraeten II Assenede, bundel 114 acte 49 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Eduard:
Joannes Van Zele (VII c) en Cecilia van Peteghem

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage