Petrus Van Zele - IV h

IV h - Petrus Van Zele

fs Petrus Van Zele (III e) en Andrisia Meulendijcke

° Bassevelde op 28.1.1686
x Waterland-Oudeman 15.6.1720 Catharina Lems
† Waterland-Oudeman 20.7.1731[57]
 

Catharina Lems (° Waterland-Oudeman 15/11/1700 - † Waterland-Oudeman 4/2/1747) was de dochter van Joannes Lems en Elisabeth de Caluwe.

Petrus was een tijd schepen rond 1728.

Bij zijn overlijden liet hij 4 dochters na, over wie zijn broer Jooris en zijn schoonbroer Huybrecht Lems voogden waren.  Er werden geen onroerende goederen aangegeven.  Bij de prijzij door Pieter De Loose uit Watervliet vielen ons een houten horloge en een wafelijzer op.  De juwelen "een gauden cruysse, een gauden rinck met een paer gaude pendanten ende een silveren hooftijserken" werden op samen ruim 11 ponden geschat.  Voor het bebouwen van zijn ongeveer 60 gemeten pachtland met tarwe, mengeling, wortels, klavers, koolzaad, gerst, bonen en zelfs braakland, gebruikte hij 4 werkpaarden, die samen met een jaarling en een veulen ruim 48 ponden waard waren.

De eigenaar van zijn hof, Huybrecht De Loose, had nog 4 jaar pacht of 156 ponden tegoed, maar ook anderen wachtten nog op ongeveer 184 ponden pacht! Naast die hoge pachtlast stond Petrus ook nog voor meer dan 108 ponden (de zogenaamde wezenpenningen) in het krijt bij zijn halfbroer Guillielmus Van Zele en halfzus Catharina Van Zele, over wie hij voogd was.  Zo sloot zijn staat van goed af met een negatieve balans van ruim 82 ponden.  Zijn broer Jacobus heeft het hof verder gepacht.

Catharina Lems hertrouwde in Waterland-Oudeman op 4/1/1732 met Adam Francke (° Waterland-Oudeman 5/4/1710), zoon van Martinus en Livina De Pauw, die echter reeds overleed in Waterland-Oudeman op 15/12/1734.  Catharina had er een zoon bij, Joannes Baptiste, die maar 21 maanden oud werd.

Uit het huwelijk van Petrus en Catharina:

 1. Petronella Van Zele
  ° Waterland-Oudeman 6 juni 1721
  † aldaar op 14 juni 1721.
   
 2. Elisabeth Van Zele
  ° Waterland-Oudeman 12 oktober 1722
  † Waterland-Oudeman 6 januari 1793.

  Elisabeth is getrouwd in Sint Jan in Eremo op 8 februari 1746 met Michaelis van Peteghem, † Waterland-Oudeman op 23 januari 1774[58].

  Bij het overlijden van Michiel was zijn oudste zoon Jan Frans meerderjarig en zijn dochters Marie, Angeline en Jacoba Theresia respectievelijk 23, 20 en 16 jaar oud.  Joannes Lefebre en Frans Wijffels waren voogden over de 3 wezen.

  Elisabeth had een derde deel van een huisje in de Jeronimuspolder nieuw land geërfd van haar ouders en in 1748 en 1752 kochten ze de andere twee delen.  In 1767 kochten ze nog "een behuyst en betemmert hofstedeken met 158 roeden grond" en 509 roeden land in dezelfde polder voor 96 ponden.  Michiel was wagenmaker en zijn uitgebreid materiaal werd bij de prijzij op ruim 88 ponden geschat, iets minder dan de aankoopwaarde van zijn hof met het land erbij.

  Zijn huis bestond uit een kamer (met "geleyert werk, 4 strijkijzers, spiegel, schilderijen ende eene fusique"), een keuken (met 147 pondt thin bestaende in alle soorten stuckx"), achterhuis, voute, kelder en zolder.  Michiel heeft van 1.8.1757 tot 30.4.1772 meer dan 14 jaar "gepubliceert alle de placaeten" van Zijne Majesteit, alsook de ordonnanties van de Heren van het Brugse Vrije, toegezonden aan het college, en ook de ordonnanties uitgeroepen (gewoonlijk aan de kerkdeur) zonder iets ter compensatie ontvangen te hebben.  Anderzijds had hij ook nog meer dan 45 ponden tegoed van slechte betalers.  Hij had 50 ponden geleend van Thomas Hollebosch in Eeklo en 27 ponden van de wezen van zijn schoonbroer Frans Dhaese.  Zijn staat van goed sloot af met een batig saldo van meer dan 144 ponden.
   
 3. Idonea Van Zele
  ° Waterland-Oudeman 29 mei 1724
  Idonea is getrouwd in Waterland-Oudeman op 28 mei 1747 met Petrus de Meyere en bracht 5 kinderen ter wereld.
  † Sint-Margriete 9/4/1762
  Petrus hertrouwde in Sint-Margriete op 8/5/1763 met Cecilia Dhont.
  Idonea is getrouwd in Waterland-Oudeman op 28 mei 1747 met Petrus de Meyere en bracht 5 kinderen ter wereld.
   
 4. Joanna Maria Van Zele
  ° Waterland-Oudeman 1/5/1726
  † Waterland-Oudeman 25/12/1755[59].

  Bij haar overlijden had ze geen onroerende goederen verworven.  Ze boerden maar hadden zelf geen paarden, enkel 3 koeien met een kalf.  Door het feit dat men nog wezenpenningen schuldig was aan haar man's eerste kinderen, bleef er na aftrek van de verschuldigde landpachten slechts een ruime 42 ponden over, waarvan de helft voor de wezen bestemd was.

  Joanna was op 21-jarige leeftijd getrouwd in Waterland-Oudeman op 22 oktober 1747 met Joannes Franciscus Dhaese fs Frans, °Bevere bij Oudenaarde rond 1702 en overleden te Waterland-Oudeman 25.10.1768[60] "in het eijlandt bodem van haer hoogmogende".  Joannes Franciscus had in 1738 een hofstede gekocht in de Passageulepolder en voegde daar in 1759 nog bijna 6 gemeten aan toe.  De waarde van zijn huisraad en al wat op het hof en op zijn land aanwezig was werd op een ruime 100 ponden geschat.  Hij had meer dan 28 ponden contant geld in huis.  Na aftrekken van de traditionele kosten kon hij een positieve balans van bijna 50 ponden voorleggen.

  Bij zijn overlijden had deze man 7 kinderen: 3 uit het eerste met Eva Van De Vijvere uit Sint-Margriete (overleden in Waterland-Oudeman 8.4.1747), een zoon Joannes Franciscus (Petrus Joannes was overleden na zijn moeder) uit dit huwelijk en drie (waarvan het jongste pas een jaar oud was) uit het laatste huwelijk (Sint-Margriete 25.7.1757) met Joanna Maria Buysse, dochter van Anthonius Buysse en Joanna Maria Vrombaut uit Kaprijke.  Uit zijn staat van goed kunnen we opmaken dat hij in staat was om ondanks alle miserie bij zijn huwelijken zijn status te behouden.

  Joanna Maria is op 17.1.1769 in Waterland-Oudeman hertrouwd met Joannes Baptist de Bruyne uit Sint-Laureins en † Waterland-Oudeman 3.3.1777[61].
   
 5. Anna Catharina Van Zele
  ° Waterland-Oudeman op 18 oktober 1730,
  Sint-Margriete op 7 mei 1813.

  Anna is getrouwd in Waterland-Oudeman op 27 mei 1755 met Franciscus Wijffels, ° Waterland Kerkje, gedoopt in Sint Margriete op 11 mei 1732, zoon van Jan Baptist Wijffels en Maria Jacoba Mersman, † aldaar op 15 oktober 1819.  Zij schonk leven aan 2 zonen en 4 dochters.  Franciscus beboerde ongeveer 44 gemeten land.
——————
57   RAG Waterland-Oudeman reg 34 acte dd 12.12.1731. [Terug]
58   RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 8.3.1775 blz 78v. [Terug]
59   RAG Waterland-Oudeman reg 36 dd 11.5.1757 blz 162v. [Terug]
60   RAG Waterland-Oudeman reg 37 dd 22.2.1769 blz 174. [Terug]
61   RAG Waterland-Oudeman reg 38 dd 1.10.1777. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Petrus:
Petrus Van Zele (III e) en Andrisia Meulendijcke

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage