Joannes Van Zele - IV b

IV b - Joannes Van Zele

fs Jacobus Van Zele (III a) en Anna Corthals

° Boekhoute 7 september 1667
x Bassevelde 15/2/1691 Anna Luck
Bassevelde 1/6/1704[36]
 

In de zomer van 1688 vroeg deze Jan aan de burgemeester en schepenen van het Ambacht om van de voogdij te mogen ontheven worden, gezien "...dat hij hem bequaeme... vint omme sijne goederen te regeren ende gaede te slaene alhoewel deselve goederen berusten onder den voorn(oemden) Jacques Van Sele suppliants vader ende noch blijven sullen tot suppliants haude van 25 jaeren ofte houwelijcke staete...".  De reden ervan gaf Jan niet aan, maar vermits deze aanvraag gesteund werd door zijn half tante Cathelijne Plancke laat vermoeden dat er een haar in de boter zat met zijn stiefmoeder.  Uiteindelijk werd op 14 juli 1688 op zijn vraag gunstig antwoord gegeven.

Enkele jaren later op 15 februari 1691 huwde hij in Bassevelde met een lid van de vooraanstaande familie Luck, nl. met Anna Luck (° Bassevelde 23/4/1673), dochter van Petrus Luck en Joanna Drieghe, † aldaar op 24 juni 1741.

Op 1 juni 1704 overleed Jan reeds.  Hij had van zijn ouders 800 roeden land geEfd in Boekhoute aan het Hendeken, bij de verkaveling als kavel F, geschat op een waarde van 44 ponden, 300 roeden aan de Ventmolen in Bassevelde met een waarde van 10 ponden, 325 roeden "het bosstuck" ter waarde van 12 ponden en 200 roeden "het lochtynckstuck" ter waarde van ruim 13 ponden beiden in de buurt van het vorige en een bezette rente met 3 ponden intrest per jaar op een kapitaal van 48 ponden, geleend door Jan Dhantschutter uit Oosteeklo.

Jan en Anna kochten ongeveer 3 gemeten land in de wijk "den meersch" te Bassevelde van de weduwe Pieter Blomme te Gent en grenzend aan eigendom van haar moeder.  Jan boerde met twee paarden en bewerkte ook wat land in de Hellepolder te Watervliet; de meeste gronden werden gepacht van zijn schoonmoeder.  Aan haar moest hij ook nog 100 ponden betalen voor overname van de boerderij; bovendien leende hij aan verschillende familieleden meer dan 120 ponden en dat alles bracht de staat van goed op een negatief eindresultaat van meer dan 48 ponden.

Anna is later hertrouwd in Bassevelde op 26 juli 1704 met Livinus Mortier, geboren rond 1663, † Bassevelde op 4 april 1709, zoon van Guillielmus en Elisabeth De Causmaecker.   Anna trouwde een derde keer in Bassevelde op 10/7/1709 met Joannes Van Grimberghe (zoon van Cornelius en Joanna Rooms), die in Bassevelde op 21/1/1727 overleed; zij hertrouwde in Bassevelde op 27 februari 1728 met Paschasius de Pauw (° rond 1667 - † Bassevelde 1/12/1729).

Uit dit huwelijk:

 1. Judoca Van Zele
  ° Bassevelde 25 maart 1692
  † Bassevelde 1 juli 1705.
   
 2. Georgius Van Zele
  ° Bassevelde 10 januari 1694
  † Bassevelde 18 oktober 1712.
   
 3. Petrus Van Zele
  ° Bassevelde 14 januari 1697
  † Bassevelde 27 augustus 1701.
   
 4. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde 17 mei 1699
  † Bassevelde 12 juni 1699.
   
 5. Joannes Van Zele
  ° Bassevelde 5 december 1700.
   
 6. Franciscus Van Zele (V b)
  ° Bassevelde 7 december 1704
  x Boekhoute 11/3/1724 Petronella De Smet
  xx Maria Cornelia de Vreese
  Boekhoute 9 januari 1768
——————
36   RAG Boekhoute 821 blz 101; RAG Boekhoute 831 blz 115 [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Joannes:
Jacobus Van Zele (III a) en Anna Corthals

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage