Joannes Van Zele - III b

III b - Joannes Van Zele

fs Joannes Van Zele (II) en Livina Leenesonne

° Bassevelde 25 februari 1634
x Bassevelde 2/11/1668 Judoca Cusse
 

Joannes is getrouwd in Bassevelde op 2 november 1668 met Judoca Cusse (° Bassevelde 19/9/1631 - † Bassevelde 20/11/1684), dochter van Jacobus Cusse en Joanna Callaert[18].

Judoca was weduwe van Charles van Nieuwenhuyse († Bassevelde 20/5/1668).  De 16 jaar jongere halfbroer Gaspard Van Zele is met hun dochter getrouwd.

Jan kocht in april 1669 van Jooris Maenout een behuisd hofstedeke met 2 gemeten land omtrent de Sint Annaboom te Bassevelde "...commende met een langhe dreve ter straete die loopt van het voornoemde Durp naer Sint anna Boome meulen, wesende desen vercochten goede eenen aude meulewal..."  Een beetje verder lezen we dat langs de westkant van die dreef de straat ligt, met andere woorden het gaat hem hier over een molenwal aan de andere zijde van de molen die op het einde van de Dorpsstraat stond.  Dat hofstedeke werd ingesteld op 500 gulden en door Jan verhoogd tot 550 gulden.

Een goede drie jaar later verkocht Jan dat zelfde hoevetje aan Pieter Van Acker, Pieter Van Brussele, weduwnaar van Amelberga De Burggraeve, en Joos De Burggraeve voor 536 gulden.  Een klein verlies weliswaar maar hij kon bedingen dat op de oude molenwal geen nieuwe molen mocht worden gebouwd, dus er kwam niet onmiddellijk concurrentie!  Bovendien kwam de rente van 4 13 7 ponden intrest per jaar geleend bij Adriaen Van Hee in handen van de kopers en verkreeg hij zelf een lening voor andere doeleinden.  De wezen van Pieter Van Brussele mochten ook heel tevreden zijn want die bekwamen met de aankoop een uitweg voor 2 gemeten land dat in hun bezit was.

Zij bezaten 4 gemeten land ten noorden van de Oude Boekhoutestraat, waarvan deel behoorde aan het kind van Judoca uit haar eerste huwelijk.  Dit land werd gehypothekeerd met 2 renten van samen 55 ponden ten voordele van Pieter Lobe en Simoen Van De Steene.

Ook het vierde part van een korenwindmolen "staende bij den St Annaboom" te Bassevelde, waarvan de wind en chijnsrente 7 10 0 ponden per jaar bedroegen.  Twee gouden ringen, een zilveren kroes en wat zilveren knopen werden op 3 13 4 ponden geschat en de 22 kilo tin op 2 4 0 ponden.

Hun paard was vermoedelijk versleten tot op de draad want het werd slechts op 1 12 0 ponden gewaardeerd.

Er was geld geleend bij Guido Hercke, Simoen van de Steene en schepen Pieter Lobe waarbij ze met de intresten nog bijna 62 ponden moesten ophoesten; parochiebelastingen werden op ruim 21 ponden geraamd, verachterde chijnsrenten op de molen in de Vent en aan Sint Anna, alsook windrenten op beide molens kostten hen nog 12 ponden; tiendepacht en landpacht zorgde er bovendien voor dat de voorziene uitgaven van ruim 145 ponden de te verwachten inkomsten met meer dan 45 ponden overstegen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Van Zele
  ° Bassevelde 7/12/1669
  overleden vóór 1675.
   
 2. Petrus Van Zele (IV d)
  ° Bassevelde 1/6/1671
   
 3. Joannes Van Zele (IV e)
  ° Bassevelde 26/2/1675.
——————
18   RAG Boekhoute 925 vooraan; RAG Boekhoute 894 blz 312 en 353v; RAG Boekhoute 819 blz 67 [Terug]

Zijn broer Jacobus Van Zele (III a)
Zijn halfbroers Gaspar (III c), Georgius (III d) en Petrus (III e)
Hun vader, Joannes Van Zele (II)

Top van deze blz.

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage