Jacobus Franciscus Van Zele - VII d

VII d - Jacobus Franciscus Van Zele

fs Jacobus Van Zele (VI c) en Joanna Maria Buysse

° Bassevelde op 20 augustus 1785
x Lembeke 6 juli 1815 Francisca Baecke
Lembeke 13 augustus 1857
 

Hun huwelijkscontract werd verleden voor notaris Van De Wattijne te Bassevelde op 16.6.1815.

Bij de oproeping van de conscrits van het veertiende jaar was hij 1,54m en werd hij dus te klein bevonden en afgekeurd; hij had kastanjebruin haar en wenkbrauwen, blauwe ogen, een klein voorhoofd, een korte neus, middelmatige mond, kleine kin, rond en blozend aangezicht met enkele littekens van kinderpokken.  Zij woonden in Aveschoot te Lembeke.  Na 1830 kwam ook haar vader bij hen inwonen.  In de bevolkingsregisters van 1857 en 1866 stonden ze ingeschreven in de Gentstraat te Lembeke.

Jacobus is getrouwd in Lembeke op 6 juli 1815 met Francisca Baecke (° Kaprijke 13 januari 1788, dochter van Joannes Baptiste Baecke en Petronella Buyck, werkvrouw in 1862 en spinster in 1859, † Lembeke op 20 november 1869.

Hij werd beschreven als werkman toen hij overleed in zijn woning in de Gentstraat in Lembeke.[142]

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Theresia Van Zele
  ° Lembeke op 22 april 1816
  Ze woonde in 1836 te Boekhoute
  Beschreven als werkvouw in haar overlijdensakte.
  † Lembeke 5 februari 1886.

  Ze bleef ongehuwd en woonde met haar broer Petrus Bernardus in 1867 bij haar moeder in de Gentstraat (wijk Hoeksken) te Lembeke.
   
 2. Sophie Van Zele
  ° Lembeke 3 september 1817
  Spinster
  † Lembeke 26 december 1865.
  Zij had van een ons onbekende man een dochter
  • Sylvie Marie Van Zele
   ° Lembeke 16/9/1852
   Sylvie Marie huwde met klompenmaker Bernardus Langeraert (° Vinderhoute 2/4/1854), zoon van landbouwer Jan Baptist en Maria Theresia De Waegenaere.
   Sylvie overleed in Oostburg op 20/6/1928 en haar man in Hoofdplaat op 31/7/1935.
   Ze werd vooral financieel gesteund door het kinderloze echtpaar Petrus Standaert en Monica Van Zele uit Lembeke.
    
 3. Carolina Van Zele
  ° Lembeke op 7 juni 1820
  Carolina is getrouwd in Lembeke op 8 mei 1868 met Bernardus van Acker (° Lembeke 28/11/1821), zoon van Livinus van Acker en Livine Marie Vande Veire, tapper (bij zijn huwelijk) en landbouwwerkman (in 1867).  Zij woonden in de Oosthoek te Lembeke.
  Hij is daar overleden op 12 februari 1889.
  Bij haar overlijden in Eeklo op 2/12/1906 stond ze ingeschreven als werkvrouw.
   
 4. Carolus Franciscus Van Zele (VIII f)
  ° Lembeke 22 januari 1822
  x Lembeke 19 februari 1859 Sophia Blondina Poppe
  † Lembeke 30 juli 1893
   
 5. Bruno Van Zele
  ° Lembeke 28 april 1824
  † Lembeke 11 februari 1827.
   
 6. Petrus Bernardus Van Zele
  ° Lembeke 22 december 1825
  werkman (in 1887) en hovenier (in 1889)
  overleden Eeklo 27.10.1907.[143]
  Petrus Bernardus was nog een beetje kleiner dan zijn oudere broer.  Met zijn 1,49 m werd hij te klein bevonden; hij had ook een gebrek aan de voeten en werd na enkele jaren uitstel afgekeurd.  Dat militiejaar 1844 was een jaar met 5 jonge mannen onder 1,50 m (waaronder zelfs 2 van 1,30 m) en slechts 2 van meer dan 1,70m.  De gemiddelde grootte bedroeg toen 1,59m; de gemiddelde grootte in andere jaren was ongeveer 1,62m.  Hij woonde als dienstknecht in bij Jan Baptist Claeys in Lembeke.  Zijn lot was het nummer 38.  Zijn aangezicht was scherp, zijn voorhoofd bedekt, zijn ogen bruin, zijn neus gewoon en zijn mond klein, zijn kin rond en zijn haar was zwart.  Hij bleef ongehuwd en woonde in 1867 bij zijn moeder in de Gentstraat te Lembeke.
   
 7. Engelbert Van Zele
  ° Lembeke 16 maart 1828[144]
  † Eeklo 17.1.1918 in het rustoord.

  Hij woonde in 1847 als dienstknecht bij brouwer Stockman in het Dorp, waar ook zijn broer Carel gewerkt had.  Hij was 1,665 m groot, had een breed aangezicht, bedekt voorhoofd, bruine ogen, gewone neus, kleine mond, scherpe kin en kastanjebruin haar.  Hij had geen zichtbare littekens.  Hij trok het nummer 19 en werd in de militieraad van 3.3.1847 goedgekeurd voor de dienst, maar nooit opgeroepen.  Op 12.4.1854 werd hij in Lembeke afgeschreven voor Eeklo, waar hij knecht werd bij de familie Pieter Baecke- Maria Theresia Roelandts in het Hondekotstraatje.  In 1856 woonde hij in de Paterstraat A211.
  Engelbert is getrouwd in Eeklo op 14 augustus 1862 met Coleta Speeckaert (° Zomergem 12/3/1814), dochter van Jacobus Franciscus Speeckaert en Maria Theresia de Clercq, naaister in 1862.  In 1866 woonden ze in de Paterstraat 29, in 1880 in de Zuidmoerstraat 43 en in 1890 vinden we hem terug in dezelfde straat nr 82, samen met zijn zus Carolina en zijn broer Petrus.  Hij werd opgenomen in "het gesticht" op 12.1.1904, waar hij op 17.1.1918 op bijna 90-jarige leeftijd overleed.  Hij had geen kinderen.  Coleta was in Eeklo overleden op 12.10.1881.
——————
142   RAG Notarieel depot Van De Ven te Bassevelde 1815 acte 34
RAG Scheldedepartement 3155/3 [Terug]
143   RAG Lembeke modern 631 [Terug]
144   RAG Lembeke modern 631 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Jacobus Franciscus:
Jacobus Van Zele (VI c) en Joanna Maria Buysse

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage